Boh tvoje schybenia duševné pozná, len ich ťaživosť tvoja duša nechce priznať.

02.09.2014 11:01

Boh tvoje schybenia duševné pozná, len ich ťaživosť tvoja duša nechce priznať.

2.09.2014

Keby si dokázal počuť v svojej duši ty jedinec v tomto svete silný a neprekonateľný matériou, určite by si vedel rozpoznať kde je medzná hranica dobra so zlom. Prečo počúvaš len tú horšiu stránku vnášaného hlasu, ktorej dychtivý zvuk ide priamo z pekla. Máš ma vôbec rád? Nejde o to, čo mi ty duša odpovieš, ale vstavil som do tvojeho tela aj rozum a logickú úvahu. Prečo bojuješ proti mojej Laure, keď moju existenciu máš tak rád? Prečo čítaš bibliu, keď veríš v moju existenciu? Si hluchá duša alebo tak ohlúpnutá satanským kráľom? Nedokázateľnosť tvojej obrany pred samotným Bohom ti zatvorila uši do čista, keď budem Boh ja sám tvojej duši na poslednom súde pripravovať večný domov, nebudeš mĺkva ale ja tvoj Boh tvoj plač viac počuť nebudem, lebo viera tvojej duše počas tvojeho žitia bola ku mne tak slabá, aký silný rozsudok dostaneš. Všetci ste hrdinovia na zemi a nedávate šancu prežiť od vami slabším a toto bude posledný môj spravodlivý súd s dušou nepoučiteľnou a držiacou sa vo svojom živote svojich len životných kritérií. Kto každý jeden z vás v svojom nadelenom postavení na zemi sa cíti ako nedotknuteľný nikým kráľ v tom ako stojíte ako bábky na zemskom povrchu s úlohou pridelenou k svojej duši som rozhodol ja Boh sám a prečo vaše duše ničota rozožiera v úkladoch pekelných, veď stojte na mieste v svojom živote, do ktorého roly vašeho duševného postu som napísal scenár ja Boh sám a zamyslite sa nad vážnosťou roly vašej duše v tomto filme. Ak svoj nadiktovaný Bohom scenár pre svoju životnú púť nepochopíš, budeš odpadlík toho, čo život tvojim rukám do osudu vložil. Chceš sa brániť, bráň sa, ale tvoja duševná cesta k poznaniu bude na druhom brehu. Tak takéto poznanie ty duša nepoučiteľná v svojich chybách chceš cítiť a poznať ako naplnenosť? Pozeraj do tej budúcnosti, ktorej obraz pohľadu nevidíš a toto sa pre tvoju dušu stane to pravé zrkadlo ukážok toho, čo si svojou dušou počas života napáchal, vidia túto ukážku zomierajúci ale ty ešte predsa nezomieraš. Zamysli sa kto bude súdiť tvoje činy zlé, bude to Kristus alebo ja Boh sám? Nebojíš sa ale boj sa, to tvojej duši odporúčam ja Boh sám, lebo neverectvo tvojej duše odsúdi tvoju dušu do nemilosti Boha. My dvaja sa určite stretneme a náš stret sa tvojej duši nebude určite páčiť duša ty veriaca v Krista ako svojeho jediného Boha. Prečo nepočúvaš proroctvá a híčkaš sa svojimi domienkami. Veď Laura stojí za prd a je postavená voči sile Boha v tvojom nesprávnom myslení. Na toto prídeš ty samaritán ľudskej záchrany, keď skon tvojeho tela bude už ten posledný a posledný svoj výdych odovzdáš mne svojemu Bohu. Potom budem spravodlivý a odmeny za svoje hrdinstvo počas života nezožneš určite. Bojíš sa koho, toho nepriateľa, ktorý tvoju dušu nemá rád, alebo svojeho Boha? Veď rozmýšľaj, platba za tvoj počin nebude platiť rovnakým dielom. Zahas plamenné jazyky žiaru voči svojim nepriateľom. Dáš ich dušiam dýchať len vtedy, keď im odpustíš. Toto je a bude pre tvoje súdne rozhrešenie sila, ak dokážeš ty dokáže aj tvoj Boh, porozmýšľaj či odpustíš alebo nie, lebo ak nie v mene Boha sa spravodlivosti určite dočkáš. Buď takou dušou, akej úlohu na tvoj pozemský život pridelil Boh a nečuduj sa Božím pravidlám, lebo nie ty budeš súdiť ale ten, kto tvojemu telu dych života dal. Položím tvoj život okamihom v akom sa nestihneš ani prebrať, čo sa vôbec deje a chceš neustále rozmýšľať o tom, či existuje Boh a slnko vzniklo obyčajnou náhodou? Dokedy ty pozemský smrteľník budem ja tvoj Boh bojovať s tvojou nedôverou v to, čo som tvojej duši do krás pohľadu pridelil? O čom sa chceš prieť zo svojim Bohom s mojou neexistenciou? Veď dôkazov máš už plný rukáv a je to stále málo? Posledný súd po tvojej nečakanej telesnej smrti ti dá určite odpoveď a vysvetlenosť či ja existujem Boh. Potom budeš pýtať zmilovanie, ale ono nepríde v tvojom naučenom pozemskom zákone, v akom si žil, bude platiť platidlo rovné rovným a nikdy tvoje získané bohatstvo na zemi tvoj hriech nevykúpi a nezískaš milosť Boha za to zlato, ktorého falši si počas celého svojeho bytia konal a žil. Počúvaj hromžiaci pekelný krik v tom ukážkovom videní, kde sa chceli robotníci výskumníci prekopať do hlbín zeme. Vreskot, beznádej, hučiaci krik, toto by sa tvojej duši ľúbilo? Veď nič od teba ty duša ja Boh nechcem, ale cítiť tvoju lásku za to, že žiješ potrebujem. Ak toto je pre teba ťažkým údelom, musíme sa rozlúčiť priateľstvom ty duša a ja Boh vidieť dokážem koniec tvojich neúspešných snáh, ak toto dopustíš v neverectve svojom. Zobuď svoje vnímanie a dokáž sa pozrieť na to, čo svetlo tvojemu oku dáva keď usínaš, mesiac tajomná luna dobrú noc tvojej duši odovzdáva, čo za týmto okruhom stojí sa tvoja sila stáva, alebo tá Božia? Porozmýšľaj, Boh ja tvoj sám cez odkázané slovo mojej Laury. Prevýš semiačko nedôvery svojej k Bohu nad všetkými farizejmi, ktorých hlásaniam dôveruješ a uč sa poznať viditeľnosť Boha, ktorého tvár doteraz stála postavená chrbtom duševnému tvojemu pohľadu. Veď nebuď blázon a zobuď svoje duševné vnútro k cítenosti lásky ku mne. Neprosím sa ja o tvoju lásku duše, ale chcem zachrániť to, čo spáľu sa poddá. Veď svoje všetky deti do toho poznania, že Boh tvoj existuje a nekŕm ich duše hladom tohoto poznania, lebo hlad ktorým ich duše kŕmiš bude v mojom Božom spravodlivom treste hlad stály a istý. Nikdy nenakŕmim to duševné telo, ktoré strádalo celý život Božej lásky výživou, ktorou by sa nabudilo. Patríš medzi tých, ktorým obloha v kráse pohľadu nič nehovorí? Prečo len klesáš k hlbinám pekelným a nedvíhaš svoje duševné telo k oblohám vzdialeného pohľadu? Si máčny mak v celom vesmíre a považuješ sa za dokonalosť, kto si ty človek? Chováš sa ako padlý anjel. V celom svojom živote chceš mať všetko poznanie, vedomie, silu nad ostatným svetom. Precíť lásku k svojemu Bohu a potom ak to ovšem dokážeš, dokážem ja Boh tvoj zmeniť tvoj nesprávny životný smer. Kiež by duša tvoja vidieť dokázala posledný súd svojeho vlastného konca. Na pohľad, ktorý by uvidela, by určite nikdy nezabudla. Nie tvoja duša, ale ja som ten kráľ, ktorého sile područia odkazuješ neposlušnosť. Nebudeš v svojej duši ani krátkou chvíľou víťazom nad Bohom. Ak nezobudíš svoju dušu zo svojeho nesprávneho snenia, zobudíš sa dušou ako duševný mrzák, neomluviteľný v svojich schybeniach počas života napáchaných. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.

Pridať komentár