Boha nikdy tvoja duša neoklame falšou svojeho duševného myslenia.

03.05.2020 16:51

Boha nikdy tvoja duša neoklame falšou svojeho duševného myslenia.

2.11. 2014 

Bude pravoverná sila voči láske k Bohu hodnotená a odmeňovaná v zásluhách každej duše. Vy pokrytci, ktorých meno sa skrýva za Božie pravdy, budete vždy odhalení včas v svojich úmysloch a zmilovania nedostanete. Keby vaše pozemské dušou cítenie ucítiť dokázalo existenčnosť Boha, nepreli by ste sa svojim myslením, či Ja Boh existujem. Existujem a ani na okamih pohľad z tvojeho sveta neuberiem. Milujem ťa ty duša, ale aj spravodlivo potrestám, keď to budeš potrebovať. Vaše pozemské zmysly vaše duše smerujú do nesprávnych teórií. Nikto z vás moju Božiu tvár nevidel a nedokážete pochopiť, prečo sa vašemu pohľadu skrývam. Ste zem zvaná očistec. Buď veríš v moju existenciu, alebo ju zapreš. Dôsledok uvidíš v svojom rozhodnutí ty duša sama. Zvieratá počúvajú môj hlas, keď im hrozí smrteľné nebezpečie a utekajú do nie pasce, ale do krytu bez cítenosti smrti telesného dotyku. Vaše duše sú ľahkovážne, nedokážu vidieť moju existenčnosť, ktorá nad ich dušami bdie. Keby tvoja duša získala poznanosť Božích zákonitostí, určite by Boha nedokázala nevidieť v svojom pohľade ako tvorcu tohoto sveta. Odovzdal som ukážku mojej Božej sily satanovi a dopadlo to tak, že zneužiť chcel mojej priazne a povýšil sa nad samotného Boha. Toto je ukážka toho, ako ste vy smrteľníci nedokonalí, ale voči Božej sile všetci do jedného naklonení aj tí, čo bojujú argumentami proti mojej Božej všemoci, lebo strach nad mojou všemocnou silou ich tázanostiam zniesť Božiu pravdu vkladá do duší neprietržnú hradbu. Koho silu velehlasnosti ty duša Bohu patriaca urážaš? Pamätaj tomu, že tvojej duši v oponencii Božích právd vládne satan a je veľmi rád, že dušu ďalšiu do svojej moci získal. Prečo lúštite bibliu, ktorej kréda sú v mnohej pravde pre vás znatateľné a pochybujete stále. Keď sa písala biblická kniha Božích právd, verili všetci a vo vašej modernej super dobe neverí nik. Každý z vašej doby si pretvoril Božiu Bibliu na svoju vlastnú bibliu, čo je veľká chyba. Stavili ste svoju nevedomosť a cítiteľnú bezúhonnosť do práv Boha? Nestane sa ani jedna duša z vás Bohom láskavým omilostená, lebo ste zapredali pravdu Boha. Trpieť budete za svoju nevieru k láskavému Bohu a verte, že omilostenie vašim dušiam nepošlem. Zrútenosť vašich charakterov v premene do necharakterov nenosí vo vás lásku v Boha. Zamyslite sa, či dokážete aj bez pochvaly Boha činiť tie dobré skutky, do ktorých ste sa rozhodli dať naplnenia. Myslíte si, že ja Boh som slepý a nevidím pohnútky každej jednej z vás? Ku tejto odpovedi som vašim dušiam odkaz dal ja Boh sám. Amen.

Pridať komentár