Budúcnosť môjho zdravia.

16.04.2015 00:50

Budúcnosť môjho zdravia.

Pavel, 33. ročný | Krupina

Bolo osudom tohoto človeka dostané predurčenie, ktoré bude život jeho smerovať veľmi ťažký do určitého obdobia ktorým bude prechádzať, keď sa vek jeho 36 rokov bude blížiť. Bude toto bolestná skúška jeho duše, keď sa dostane do takých životných situácií, ktoré ho budú viesť do nesprávnych riešení, čo sa stať veľkou záťažou jeho duše môže. Stane sa tento človek trápený koronárnou chorobou, ktorá sa bude ukazovať veľmi nenápadne a plíživo, skrz vysoké hodnoty cholesterolu, ktoré budú pre neho veľmi varovným znamením, aby začal svoje telo lepšie opatrovať. Do tohoto varovania sa stať veľmi obozretný musí, lebo keď ho podcení, stať sa jeho srdce kolapsu do budúcnosti priblížené môže. Do tohoto človeka sa stravovanie nesprávne stáva, ktorým si buduje základy tohoto budúceho ochorenia. Svoje stravovacie návyky zastaviť musí doterajšiemu zvyku sa kŕmiť a veľmi sa musí varovať tukovej stravy, ktorá steny ciev zalepuje cholesterolom už teraz. Bolo by dobré, keby sa tento človek snažil do každého dňa zjesť ........ a zapiť vodou. Toto denne robiť musí aspoň 2 týždne, čo bude pre jeho telo veľkým prínosom skrz očisťovanie organizmu od toxínov, ktoré sa stávajú záhubcom jeho imunity. Touto odpoveďou sa bude musieť stať jej dôležitosti varovania veľmi naklonený, lebo keď toto stratí nesplnením cieľa, bolestné otravovanie jeho tela bude pokračovať a smer diagnózy, ktorá bola vedená do srdcovej choroby sa obohatiť môže o dosť silnú, ťažkú chorobu spôsobenú stratou imunity. Každý deň sa stať tomuto varovaniu obozretný musí, aby do budúcnosti svoje zdravie celkom nestratil. Svoje šťastie v živote stratiť môže stratou zdravia, ktoré dokáže život jeho do veľkého trápenia dostať. Toto varovanie sa stalo jeho duši to najdôležitejšie, čo by mal o svojej budúcnosti vedieť, lebo bez tohoto poznania sa stať tak veľmi chorý môže, že sa život jeho smerovať len jeho záujmu vyzdravenia bude a to, čo doteraz bolo to najdôležitejšie, stane sa v chorobe veľmi nepodstatné. Bolo by dobre, keby sa do bolesti duše stal viac silný, lebo do svojej citlivej duše dokáže zachytávať nebezpečnými hodnotami každé trápenie od života, čo sa tiež telu jeho ukazovať môže zachytávaním cholesterolu do srdcových tepien. Láskavo sa bude musieť naučiť hlavne svoje stravovacie návyky zmeniť, lebo ak nie, tak stratou zdravia bude ohrozená jeho budúcnosť. Stane sa jeho život ďalší dosť ťažký a veľmi bolestný, keď to čo duši jeho najviac tepla dáva, sa začne postupne strácať silou zla, ktoré bude chcieť život jeho do smútku dostať. Tento človek sa každý deň stať ešte liečený musí ...., ktorý bude vo dne dostávať do svojho tela a to tak, že do oblasti srdca si leukoplastom nalepí ......, ktoré tam nechá až do ďalšieho dňa. Keď príde večer, stiahne ich z tela a dá ďalšie. Toto celé robiť bude každý deň aspoň týždeň. Skrz toto lepenie bylinky na telo sa stane silou jeho účinkov hlboké očisťovanie tela od toxínov, ktorých by sa iným spôsobom nedokázal zbaviť. Božie odoslané slovo bolo správnosťou  zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.