Bohom dostaná láskavá pomoc do toho cieľa, ktorý sa volá pochopenosť duše syna k túžbam svojej matky šťastie od života dostať ku naplneniu.

16.12.2013 13:49

Bohom dostaná láskavá pomoc do toho cieľa, ktorý sa volá pochopenosť duše syna k túžbam svojej matky šťastie od života dostať ku naplneniu.

Bože láskavý, láskou svojej duše cítenou najväčšou len k Tvojej existencii Ťa pokorne prosím o Tvoju Božiu pomoc k tomuto ťaživému bolestnému problému so svojim synom, ktorého navždy konečnému vyriešeniu do spokojnosti našich oboch duší beznádejou a zúfalstvom prepadám, bezbranná k naplneniu toho túžobného cieľa, ktorého cesta sa ukazuje smer šťastia do môjho ďalšieho života cítenosťou lásky k tomu človeku, ktorého počiatok zrodu nového života vo svojom lone nosím, čo sa pre môjho syna stáva navždy nepochopiteľná a nezvládnuteľná vstrebateľnosťou jeho duše zložitá životná situácia, keď túži moju lásku vlastniť po celý svoj život len on jediný sám, čo láskavý môj Bože nedokážem viac napĺňať do jeho túžby, ktorej dominantnosťou prejavu doslova trápi moju dušu ubolenú a nevinnú v tomto spoločnom duševnom súboji, lebo cítim, že ako matka jeho duši nedlhujem nič o čo by som ho v živote okradla ochudobnením k jeho spokojnosti a láskavý Bože len Teba vo svojej duševnej bezradnosti o Tvoju Božiu pomoc prosím, keď sama nedokážem natiahnuť ten správny luk a priamosťou k svojmu túžobnému cieľu vystreliť šíp mieriaci letom priamosťou cesty do budúceho môjho šťastia v živote, lebo som nesenosťou dlhých rokov svojim ťažkým životom unavená a slabá duša, ktorej sila sa začína do boja obhajoby svojho vlastného šťastia už pomaly z duše aj tela strácať, čo dokážeš láskavý Bože len Ty jediný premeniť svojou všemohúcnosťou do posilňujúcej obmeny všetkých mojich konaní a slov voči svojmu synovi, ktorého duša touto chvíľou začne chápať tú potrebnosť môjho šťastia v živote, za ktorú doteraz pred jeho duševným pohľadom bojujem tak silno, ako len vládzem Tvojim Božím vyslyšaním slov tejto láskavej modlitby, ktorej sile účinkov k navrátenosti pochopenosti môjho syna do prichádzajúceho šťastia v mojom živote a to navždy odnesenia jeho sebeckých prejavov z hĺbky duše nesmierne dôverujem a vďakou Tvojej milosrdnej pomoci mojej duši Ťa po celý svoj ďalší pozemský život odmeňovať láskavý Bože každodennou láskou duševnou budem odosielanou do Tvojej blízkosti slovami každodenných modlitieb k Tvojej Božej tvári. Amen.