Časté úrazy.

20.08.2020 23:08

Časté úrazy.

Filip

Drahý Bože, prečo mávam pomerne často úrazy: 2x rozbitá hlava, rozbitá brada a podobne. Ďakujem milovaný Bože, ďakujem drahá pani Laura.

 

Božia odpoveď:

Bolo toto dieťa v nesmierne silnej k jeho veku neprimeranej mozgovej aktivite dostané do nekoordinácie správnej v celej riadiacej funkčnosti svojeho myslenia mozgovými centrami, čo sa nevolá chorobnosť tela žiadna, ale jeho nadpriemerná inteligencia, ktorej koeficient výšky podľa spoločenských rubrík definovaný a hlboko uložený do zapísanej pravdy je tak u neho vysoký, že toto dieťa predbieha v naplnenosti svojeho skutku už tú myšlienku, ktorá mu myslením v hlave prebehla, okamžite ju vstrebal, akceptoval a uložil do svojej mozgovej databázy ako splnený jej cieľ, čo vzápätí prekryje myšlienkou príchodzou ďalšou, do ktorej sa on snahou svojou snaží dať okamžitú naplnenosť svojim skutkom, čo má za následok príchod týchto nečakaných k jeho telu úrazov. Lebo stav jeho myslenia dostáva tak v svojej rýchlosti silný spád, že toto dieťa v svojich detských úvahách predčí aj dospelého jedinca a nedostáva v svojich mozgových centrách akceptovateľnosť tohoto rýchleho jeho inteligenčného napredovania v primeranosti ich funkčnosti ku svojemu nízkemu veku. Čo v svojej obrane pred ich poškodením riadia tak, aby toto dieťa neriešilo súčasne viac svojich nápadov naraz a dostávajú prísny povel k jeho mysleniu a ten sa volá myšlienkový okamžitý výpad, čím toto dieťa aktuálnu myšlienku zabudne v odľahčenej snahe svojeho mozgu a kráča v svojom myslení ďalej a dostáva v tomto výpadku myslenia nečakaný skorý úraz, do príchodu ktorého sa nesie oveľa menšie nebezpečenstvo pre jeho zdravie ako keby nebolo jeho myslenie touto ochranou mozgových centier spomalené a v slede rýchlosti prichádzajúcich myšlienok korigované do možnosti nezosypanosti celého mozgového systému v jeho tele.
Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.