Bolesti bedrových kĺbov spôsobené trápením duše.

16.12.2013 15:37

Bolesti bedrových kĺbov spôsobené trápením duše.

Bože do Tvojej pomoci sa utiekam láskou svojej duše slovami tejto  prosby, ktorou silu svojej duši pýtam, ktorá je neustále žiaľom z príkoria, ktoré podstupovať dlhé roky musí zraňovaná bolesťou tak veľmi, že sa moje telo stáva jej odľahčovateľom  bolesťou bedrových kĺbov. Zastav Bože každý smútok, ktorý sa duši mojej približovať bude svetlom svojej lásky, ktorého žiar lúčov spáli silou svojou bolesť cítenú a premení ju na šťastie a radosť zo života. Keď sa Bože zľutuješ nad životom, do ktorého si dušu moju poslal na túto zem a trápenie, ktoré cítim sa stáva ohrozovateľom môjho zdravia, stanem sa Tvojou  milosrdnosťou navždy zbavená všetkých bolestí kĺbov, ktoré sú odrazom preťaženia mojej duše. Dostaň  Bože zdravia telu môjmu tak veľa, koľko smútku duše mojej spôsobilo jej preťaženie. Svoju vďaku za Tvoju pomoc Ti denne odosielať svojou láskou najväčšou dušou cítenou do nebeských výšin budem. Amen.