Boží recept na dlhovekosť.

05.05.2020 18:20

Boží recept na dlhovekosť.

27.2.2014

Krásou žitý, dlhosťou plynúcich životných krokov život každého jedinca, odzrkadľuje čistotu celého jeho duševného vnútra, od čistoty ktorého dostáva buď požehnaný od Boha dlhý život, alebo dostáva do skorej zástavy zlými skutkami do záťaže karmy nabaľovanými činenými, čo ukončuje Boh skončenosťou životnej púte takejto duše svojou mocou do cieľa, aby nebola dostaná svojim nesprávnym žitím do istého zatratenia a vôbec nemá vplyv na dlhovekosť zdravá životospráva, cvičebná o telo starostlivosť, poznanosť skrytých tajomstiev o dlhovekosti čerpaných z dávnych kultúr, keď toto tajomstvo nepoznania ovláda v svojej moci jediný Boh na vôli ktorého jediného záleží, či dožičí duševnú existenčnosť za napĺňanosť dobrých skutkov duši dlhú alebo v krátkom jej bytí, nakoľko strava a zdravý štýl života ovplyvňujú kvalitu telesného bytia každého jedinca do tej miery, aby vládal fungovať a nepadal pri čo najmenšej duševnej či telesnej záťaži únavou na kolená, ale do dlhovekosti chod existenčnosti žiadneho smrteľníka okrem Božej vôle neovplyvní nič, čo by vaša matka zem náručím vašim telám poskytovala aby ste žili všetci skoro do ďalekej večnosti, do ktorej získať prístup dokážete všetci len po svojej telesnej smrti, kedy nájdete dušou pre svoju existenčnosť život večný. Pre krásu čistoty svojeho duševného celého vnútra musíte vy sami dobré skutky celý svoj pozemský život konať, čo pre pochopenosť vašu to znamená, že odovzdanosť duševnej vašej pomoci dušiam v živote veľmi nešťastným a trápeným sa stáva zvnútra pre vašu dušu strhávateľom z jej útrob všetkých nasadaných nečistôt a hriechov karmických, ktorých z duše odstránením začína cítiť ľahkosť dychu a veľa záťaže zo svojeho vnútra keď z nej odíde prestáva byť pre Boží pohľad nečistá lebo pokrm do svojej čistoty získala dobrým skutkom na záchranu trpiaceho učineným, čo začalo zmývať jej nasadanú karmu a spaľovať premenením do získanej čistoty vašeho duševného vnútra a takúto dušu keď Boh hodnotí zo svojeho spravodlivého pohľadu, nemá dôvod ukončovať predčasne jej pozemský život, nakoľko konaním dobra na zemi pomáha nielen svojej duši ale aj dušiam druhým, ktorých vďačnosť za poskytnutú pomoc nesená je ich dobrým myslením na dušu pomáhateľa v ich trápení, od myšlienkového ktorého ich vďačného a prenosom kladnej duševnej vibrácie späť sa stáva duša takéhoto dobráckeho jedinca v dobrých jeho skutkoch vyživovaná, posilňovaná a láskou vďačného jedinca prikrmovaná a táto láskavá duševná potrava získaná a zbieraná z vašich dobrých skutkov a energetického vyžarovania vďačných príjemcov vašej odoslanej pomoci k ich duši sa získava pre každú dušu len z konania dobra a zabezpečuje v očiste duše vašej dlhovekosť, ktorú vám Boh dá, keď bude vaša duša zvnútra v celom svojom jadre čistá, bez obsahu nálepiek v ňom vašeho zlého konania a sebeckých pohnútok. Aby tieto Bohom odoslané slová vaše duše pochopili, tak v skrátenom znení znamenajú to, že dlhovekosť človeka je podmienená čistotou jeho duševného vnútra a prečo dobrí jedinci skoro zomierajú snažiac sa napĺňať všetky Božie prikázania, zdravo sa stravujú a aj tak nakoniec chorobnosti podľahnú a skoro zomrú, tak v takýchto prípadoch účinkuje kliatobná duševná poroba a aj v karmickej nadelenosti cielenej k duševnej očistenosti Boh nečakanú skorú smrť do tela posiela. Každá duša zlá na zemi žijúca dostáva aj v nadelenosti od Boha dlhej životnosti čas do jej duševnej nápravy v duševnom jej prebudení z nesprávnych svojich konaní. Ale máloktorá zlá duša tento Boží dar dokáže chápať v dĺžke svojeho života a väčšinou končí v duševnom večnom zatratení položená do večného plameňa stále horiaceho, nehasnúceho ohňa pekla, kedy by však už v neskorom svojom precitnutí oveľa radšej zamenila dlhý svoj pozemský život za krátky žitý čas na zemi, v ktorého ukončení nezískala by navždy večný pekelný domov, z ktorého cesty do vrátenej slobody nedostane od Boha nikdy požehnané a získaný domov za nečistotu svojej duše nesie pomenovanie navždy večné zatratenie, z útrob horiaceho ohňa ktorého, von žiadna od Boha splnené nedostane, čo znamená začať od dnešného dňa svoju dušu očisťovať od nánosov každého svojeho duševného zla, pomáhať všetkým trpiacim a ďakovať Bohu za každý jeden svoj deň v zdraví a duševnej spokojnosti prežitý a ak takto dokážete konať a rozmýšľať, o krátkosť svojeho duševného bytia na vašej zemi sa nemusíte určite báť a žiadne neúčinné a zbytočné receptúry pre svoju dlhovekosť hľadať, lebo tú vám dokáže jediný váš všemocný Boh požehnať k zásluhám vašeho duševného vnútra, nezačierneného karmickou usadenou špinou v ňom. Božie odoslané slovo bolo správnosťou  zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.