Bolesti žalúdka, stiahnutý žalúdok, nechuť do jedla, napínanie na vracanie.

16.12.2013 14:49

Bolesti žalúdka, stiahnutý žalúdok, nechuť do jedla, napínanie na vracanie. 

(spôsobené duševným trápením)

Bože láskou duše svojej Ťa o pomoc prosím slovami tejto prosby, ktorou dostať potrebujem silu žalúdku svojemu, keď sa stáva duševným trápením tak preťažený, že sa oslabuje jeho činnosť trávenia potravy, ktorú prijmem. Každý deň sily svojej toľko duši mojej pošli, koľko trápenia zo života spôsobilo jej preťažením bolesti môjho žalúdka. Stav svojou všemohúcnosťou sily duše mojej štít svoj ochranný, ktorého bariéru nedokáže preraziť žiadne trápenie, ktoré sa bolestne duši mojej ukazovať bude. Keď sa Bože zľutuješ nad bolesťou, ktorú cítim zlou funkciou tohoto orgánu, cítiť Tvoju pomoc navrátením sily duše mojej budem, ktorej dôsledkom sa stane moje trápenie opäť dostané do správnej funkcie žalúdka. Stanem sa Bože celý svoj život len Tebe oddanou dušou a svoju vďaku za Tvoju pomoc Ti odovzdávať láskou duše svojej budem cítenej svojou dušou ako najväčšou len k Tebe v celom svojom živote. Len Teba do konca svojho života velebiť a milovať budem svojou dušou a Tvojim prikázaniam sa nikdy nevzdialim svojou dušou zmene ich smeru cesty môjho života. Amen.