Bojujte každá duša proti pekelnému zlu cítenosťou lásky svojej duše k Bohu.

18.10.2019 13:20

Bojujte každá duša proti pekelnému zlu cítenosťou lásky svojej duše k Bohu.

Láskou vloženou do svojej duševnej hĺbky pre svojeho jediného Boha pestovanou a viac hodnotenou za akú vysokú cenu celý váš svet hodnotí, zlato dostávať odmenou budeš od Boha do celého svojeho existenčného bytia spadávaný zlatý dážď, cena ktorého bude prevyšovať celosvetový poklad v bankových sejfoch uložený a zasypávaná bude tvoja duša darom od Boha za tvoju duševnú lásku k Jeho Božej existencii do každého dňa napĺňanosťou každého tvojeho najtajnejšieho želania, lebo tvoj Boh dokáže na celom svete také zázraky činiť, aké v žiadnom obchode ako svoj túžobný sen nenájdeš v kúpe a nebuď ty duša lakomá do cítenosti svojej lásky k svojemu Bohu, keď len On na celom svete jediný dokáže slzy smútku z tvojej duše navždy vysušiť a premeniť na veľké šťastie okamžite, ak to bude chcieť naplniť k prosbám a zásluhám tvojej duše. Prekážky satanom do cesty tvojej duševnej v nárazoch bolestných k chodu tvojich krokov neobchádzaj žiadnym svojim zbabeleckým útekom, nakoľko toto satanská moc očakáva a získava moc nad tvojou dušou akonáhle zbadá, že ťa jeho prekážka zastavila a dostala tam, kde temná sila chcela a to sa volá cesta späť a preč od Boha. Ono každá cesta v živote človeka cielená do smeru životného dobra, láskavého slova a túžby milovať najviac len jediného svojeho Boha, sa pre každú dušu stáva ťažko kráčaná a tŕňovaná koreňami zla v prekážkach kladených do tvojej správnej duševnej cesty, cieľom všetkých odvážnych krokov ich zastavenia a okupujúc aj tvoje myslenie do spochybnenia existenčnosti tvojeho Boha, čo sa pre celé peklo stáva úloha číslo jedna a to sa volá obťažovať všetky duše milujúce úprimnou láskou Boha v cieli položiť túto ich pravú vieru do pádu na kolená v cítenej beznádeji duše, za ktorej stratenosť lásky k Bohu veľmi silno bojujú a činia všetko preto čo majú nadelenosťou v svojej pekelnej moci satanom, aby nevinnú a Bohu oddanú dušu z Božej náruče v jej láske k Bohu odtrhli a zlú dušu z nej vychovali obrovským trápením do ktorého ju bičujú každým pozemským dňom, aby časom prišla na to, že však Boh jej nepomáha v jej prosbách ktoré mu odovzdáva, lebo sa neustále utápa v každodenných životných neutíchajúcich trápeniach, čo zastavilo jej duševnú lásku k Bohu a pre satana ďalšia výhra získanosťou novej duše z Božej náruče ukradnutej. Žiadnemu bolestnému trápeniu sa v beznádeji duše netreba svojemu Bohu rúhať a Božej láske ďaleko vzďaľovať a treba na to pamätať, že všetko zlo a trápenie vo vašom živote spôsobuje nie Boh ale satan, do snáh ktorého sa stáva zvíťaziť nad Bohom a ovládnuť celý svet zlom, čo nikdy naplnené nebude, lebo ja Boh toto nikdy nedovolím, ale pokiaľ nebudete dušami obozretní, môžete byť cez satanove nástrahy ľahko polapiteľné a po svojej telesnej smrti vaše obydlie bude večný oheň pekelný. Proti zlu najsilnejšia zbraň je cítenosť lásky do Božej existencie a odvaha, nikdy nie strach zo zla, v ktorého tvojom cítení duševnom zlo vyhráva a tlačí tvoju dušu do úzadia, v ktorom sa nevíťazí ale prehráva bez boja. Bojujte každá duša proti pekelnému zlu cítenosťou lásky svojej duše k Bohu a odvahou hájiť Božiu pred celým svetom pravdu! Amen.

 

Komentáre:

  1. Katarína | 19.10.2019
    Krásne slová. Ďakujem. Bojujme proti zlu láskou k Bohu !!! Pretože Boh vždy víťazí, nikdy nemôže zvíťaziť satan, ale nedajme mu šancu a príležitosť, aby nás odchytil do svojich sietí. A naučme sa poraziť tiež strach, to je veľmi dôležité, bojujme proti nemu odvahou. Niekedy je to veľmi ťažké. Božia pravda je len jedna a budem ju obhajovať až do svojej smrti, nech si myslí, kto chce čo chce. A klaňajme sa len jednému jedinému Bohu, ako nás to učí p. Laura.

Pridať komentár