Božie prikázania.

06.02.2020 12:56

Božie prikázania.

Slovo Božie sa skrz prikázania 3 hlavné do sveta ústami prorokov odoslalo, a to za :

Prvé dôležité prikázanie 

sa láska k Bohu vyjadrovaná počas celého žitia ukazuje ako najdôležitejšia stať začínajúcich troch Božích postulátov.
 

Do druhého prikázania 

Bohom určeným sa stať v živote láska k ľuďom všetkým musí, a to nielen láska cítená k vlastným najbližším, ale ku všetkému, čo dych  života ako tvor dostalo vrátane zvierat, ktoré sa tiež Bohom za tvorstvo živé počíta.
 

Do tretieho prikázania

sa káže Bohom srdcia ľudí k svojej blízkosti približovať svojimi dobrými skutkami, ktoré sa ich činením nikdy stať nesmú bolesťou duše spôsobenú druhému človeku.

 

Stali sa tieto 3 hlavné Božie príkazy zákonmi pre ľudí tejto generácie, lebo to, čo sa v nich hlása, sa z duší ľudí celkom vytratilo do zániku smerujúceho ľudstva Božím trestom koreneného. Tieto prikázania sa pre ľudstvo stávajú základom princípov správneho ľudského žitia každej duše, ktorá sa Bohu oddanou stáva a zastáva ich dodržiavanie po celý život. Amen.