Bolesti podbruška spôsobené preťaženosťou duše.

26.12.2013 11:45

Bolesť podbruška spôsobená preťaženosťou duše.

Už dávnejšie bola u mňa jedna mladá žena. Mala tak do tridsať rokov a veľmi sa trápila pre silné a neutíchajúce bolesti svojho podbruška. Navštívila aj odbornú lekársku pomoc, ale bezúspešne. Lekárske výsledky všetkých testov aké sa len pre ňu dali v rámci lekárskych možností urobiť boli všetky negatívne a na základe tohoto faktu ju vlastne nemali na čo liečiť. Bola z toho dosť smutná a preto ma navštívila s prosbou o Božiu diagnózu jej zdravotného problému a zároveň aj o Božiu pomoc. Náš láskavý a milostivý Pán Boh jej odkázal do písma cez moju dušu, že všetky tieto jej bolesti v podbrušku skrývajú svoju príčinnosť v jej ubolenej duši, ktorá sa každodenným trápením preťažila tak veľmi až jej muselo vlastné telo odľahčovať, čo pociťovala týmito, diagnostikou žiadneho lekára nezistiteľnými bolesťami v podbruší. Táto nešťastná mladá žena mala dosť nevyriešených problémov v svojom manželstve. Keďže jej snom bolo byť doktorkou a liečiť ľudí, predpoklady na to mala ale jej sen sa nikdy nesplnil, nakoľko jej manžel bol podnikateľom, ktorý sa zaujímal najviac len o svoj biznis a ako čo najlepšie svoje nemalé zarobené peniaze utratiť najmä pre svoje potreby a spokojnosť a ju tak to ona cítila, akoby vynechával zo svojeho života, ako nepotrebnú vec doma. Nedal svojej manželke, ktorá ho veľmi ľúbila ani ten najmenší priestor na realizáciu jej túžobného štúdia a celú starostlivosť o dve maloleté deti prenechal na jej ženských krehkých ramenách. A tak sa deň po dni táto žena trápila a cítila sa nesmierne v svojom celom živote nikým nepochopená. Pán Boh jej duši na pomoc odoslal túto liečivú modlitbu, ktorej slová Vám všetkým milí moji čitatelia odovzdávam, aby žehnanou mocou Božou pomohla mnohým tým ženám, ktoré sa v svojom živote veľmi trápia a pociťujú rovnaké bolestivé problémy v podbruší ako táto mladá žena. Okrem tejto modlitby dostala ešte na krátky čas prikladať liečivé obklady na podbruško a piť tiež len krátky čas liečivý namiešaný nápoj diktovaný receptúrou od Pána Boha, aby bola týmto bolestiam navždy uzdravená.

 

Božia diagnostika:

Bolo toto spôsobené duševnou nerovnováhou, ktorou sa tieto bolesti ukazujú. Svoje bolesti sa snaží ukladať až na dno duše, ktorá sa preťažila a telo odľahčuje takto duši silou cítených bolestí. Amen.

 

Modlitba k Bohu na zastavenie bolesti v podbrušku spôsobenej preťaženosťou duše.

Bože do Tvojej pomoci sa odovzdávam s bolesťou podbruška, ktorá sa denne telu mojemu približuje ako veľmi nepríjemná. Stop silu tejto bolesti svojou všemohúcnosťou a daj cítiť túto bolesť stratením navždy šťastím mojej duše, ktorá sa stala dostaná do preťaženia silou smútku, ktorý tak dlho cítila, až šťastie stratila zo života, ktorý tu žiť na tejto zemi musí. Slovom tejto prosby Ťa Bože vrúcne o zastavenie bolesti podbruška prosím a daj Svojej sily do jeho každého orgánu zasiahnutého preťažením duše tak veľa, koľko žiaľu a strateného šťastia cítim zo života veľmi bolestne. Sám Bože staň sa lekárom podbruška môjho, lebo len Ty jediný dokážeš stopiť silu preťaženia duše mojej, ktorá sa stáva príčinou týchto bolestí a dostaň silu duši mojej späť navrátenú tak veľkú, že sa každý deň šťastie cítené zo života stane jej duševnou potrebou a radosťou. Len Tebe Bože dôverujem svojou dušou a každý deň Ťa slovami tejto prosby žiadať o pomoc budem. Ľúbim Ťa a vyslyšaniu týchto slov dôverovať nikdy neprestanem. Amen.