Božie vysvetlenie účinnosti kódových modlitieb.

16.07.2017 15:13

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt božie kráľovstvo

Na tejto stránke budem odkazovať ľuďom modlitby, ktoré nie sú mnou vymyslené ani odpísané z nejakej cirkevnej literatúry. Prijala som ich ako aj liečebné procedúry pre ľudí priamo od Boha. To čo som počula Božím odkazom mojim vnútorným sluchom som presne písmeno po písmene a slovo po slove zapisovala na papier. Keďže sú priamo samotným Bohom "diktované" je to to najmocnejšie a najčistejšie - najúprimnejšie čo sa ľudia môžu pre svoju pomoc, záchranu a vyjadrenie lásky a prejavenej vďaky k Bohu modliť. Vrele a z úprimného srdca odporúčam tieto modlitby odriekať k Bohu ľuďom, ktorí ešte vieru k Jeho Majestátu nestratili. Musím ešte uviesť, že tieto modlitby, ktoré Vám ponúkam nie sú samé o sebe všeliek na konkrétny problém, za ktorý v nich Boha o pomoc prosíte. Vo veľa prípadoch ku konkrétnej modlitbe na daný duševný alebo telesný problém je potrebná aj Božia liečebná procedúra. Je však pravda, že v niektorých prípadoch na zdravotný problém stačila iba modlitba. Bola to Božia vôľa. Milí čitatelia, ak Vy trpíte nejakým zdravotným problémom na ktorý sa hodí niektorá z nasledujúcich modlitieb ktoré tu uvádzam, odporúčam sa ju modliť. Môžbyť a nie je to zriedkavý prípad, že sa Váš problém odstráni odriekaním tej ktorej konkrétnej modlitby, pokiaľ sa ju budete modliť úprimne od srdca a s nezlomnou vierou v Božiu silu. Modlitby ktoré Vám posielam sú prijaté od nášho láskavého Boha a podľa mňa sú zázračné keď sa ich človek modlí, lebo usporiadanie slov v každej modlitbe tvorí skrytú  šifru, ktorú Vaše oko a ani to moje nevidí. Každý životný problém je určitá zlá informácia, ktorá nám sťažuje život. Šifra ktorú obsahuje každá od Boha kódová modlitba obsahuje tiež istú ale dobrú informáciu, ktorá ruší informáciu zlú spôsobujúcu náš životný problém. Asi takto približne by som Vám vedela vysvetliť silné účinky Bohom mojej duši diktovaných modlitieb pre trápených ľudí. Vaša Laura

 

Božie vysvetlenie účinnosti kódových modlitieb.

Do každej choroby sa stáva porucha duševného postoja človeka k zákonitostiam života ktorý sa slovom informácia volá. Kódy sú nositeľom každej informácie ktorá sa stáva telu buď nebezpečná a to je choroba alebo slabo pochopená a to je duševná slabosť. Touto stratou sa stáva telo ľudské samou kódovou chorobou ktorá sa stať liečená len opravou poruchy informácie musí. Do kódov sa stávajú slová modlitieb ktoré sa silou slov dušiam ľudí vnášajú od Boha opravovaním straty informácií keď sa svojou zásluhou pričinili o ich narušenie alebo zahubenie skutkami od ktorých sa sila ich myšlienky stala nositeľom uskutočnenia. Keď sa slová silných modlitieb vyslovujú začína sa skutočné vysielanie silového náboja sily týchto slov ktoré odstraňujú silové pole narušenej informácie. Toto sa skutočným darom Laurinej duši od Boha poslalo do pomoci ľuďom keď sa stretávajú s trápením v živote. Silou každej modlitby sa vysiela do kozmu silou kódu vysloveného v nej energetické silové žiarenie ktoré sa samou nápravou každej informácie ukazuje okamžite. Preto sa tieto modlitby ukazujú ako zázračné svojou rýchlou pomocou lebo fungujú na úrovni prenosu myšlienok ktorých rýchlosť sa odosiela už ich vyslovením kódu okamžikom naplnenia pomoci. Amen.

Môj doslov k tomuto Božiemu vysvetleniu:

Aby si ľudia nemysleli, že modlitby ktoré vyslovujú svojimi slovami Boh nepočúva! Boh počúva každú prosbu alebo duševnú ľútosť človeka. Akurát že keď sa modlíme svojimi slovami trvá to o niečo dlhšie ako u kódových modlitieb mojej duši Bohom diktovaných. Zvyknem ľuďom hovoriť, že človek musí mať „niečo odmodlené“, aby sa mu pomohlo. Kódové modlitby ako Boh vysvetľuje zaberajú okamžite Božím vyslyšaním podľa Božej vôle a zavážnosti problému. Laura