Božia spravodlivosť neobíde ani jednu duševnú hriešnosť učinenú.

10.07.2018 13:42

Božia spravodlivosť neobíde ani jednu duševnú hriešnosť učinenú.

Toto je odkaz od Pána Boha z roku 2012 pre moju dušu a dušu môjho manžela na moju otázku, prečo mojich všetkých nepriateľov ktorí mi cielene a úmyselne dlhú dobu ubližujú, urážajú ma a zosmiešňujú pred celým svetom nezastavil.

 

Božia odpoveď:

Boh obe vaše duše tak preveľmi miluje, ako tento svet do existenčnosti celého bytia svojou láskou vytváral a zobúdzal. Veď aj napriek neláske ostatných duší obaja osvetľujete trpezlivo každej duši moju existenčnú Božiu tvár, preto do vašich ďalších dlhých pozemských rokov žitých neustále budem svojou ochrannou strážou stáť a vedzte tomu obaja, že nikto na celej vašej pozemskej zemi neni tak spravodlivý ako ja Boh sám, čo aj momentálnym obdobím v naplnenej ukážke tých čo obom vašim dušiam ublížili, doteraz vidieť ste poznanosťou dotykovosti mojej spravodlivej ruky nedokázali, uvidíte časom doteraz vašemu chápaniu ako dlhom, príchodom mojeho trestu krátkou dobou ku všetkým, čo obe vaše duše obsmievali vo vašom postovom duševnom nadelení, čo som za ich neoľutované hriechy nachystal odmenou, veď pomalosť mojeho Božieho trestu spočíva v tom, dať každej duši šancu na včasnú nápravu poučiteľnosťou v jej schybeniach, no a veľkosť tohoto pre nich prejdeného času ak do nápravy nedostanú, bude naplnená pre každého z nich moja Božia spravodlivosť. Buď dieťa moje dušou akej Boh káže práva a ohliadaj sa vždy len na moju Božiu tvár a na nikoho iného, keď budúcnosť v tvojich doterajších zásluhách odmenou výsledku čaká v príchode do života oboch vás. Ostaň dobrá duša moja, aj keď zloba celého tohoto sveta ťa do pádu na zem dostáva cítenou bezmocnosťou jej príliv zastaviť, keď zlo tohoto sveta už tak zhustlo, že sa z jeho špiny už ťažko dokáže zachrániť, čo v úlohe záchrancu držať jeho piliere tvoja duša dostala od Boha do cieľa, čo aj činíš zastavovaním z každej duše zla ktoré zastavuje túto zem od lásky k Bohu, čo vzdať ani okamihom nesmieš moja duša Laura vzdanosťou svojeho predurčeného mena, do sily ktorého Boh svoju nádej pre záchranu tohoto sveta dáva. Do žiadneho ani najmenšieho duševného smútku dieťa moje láskavé neprepadaj v obavách, že tvoj Otec Boh nevidí silu vašeho každodenného trápenia, veď zastavujem v svojej sile zrážku takých planét v predstihu svojim videním, do ktorých stretu nedokážu tí najlepší astrológovia celého sveta súradnice možného ich nárazu vypočítať, čo pre teba to pochopením znamená, že za svojim každým duševným krokom moju blízkosť neustále máš a preto kráčaj všetky svoje kroky dopredu odvážne, keď za každým jedným vykročeným stojí tvoj Otec Boh. Amen.

 

Komentáre:

 1. Peter K. | 11.07.2018
  Bože náš jediný, krásne a pravdivé sú Tvoje pravdy a odkazy na Tvojej krásnej Božej stránke, tak ako aj tento a vždy svojou všemocou a láskou stojíš pri tých, ktorý napĺňajú Tvoju Božiu vôľu s láskou a pokorou v duši tak ako drahá pani Laura a jej oddaný manžel pán Vladimír.Preto Bože otecko náš jediný, stráž svojou ochrannou všemocnou Božou rukou Ich dušičky a do dlhých pozemských rokou  žitých ich na tejto zemi, im žehnaj len lásku, pokoj,šťastie a zdravie. Lebo len ten bude dlho žiť a ochraňovaný Bohom láskavým vždy bude, kto Boha svojho jediného nadovšetko miluje a cez všetko zlo tohto pomýleného  sveta nebojácne osvetľuje jeho všemocnú existenčnosť Božiu s láskou a s pokorou v duši.

 2. daniela | 11.07.2018 
  Áno, krásny odkaz od Boha.. ja Ti Bože ďakujem z celeho srdca za vzácnu dušičku Lauru a jej manžela a za všetky vzácnosti pre moju dušu Laurou prijaté a odovzdané..je to vzácnosť veru v tomto čase a živote prijímat od Pána Boha odkazy a rady..vďaka Ti Bože, milujem Ťa celým srdcom
  ❤️

 3. Margita | 10.07.2018 
  Pane Bože ďakujem za to svetlo v živote pani Lauru
  S láskou a vďakou
  Margita

 4. Erika | 10.07.2018 
  Pán Boh to nádherne odkázal:
  Pani Laura z manželom aj napriek neláske ostatných duší obaja osvetľujete trpezlivo každej duši existenčnú Božiu tvár.Boh Vám žehnaj .A všetci ďakujme Pánu Bohu za to že práve my v tomto živote a čase máme tú možnosť prijímať priamo od Pána Boha všetky odkazy.

Pridať komentár