Borievka.

05.02.2013 01:10

Borievka.

05.02.2013

Táto bobuľovina sa zdraviu nedá ničím prekonať vďaka doteraz neprebádaným lekárskou vedou takým látkam prevzácnym, ktoré neobsahuje žiadna potravina tohoto sveta. Lieči krvný tok ku správnej jeho obehovosti čím sa zabezpečuje tlakovosť srdečných artérií ku stenám srdca do rovnováhy, čo je predpokladom jeho dlhej životnosti a perspektívy dlhého života, nakoľko sa borievka stáva tým najlepším všeliekom na srdcové arytmie na každú srdcovú vrodenú vadu, na chlopňové poruchovosti a každé srdce keď prestane biť tak telesná schránka zomrie a treba túto borievku každý deň hoc aj sušenú konzumovať počtom trinásť dobou štvrť roka a do ďalšieho obdobia bude potrebné dostať 3 týždne prestávku a opäť borievkovú kúru zopakovať. Toto treba činiť 3x za sebou. Amen. 

Pridať komentár