Bohom odoslaná ochrana mojej duši od bolesti spôsobenej dotykom temnoty.

03.05.2018 10:05

Bohom odoslaná ochrana mojej duši od bolesti spôsobenej dotykom temnoty.

12x po sebe odriekať tieto slová modlitby:

Korene zla duševnej blízkosti domovom temnoty vzdialené, slová ktoré touto chvíľou vášmu posielateľovi satanovi odosielam sa niesť hlasom burácajúceho smiechu mojou dušou budú, ozvenu ktorého dokážu steny pekelných sfér svojim pádom niesť takou silou, že dotyk temnoty duševnému vnútru mojemu Božou ochranou bude bozkom Božej lásky jeho dotykom okamžite bolesti stratený, ktorej cesta sa bude niesť až za vaše pekelné brány odrazom ktorého ničivosť budete cítiť ohňom Božej spravodlivosti jeho žiarom tak silným, že sa telá duševných vašich chrámov stanú stratou obrazu svojho navždy v plameňoch pekelných, ktorých Božie rozžeravenie neuhasí ich živelnosti pále nik. Do duše mojej ktorá sa bolesťou zasiahla vašou blízkosťou dostávam Bohom okamžikom týmto jej zastavenie bez opakovaného návratu späť.

 

Keď budú slová tejto modlitby 12x po sebe odrieknuté bude treba 3x po sebe svoje telo pokrižovať 2 bielymi horiacimi sviečkami a po každom križovaní tieto slová odriecť treba:

Kríž ktorým Božím žehnaním štít ochrany láskou Božou kreslím, niesť pečať zámku bariéry mojej duši bude tak silnú, že cítená jej bolesť nesmierna navždy zastavená okamžikom týmto bez spätného návratu bude. Amen.

 

Komentáre:

  1. Ingrid K | 08.05.2018
    Dakujeme Boze za tvoju laskavu ochranu.Dakujeme pani Laura.

  2. Erika Ďugelová | 04.05.2018
    Ďakujem Ti Bože za túto silnú modlidbu.ďakujem že Nás chrániš pred temnotou zla.Milujem Ťa Bože môj.

  3. Gitka | 03.05.2018
    Dobrotivý Otče môj Bože láskavý, chcem sa Ti vrúcne poďakovať z celého srdca za túto nesmierne silnú a veľmi účinnú modlitbu na ochranu duše od bolesti. Ďakujem našej drahej a vzácnej pani Laure za odovzdanie tejto modlitby na tejto prenádhernej Božej stránke pre nás všetkých. Veľmi ma potešilo keď som dnes túto modlitbu na Božej stránke našla ako obrovskú pomoc na moju ubolenú dušu. Láskavý môj milovaný Bože posielam Ti do nebíčka k Tvojej milostivej Božej všemocnej tvári nekonečne ĎAKUJEM za pomoc. Milujem Ťa najdrahší môj Bože najviac na celom svete a vždy, navždy budem. Prosím Ťa láskavý môj Bože o požehnanie dobrého zdravia, veľa duševnej a telesnej sily, každodennej Božej ochrany a pomoci pre našu drahú pani Lauru a jej manžela Vladka. S láskou Gitka.

Pridať komentár