Bolesť bederného kĺbu.

16.12.2013 15:38

Bolesť bederného kĺbu.

Bože láskou duše svojej sa k Tebe o pomoc utiekam slovami tejto prosby, keď stratou vápnika sa bederný kĺb ukazuje veľkými bolesťami. Do každého dňa  svojej sily tomuto kĺbu toľko pošli, koľko vápnika potrebuje telo moje prijať, aby sa stalo silné každou kosťou, ktorú má.  Bože zastav toto ubývanie vápnika z tela môjho, ktoré samo nedokáže tento prvok stravou vstrebať.  Len Ty sa sám stať lekárom tela môjho môžeš svojou všemohúcnosťou, ktorou dokážeš Ty jediný telo moje dostať späť do zdravia, ktoré cítiť budem  stratou bolesti bedrového kĺbu. Len Teba Bože celý svoj život velebiť a milovať budem. Každý deň svojou  vďakou za Tvoju pomoc Ti odosielať svoju lásku najväčšiu dušou cítenú slovami láskavých modlitieb budem. Do vyslyšania svojej prosby sa dôverou nikdy neodkloním. Amen.