Boha sa ja Laura svojou láskou a dôverou nikdy v svojom živote nevzdám!

15.09.2020 22:06

Boha sa ja Laura svojou láskou a dôverou nikdy v svojom živote nevzdám!

Keď Vašim dušiam láskavý môj Pán Boh odovzdá liečebné rady, mnohí z Vás sa stále priete, že ich napĺňanosť nedokážete napĺňať. Je pre Vás naozaj tak veľmi ťažké liečebné receptúry od Boha láskavého napĺňať? Tak buďte doma chorí! Prečo sa ku mne na Božiu pomoc preto objednávate!!! Nájdite si liečiteľa na internete, ktorý od Vás nebude požadovať lásku k Bohu a dá Vám pozrieť na dno pohára s čistou pitnou vodou a sľúbi Vám, že keď do tohoto pohára budete pozerať a sústrediť sa, budete uzdravení a kliatobnej záťaže zbavení navždy, bez toho aby ste museli niečo pre záchranu svojej duše urobiť, prosiť láskavého Boha o pomoc a milovať Ho. Takýmto liečiteľom Vy dôverujete najviac. Najľahšia pre Vaše duše sa stáva táto falošná cesta a zároveň najmenej účinná v Tvojich očakávaniách duše. Farizejským liečiteľom dôverujete všetci viac a najviac. Je to pohodlné a nenáročné a zároveň exluzívne. Načo milovať Boha, keď ja sám dôverujem liečiteľovi ktorého ani nepoznám? Nepohnem sa ako pacient z tvojeho liečiteľského kresla a verím, že moju dušu zbavíš kliatby, len aby som nemusel čokoľvek vykonať a Boha láskavého poprosiť o pomoc. Toto sa mi páči. Boh dáva náročné liečby ale nekonečne účinné, ktoré sám požehnáva svojou všemocnou silou a vždy zaberajú, každá jedna. Naše telá sú tak zhumpľované, že sa určite neuzdravia z ťažkej choroby, len priložením rúk liečiteľa na Vaše telo. Toto ale málokomu dochádza. Na to aký je dnes svet moderný, myslenie ľudí je zastaralé. Takto to nefunguje. Sú pohodlnejšie a ľahšie cesty ku zdraviu? Len na ako dlho? Učím duše ľudí milovať jediného a láskavého Pána Boha a uzdravujem ich vďaka BOŽÍM liečebným radám. Som presvedčená o tom, že stratený duševný dych každej jednej duše z Vás dokáže môj Pán Boh cez odovzdané liečebné receptúry prinavrátiť. Dokážem prijať liečebnú pomoc od Pána Boha pre každého z Vás. Som smutná z toho, že mnohým dušiam Boh láskavý pomoc od životného a zdravotného trápenia poslal a len málo z Vás dokázalo opätovať svoju vďačnosť Bohu! Len som smutná z toho, že ani zázraky na Vašich dušiach mnohým, Bohom Vašim očiam ukázaným, nedokáže otvoriť obzor Vašeho pohľadu a budete slepí dokedy? Dokedy!!? Ukázať a otvoriť Váš pohľad v správnom videní, že Boh je jediný pravý a vždy neomylný, je veľmi ťažké mnohým z vás uveriť. Viem, že som pre Vás urobila maximum. Boh je jediný Kráľ tohoto sveta, toto som Vaše duše naučila poznať a chápať. To je najdôležitejšie a najpodstatnejšie. Maximum, ktoré som len mohla a dokázala v svojich duševných silách a snahách naplniť. Som presvedčená, že mnohé duše z Vás som naučila milovať Pána Boha a že moja snaha a námaha pre Váš svet nebola nikdy zbytočná. Snažila som sa pre Vašu duševnú záchranu urobiť tak veľa, ako som len dokázala svojimi duševnými silami zvládnuť. Naučila som Vaše duše milovať Boha a nikoho iného na celom svete. A som presvedčená, že viac už nemôžem pre Vaše duše urobiť. Milujte svojeho láskavého Pána Boha, Jeho Božiu existenčnosť, Jeho Božiu velehlasnosť, milosrdnosť a láskavosť, nedajte a nedovoľte nikomu si ju zo svojich sŕdc vziať a odobrať. Vaša Laura