Modlitba k Bohu proti obsedantným myšlienkam.

31.10.2014 12:17

Bohom dostaná láskavá ochrana každodennému toku opakujúcich sa tých slov, myšlienok a skutkov, ktoré moja duša svojou vôľou nedokáže zastaviť.

Do každej opakujúcej sa nutkavej myšlienky nesenej do hlasu vysloveného a skutkom sa napĺňajúcej, nes Bože túto neutíchajúcu riavu neustáleho kontrolovania sa do spádu k hlbinám najspodnejších spodných vôd a zatop ich tok ničivosti každodennej kontrolovanosti navždy v ich bažinách, kde temnota svoj domov má utopená skrytosťou pred svetom. Do lásky Božej dokážem túto bolestnú skutočnosť k jej pomoci do každého dňa viesť a postupom času dokážem toto silné neustále duševné sebakontrolovanie navždy zo svojej duše striasť k navrátenej sebaistote toho čo vykonám že je správne a činené len raz, bez toho pocitu že svoje skutky po ich vykonaní ešte raz po sebe kontrolovať musím, lebo toto sa Božím vyslyšaním slov tejto láskavej modlitby viac nebude už opakovať. Amen.

 

Môj doslov k tejto modlitbe:

Milí čitatelia. Slová tejto modlitby Božím vyslyšaním pomohli mnohým nešťastným ľuďom vymaniť sa navždy z tejto ničivej fóbie. Viacerí z nich sa už liečili na psychiatrii a užívali ťažké lieky na tento svoj psychický problém. Nakoniec aj tak necítili úspešný výsledok a objednali sa ku mne na Božiu pomoc. Pán Boh mi na tento ich problém nadiktoval slová tejto liečivej modlitby a každý z nich dostal ešte aj rôzne liečebné receptúry na užívanie alebo aj na duševné posilnenie, podľa príčiny ktorá spôsobila u nich tento psychický problém. Boli to napríklad takí ľudia, ktorí si nevedeli pomôcť a umývali si zuby alebo ruky aj stokrát po sebe a nevedeli túto nutkavosť zastaviť, alebo umývali dookola už umytý riad s tým že je stále špinavý, alebo upratovali byt neustále a v ich pohľade sa stával stále špinavý a v neporiadku......Táto fóbia sa lieči na psychiatrii liekmi ale asi neúspešne. Konštatujem to podľa toho ako veľa pacientov ma s týmto ťaživým problémom navštívilo aj napriek dlhotrvajúcej psychiatrickej liečbe. Môj Pán Boh má receptúru na každý zdravotný problém ľudí, či telesný alebo duševný, lebo len On jediný pozná skrytú príčinu každého ochorenia duše a aj tela. Kto z Vás milí čitatelia trpí touto psychickou poruchou sa môže modliť túto modlitbu samotným láskavým Pánom Bohom nadiktovanú a aj do vyslyšanosti jej slov samotným Bohom žehnanú. S láskou pre Vás vaša Laura