Božia pomoc do každého, kto duševne dostať svoje štúdium úspešnosťou zakončené chce.

05.04.2014 00:13

Božia pomoc do každého, kto duševne dostať svoje štúdium úspešnosťou zakončené chce.

Jeden pán ma v minulosti prosil o Božiu pomoc pre svojeho ako sa on sám o svojom synovi vyjadril „hlúpeho syna“ na to, aby zmaturoval. Prišiel na to, že za svoje peniaze, ktorých mal v svojom živote dostatok nedokáže pre svojeho syna rozum kúpiť. Tento pán mal v živote materiálny dostatok, ale zanedbanú starostlivosť, čo sa týka rodičovskej výchovy. Celý svoj život sa venoval najmä svojej práci a staral sa o dobré finančné zabezpečenie svojej rodiny. Na ostatné mu už čas neostával a do toho spadávali aj učebné výsledky jeho syna. Keďže ma tento dotyčný pán už v minulosti raz navštívil s problémom tak závažným, že mu hrozila pomaly smrť a na rozlúčku pre svoju rodinu písal závet a môj láskavý Pán Boh ho zachránil vo veľmi krátkom čase, keď jeho dušu oslobodil od kliatby, vtedy tento pán skoro pochopil, že Boh existuje a naučil sa v Jeho existenciu veriť a obracať sa k svojemu Bohu s dôverou so všetkým, čo ho v živote trápilo. A keďže výsledky na svojom uzdravení od Boha dostal veľmi skoro po mojej návšteve ukázané ako dôkaz Božej sily, tak sa bez zaváhania objednal pre Božiu pomoc pre svojeho „hlúpeho syna“, aby zmaturoval a neurobil jeho dobrému menu v spoločnosti veľkú hanbu. Obávala som sa, že v tomto prípade môj Boh tomuto lenivému mládencovi sa učiť pomoc nepošle, nakoľko aj čas v ktorý prišiel pre syna pýtať Božiu pomoc bol veľmi na tesno, tak dva týždne ak si dobre pamätám pred maturitnými skúškami. No čo sa nestalo. Pán Boh poslal mladíkovi na pomoc modlitbu a  istý obrad, ktorý musel spolu s modlitbou urobiť v deň maturitných skúšok, tesne pred odchodom do školy. Učinil tak a o pár dní sa mi jeho otec nesmierne ďakoval, že syn hoc ledva prechádzal z ročníka do ročníka a dobrú známku nevidel ani z rýchlika, urobil skúšky na jednotky a dvojky. Slovenčina z ktorej skoro prepadal bola urobená na výbornú. Jeho slovenčinárka nechcela veriť tomu, ako jej pomaly najhlúpejší žiak v triede dokázal takto excelovať na záverečných maturitných skúškach zo slovenčiny. Raz to nevedela dušou vstrebať, že mohol tento žiak zmaturovať zo slovenčiny na jednotku. Tak takýto zázrak milí moji čitatelia urobil pán Boh pre tohoto mladíka a verím, že Božím cieľom bolo najmä ukázať jeho duši, že Boh existuje a že mu vždy v každom jeho životnom trápení pomôže, keď Ho o pomoc prosiť bude. Mladíkovi ako jeho otec povedal sa zdvihlo sebavedomie a začal byť viac zodpovednejší ku všetkému, čo musel pre svoje šťastie v živote urobiť a čo život od jeho mladej duše očakával do naplnenia. Tento príbeh hoc sa stal už veľmi dávno mi utkvel v pamäti doteraz ako nezabudnuteľná spomienka na tohoto nezodpovedného za svoje činy mládenca, ktorý sa celý svoj život spoliehal len na meno svojeho bohatého otca v myslení jeho takom, že otecko všetky jeho prehrešky voči pravidlám života vykonané zaplatí a tým jeho nevinné chlapčenské meno očistí pred každým. Ale prišiel na to, že ani bohatstvo jeho otca by mu nedokázalo zaručiť úspešnosť maturitného štúdia, keby nezačal tak ako aj jeho otec veriť v Boha a prosiť Ho o pomoc. Boh jeho prosby veľmi rýchlo vyslyšal a splnil a takisto aj tento mladík v existenčnosť Boha rýchlo uveril a začal žiť zodpovednejšie a čestnejšie ako žil doteraz. Pochopil, že za svoje skutky sa bude v svojom celom živote zodpovedať jedinému a spravodlivému Bohu, čo sa snažil aj ukazovať nie skutkami zlými, ale dobrými a druhým neubližujúcimi. Toto je len jeden príklad ukázanej Božej pomoci pri maturitných a iných záverečných skúškach z mnohých, o ktorých by som mohla ešte veľa príbehov písať, ale tento prípad uvádzam preto, lebo sa mi hlboko vryl do pamäti nakoľko bol až doslova zázračný a to tým, že dotyčný mládenec doslova preliezal z ročníka do ročníka a urobil maturity na jednotku. Pravdou je, že nie všetci čo túto pomoc od Boha dostali, vždy excelovali na záverečných skúškách na jednotku, ale vždy takéto skúšky urobili v rôznom stupni ich známkového ohodnotenia, ale čo je podstatné urobili ich! Boh v tomto prípade, ktorý som opísala pomohol aj hlupákovi a lenivcovi s cieľom tým, aby ho naučil ponímať existenčnosť Boha, čo bolo aj naplnené. Ešte spomeniem jeden prípad Božej pomoci pri záverečných maturitných skúškach a to mladú ženu, ktorá študovala popri zamestnaní a bála sa, že skúšku nezvládne dobre urobiť na prvý termín, nakoľko chodila do práce, starala sa o svoju rodinu a navyše ešte aj študovala. Boh  tejto žene tak pomohol, že telefonicky veľmi ďakovala Bohu aj mne a povedala, to len ako krátky a stručný príklad uvádzam, že pri skúškach mala na stole položené obálky s otázkami. Vedela, že číslo deväť je mocné číslo. Tak si odrátala obálky z kraja  od jedna po deväť a už siahala rukou po deviatej obálke. V tom ju „niečo“ prinútilo pohnúť rukou späť na obálku číslo 1 ktorú si vytiahla. Sama nevedela prečo tak urobila. Predstavte si, že v tej obálke ktorú si vytiahla bola otázka, ktorú sa poslednú na svoju skúšku učila a ktorú bola najlepšie naučená. Samozrejme, že opäť zasiahol náš láskavý Pán Boh a potiahol jej rukou na tú správnu obálku. Skúšky aj táto dotyčná žena urobila bez problémov a s dobrým známkovým ohodnotením. Preto milí moji čitatelia, proste svojeho Boha o každú pomoc v svojom živote na každé trápenie, ktoré bolí Vaše duše. Boh má pre Vás vždy to najlepšie riešenie na jeho odstránenie, len musí počuť vaše prosby volania o Božiu pomoc. Ako sa hovorí „Nemému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie“ a preto aj keď Pán Boh vždy vie, čo Vás trápi a v čom by ste Jeho Božiu pomoc potrebovali, nepošle Vám ju skôr pokiaľ nebude počuť Vaše prosby k Nemu. Prikladám Vám dve modlitby pre tých, ktorí maturujú alebo robia akékoľvek iné záverečné skúšky, ktoré keď sa budete s dôverou v Božiu pomoc modliť, ale zároveň sa aj poctivo učiť a nebudete si brať za vzor príklad „hlúpeho synka“, tak som presvedčená, že svoje skúšky urobíte s ľahkosťou, úspešne a s dobrým výberom Vašich otázok, ktoré bude cez vašu dušu vyberať samotný Pán Boh aby Vám pomohol, lebo len On jediný vie, ktorá otázka by bola pre vašu odpoveď problém a ktorá nie. Želám Vám veľa šťastia pri Vašich študijných skúškach. S láskou pre Vás, Vaša Laura.