Božie zákony sú pre každú jednu dušu nemenné a spravodlivé.

18.10.2019 12:33

Božie zákony sú pre každú jednu dušu nemenné a spravodlivé.

  1. Začni dušou okamžite po jej zobudení obraz svojeho pohľadu smerovať ako ku prvému svojemu milostivému Bohu, od ktorého dotyku v strete s Božou blízkosťou dokáže tvoja duša kráčať po celý deň svoje životné kroky ochraňované Božou milosťou a zakopnutie v duševnom tvojom ich chode nenastane zakončené pádom na holú zem, lebo Božia bezprostredná blízkosť tvoju dušu neustále ochraňuje sprevádzanosťou svojej ochrannej Božej stráže celý deň. Amen.
  2. Toho dušou človeka pre ktorého existenčnosť Boha najväčšie životné bohatstvo znamená, začnem odmeňovať už počas jeho celého pozemského života priehršťami cíteného životného šťastia nezakaleného nástrahami žiadnym temným zlom a zoberiem Boh ja sám duševný bolestný náklad z jeho chrbta odnesenosťou navždy do ďaleka, čo cítiť nesmiernou duševnou odľahčenosťou bude každým dňom. Amen.
  3. Boha dokážem rozpoznať vtedy, keď Jeho tvár uvidím. Toto ty duša nastane až po tvojej smrti a ak si túto poznanosť zaslúžiš. Nikdy nie je neskoro, ale ty sa týmto Božím krédom neriadiš, lebo pre vás zradcov Boha neskoro už nastalo. Vôľa Boha bude naplnená a tras sa od základu ty neverecký svet, nakoľko čas odpočtu nadišiel vašeho pozemského času. Nosíš bremeno hriechu na svojej duši, tak odčiňuj a neviň Boha, ale sama seba. Poznanosť Boha bola tvojej duši ukázaná, ale zaprená v Jeho existencii. Premýšľaj duša spupná. Amen.
  4. Poznať sa nauč základný atribút prvého Božieho prikázania a dodržuj jeho silnú Bohom hlásanú pravdu, nakoľko tvojej duši ukáže tento Boží postulát ten najsprávnejší životný smer. Amen.
  5. Čistá a pravostná láska sa nesie menom vôľa Boha a kto jej čírosť zakalí neni hodný lásky Božej. Veď kto tvoju dušu má rád a ľúbi jej vnútro je samotný Boh. Čo aj tvoja duša očakáva v ospravedlneniach svojich hriechov. Násob svoje činy podielom mojej lásky k tvojej duši a po tomto výpočte pochopíš. Aj tak tvoju dušu mám rád. Tvoj Boh. Amen.
  6. Pre zásluhy duše tvojej v Božom hodnotení dňom súdu posledným netreba dlho čakať kedy nastane na zemi navždy duševný tvoj koniec, ale začať počítať každou sekundou blížiaci sa časom nepoznaným skon tvojeho tela, aby nepremrhal v pomalosti svojeho duševného myslenia si všetok životný čas neskorým zobudením sa a pochopením toho, že Božie zákony sú pre každú jednu dušu nemenné a spravodlivé a v plynutí pozemského času veľmi rýchlym odpočtom počítané. Z nadelenosti tvojej duši Bohom životu môžeš zlým svojim konaním nestihnúť napraviť, čo si pokazil a keď pre tvoju dušu príde nečakané povolanie stratenosťou navždy jej existencie zo zeme, nestihneš opraviť čo v konaní svojom zlom si pokazil a v deň posledného Božieho súdenia môže byť tvoja duša z Božieho kráľovstva navždy vyhostená a preto počas svojeho života na zemi len dobro konaj, aby nečakanosť príchodu telesnej smrti tvoju dušu nezaskočila nepripraveného a neschopného v neskorom posmrtnom čase všetky tvoje zlé skutky niesť pred Bohom do ľútosti, čo ale však môže už byť neskoro, ak sa ručičky na Božej váhe v položení tvojich zlých skutkov do merateľnosti v Božej absolútnej pravde stanú nad dobrými postavené a ani o malý kúsok neklesnú dole, čo pre konečný Boží ortieľ nebude počuteľný pekný výsledný záver v hodnotení tvojich záslužných skutkov na zemi duši tvojej. Amen.
  7. Zastaň vždy skrivodlivosť páchanú na dušiach nevinných v svojej duševnej pozícii žitia na zemi, lebo keď zahasíš plač z duší životom trápených, zožneš v Božej odmene zásluhou k svojim dobrým skutkom nebeské kráľovstvo domovom po svojej smrti, pre získanosť ktorého na večný život sa oplatí tvojej duši byť v celom pozemskom živote človekom dobrým, do kréda životných cieľov ktorého sa vpečatilo konanie dobra v záslužných tvojich činoch celý pozemský život. Amen.
  8. Vždy v pravde Boha dokazuj zlé svoje skutky neobvinou Boha ale svojej duše, keď kráľ kráča k tvojej duši náručou svojou plnou objatia ale aj trestom za všetky hriechy, ktoré si napáchala. Boh je najviac spravodlivý. Amen.
  9. Pre koho úspešnosť lásky pracuješ. Je to Tvoj Boh alebo samotná kariéra na ktorej kameň dôležitosti staviaš základom? Amen.

Pridať komentár