Bol Kristus otcom a manželom?

14.02.2016 13:57

Bol Kristus otcom a manželom?

14.02.2016

Celý váš svet báda neustále v odkrytosti biblickej tejto záhady opradenej doteraz nesňateľným rúškom tajomstva, nakoľko vami vysnívaná predstava o dávnej životnej púti Krista je spájaná s čistotou nielen jeho ducha, duševného vnútra ale aj schránky telesnej nepoškvrnenej sexuálnym aktom so žiadnou ženou, veď katolícka cirkev vniesla post tohoto proroka do výšky postavenej nad Boha, ktorého najvyšší post na celom svete ženskú lásku nepotrebuje a na základe dostaných mnohými generáciami týchto atribútov vtĺkaných do hĺbky duší verných katolíkov mocenskou cirkvou sa predstava každého veriaceho spájaná s nepoškvrnenosťou duševnej a telesnej čistoty spája s konečnou samovytvorenou jeho v duši odpoveďou, že Kristus niesol znak telesnej a duševnej nedotknuteľnosti od dotyku blízkosti akejkoľvek ženy, lebo predsa v učení katolíckej cirkvi sa stáva Bohom a ten musí byť v svojej dokonalosti čistý. Život Krista bol značený nielen prorockými úlohami dostanými jeho duši v Božej vôli, ale aj obdobiami kedy bol ako váš celý pozemský svet hovorí slovami až po uši zamilovaný a nielen do Márie Magdalény ako do jedinej životnej lásky v svojom duševnom predurčení. Založenú vlastnú rodinu aj s manželkou a deťmi nikdy nemal, nakoľko dobre vedel že času žitia svojeho na zemi moc v trvácnosti nemal a zaujímal sa najviac o to, aby nesklamal svojeho Boha v kráčaní duševných prorockých krokoch. Toto bola jeho životná priorita a najvyšší cieľ, ktorý sa snažil počas svojeho života napĺňať a preto nemal na lásku žien čas. Do koho bol najsilnejšie zaľúbený bola duša Márie Magdalény v ktorej duševnej blízkosti nachádzal vždy v svojom neľahkom duševnom predurčení oporný bod a najvernejšie priateľstvo ktoré mu nedokázali poskytnúť ani všetci jeho apoštoli, lebo podchvíľou v silu jeho nadelených schopností oni ako prví v jeho najtesnejšej blízkosti pochybovali až do tej doby kým Boh nezasiahol a Kristus nezačal robiť očividné také zázraky, vďaka ktorých ukážkam Kristovej duši uverili, no Bohu sa ich apoštolské vstavenie pri Kristovi nepáčilo lebo to boli farizeji všetci do jedného, lebo neverili pokiaľ nevideli a neni toto tá správna viera v Božiu existenciu a Kristus nevidel znamenia odo mňa, ale cítil svojim duševným vnútrom Boží môj hlas ktorý k nemu prehováral a nepotreboval dôkaz ako jeho farizejskí apoštoli či je to hlas Boží a za všetkým jeho počúvaním cítil moju Božiu prítomnosť bez pochyby oslabenej svojej viery v post ktorý mal na zemi v svojom bytí naplniť a aj naplnil v čo najväčšom rozmere svojou službou Bohu. Tento dávny verne Bohu až do určitého času slúžiaci prorok nebol nikdy zviazaný žiadnym manželským sľubom a preto nesplodil nikdy ani žiadnych budúcich svojich následníkov ako dedičov svojeho prorockého mena pre znanie historických zapísaných dokumentov. Jeho najvernejšou a najmilovanejšou ženou celého života bola Mária Magdaléna v ktorej čistote duševných skrytých úmyslov nezakalených nikdy ani tou najmenšou pochybnosťou o jeho duševnom poslaní k Božej vôli na zemi nachádzal vždy útechu a posilnenie pre svoju dušu, v hĺbke ktorej niesla vloženosť nesmierna cítená bolesť nad zradou jeho apoštolov záškodnými, nevidenými no cítenými jeho dušou poslanými intuíciami od Boha, falošnými prejavmi nesmierne doráňanú dušu od tých, ktorí ho v tom čase na jeho životnej púti sprevádzali a apoštoli sa volali. Zakončený život Krista na tejto zemi bol v poste prorockom naplnený jeho úlohou ale nikdy zapečatený manželským sľubom a skonal ako navždy slobodný a bezdetný muž čo ostáva jedinou v tomto Bohom odkázanom Božom slove pravdou nemennou a celému svetu otvorenou v odhalenom tajomstve, keď dôkazy o žití Krista s manželkou Máriou Magdalénou boli povymýšľané ambicióznosťou ľudí a pustené do sveta ako dokázateľné nájdené zápiskami veľmi starými podložené biblické pravdy, čo sa stáva tá najväčšia lož do jeho prorockého mena dejinami pripisovaná a kto jediný pravdu zná sa váš všemocný a dokonalý Boh volá, ktorého odoslané slová tohoto Božieho odkazu boli v nepomýlenom zápise zachytené dušou Laury v službách Bohu zvoleného posledného proroka na tejto zemi Bohom prideleným do jej záchrany od apokalyptickej blížiacej sa skazy. Tézy z celosvetových médií napísané v tom znení, že Kristus bol človek ženatý a na základe mnohých dôkazov mal aj deti, zakončite všetky duše v tomto prehltnutom nesmiernom klamstve a vstrebávajte dôkaz mojej Božej existencie cez slová ktoré vašim dušiam posledný Boží prorok moja Laura odkazuje ako jedinečný dôkaz skrytej pravdy pre svet v ich zápise na biely papier, odoslané a bedlivo chránené pred duševným jej omylom samotným Bohom. Amen.

 

Komentáre:

 1. Margita | 14.02.16

  Ďakujem Ti Pane Bože za odpoveď na otázku prorok Ježiš Kristus, Bola som aj ja zvedavá ako to v skutočnosti bolo. 
  Ďakujem Ti Bože, že dávaš silu našej drahej pani Laure, aby zvládala nám odovzdávať informácie, liečby, varovania a iné dôležité veci od TEBA PANE BOŽE. 
  Pani Laura ďakujem, s láskou Margita.

 2. Daniel | 15.02.16

  Pred časom som písal do tejto stránky že história sa opakuje a v tom, že Krista ako Božieho proroka zradili vlastní z jeho národa a pani Lauru ako Božieho proroka tak isto osočujú a deklasujú tiež vlastní z jej národa. V tomto Božom odkaze sa ukazuje súvislosť a podobnosť medzi Kristovými zradnými apoštolmi a terajšími v mnohých prípadoch najvernejšími, uzdravenými Laurinými pacientami. Skoro všetci tí, ktorí dostali od pani Laury najviac pomoci pre seba a pre svoje rodiny a tí čo ju najviac ospevovali, niektorí ako napr. Lucia sa jej doslova pchali do zadku a denne vypisovali prekrásne e-maily ju nakoniec zradili, poprípade ešte aj popreklínali, ako je napr. Peter, Júlia, Andrea, Slávka, Marta...Títo ľudia dostali najviac pomoci, či už pre seba, deti, rodinu. Pozoruhodné je, že hlavne takí čo dostali Božej pomoci najviac, tak tí ju aj najviac popreklínali. Udivujúce na tom je to, že na rozdiel od Kristových apoštolov už mali dôkazy o schopnostiach pani Laury ukázaných na svojom zdraví alebo rodine a aj tak Lauru zradili. Neviem aké dôkazy – zázraky potrebujú ľudia vidieť aby uverili v to, že pani Laura komunikuje s Bohom lebo všetci dobre vedia že alternatívnu medicínu neštudovala, ani sa nepokúšala v tejto oblasti vzdelávať. Dobre vedia, že pani Laura len zapisuje na čistý papier to čo počuje "zhora" a pritom dostane odpoveď na každú otázku ktorú jej ľudia položia. Tak isto dostane aj diagnostiku a liečebnú receptúru na také choroby kde lekári nevedia pomôcť. Takýmto ľuďom by nestačili pravdepodobne už ani Kristove zázraky ako že chodil po vode, alebo menil vodu na víno. Pre nich by musela pani Laura nielen chodiť po vode ako Kristus, ale ešte aj plávať dlhé hodiny pod vodou ako ponorka, poprípade meniť prepálený olej z friťáku na značkové francúzske šampanské. Tu platí staré známe "za dobrotu na žobrotu" – čím viac pomoci tým viac nenávisti. Hanbite sa zradní chrapúni!!!

 3. Peter | 15.02.16

  Láskavý Drahý Bože, ďakujeme ti za túto dôležitú odpoveď na otázku ohľadne Ježiša Krista, priznám sa, že aj ja som veril tomu, že bol otcom, mal deti a že Mária Magdaléna bola jeho manželka.
  Bože Otče ti jediný vieš aká je pravda a ty jediný nám ju môžeš presne odovzdať, cez našu láskavú Pani Lauru.
  Veľmi ti ďakujem Bože za túto odpoveď, zasa sme o niečo múdrejší a vieme aký bol skutočný život Ježiša Krista.

Pridať komentár