Božia definícia lásky.

06.02.2020 13:03

Božia definícia lásky.

Do tohoto citu sa stáva slovom skutočné definovanie každej snahy človeka svoje šťastie dostávať do každého okamihu žitého na tejto zemi. Každé šťastie svojou dušou cítené, keď sa stáva ukazované druhým ľuďom skrz skutky činené do ich pomoci sa nazvať láskou môže. Keď sa duša stane Bohu do lásky vedená, sila tejto lásky sa stáva kozmickou energiou tomuto človeku, ktorý sa stáva Božou láskou ochraňovaný a posilňovaný. Toto slovo "láska" stvorilo svet, vesmír, život na celej zemi, stratené dimenzie očiam našim nepriblížené. Stalo sa tvorcom celého vesmíru, ktorý sa láskou stal vytvorený. Každý kto sa nad týmto zamyslí príde sám na to, čo to vlastne láska je a je to BOH, ktorý svoju lásku dostáva dušiam našim, aby svojou láskou cítenou túto silnú cnosť rozdával každému kto sa stáva smutný v živote, lebo sa láskou sila každej duši posiela skrz Božiu základňu z ktorej je vysielaná do celého vesmíru. Stane sa láska tou najväčšou cnosťou každej duši, ktorá ju dokáže cítiť pochopiť a dostať ďalej ako správne odovzdanú tam, kde ju treba dostať ako liek duši ktorej chýba. Touto láskou sa stáva BOH celému svetu, ktorý s láskou stvoril do žitia ľudí vo vzájomnej láske. Len láskou sa ľudia stávajú Bohu dušami milými a chránenými. Toto sú spojitosti sily lásky, ktorých častice spojené tvoria slovo láska, ktoré znamená BOH a kozmos ako celok spojitosti, do ktorých cesta lásky týchto častí vedie. Stalo sa Bohom láske samej silné požehnanie dostané, lebo keď sa z duší ľudí silou zla vytratí, toto sa stane svetu záhubou ktorú má predurčenú. Do každej lásky sa stáva zlo slabé strácaním sily, ktorou sa do lásky nemôže priblížiť ako ničiteľ. Do láskavej tejto od Boha odoslanej Božej odpovede bolo toto Božie odkázané jej slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto Bohom odoslaného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.