Boh je mocnejší ako cirkev, zvony zazvonili!

31.03.2015 23:03

Boh je mocnejší ako cirkev, zvony zazvonili!

Daniel

Musím Vám rozpovedať príbeh a ten je, čo sa mi stalo včera keď som s jednou mojou známou rozoberal posledný Boží odkaz o Kristovi publikovaný na tejto stránke. Núti ma to napísať, podeliť sa s Vami a takto si uľaviť, lebo je to nekonečná hlúposť ktorou je zatienený zdravý rozum tejto mojej katolíckej „kamarátky“, čo mi je veľmi ľúto a týmto poukázať na to, ako dokáže cirkev v dnešnom storočí vymiesť zdravý rozum z vysokoškolsky vzdelaného človeka až do takej miery, že postráda základy logického myslenia. Dotyčná moja známa obhajovala existenciu cirkvi tým tvrdením, že jedine cez cirkev sa dostaneme k Božej spáse. Ako hovorila, preto je nutné chodiť do kostola, klaňať sa farárom, na prijímanie, na spoveď… Ja som sa jej opýtal, či súhlasí s tým konštatovaním, že v podstate stačí napĺňať desatoro Božích prikázaní ktoré obsahuje Starý aj Nový zákon a máme otvorenú cestu k Bohu a Jeho spáse našich duší. S týmto konštatovaním súhlasila s tým odôvodnením, že desatoro obsahuje v podstate všetko, aby sme boli Bohu milé duše. Na to som sa jej opýtal, kde v desatoro stojí, že máme chodiť do kostola, uctievať farárov, pchať do ich nenásytných a bezodných vrecák peniaze, vykonávať cirkvou vymyslené obrady, spovedať sa farárovi… Zjavne ostala zaskočená, chvíľu trvalo kým nabrala dych, ale potom znova rapotala svoje. Jednoducho takýmto ľuďom nevysvetlíš. Pokúšal som sa jej logicky argumentovať, že k Božej spáse sa dostaneme len tým, keď budeme Boha milovať, robiť dobré skutky, pomáhať blížnym svojim a ľutovať pred Bohom svoje hriechy. Povedal som jej, že existenčnosť Boha nie je podmienená existenčnosťou cirkvi. Boh tu bol „odjakživa“ a vždy aj bude, bez toho či cirkev bude existovať alebo nie. Je to len inštitúcia, ktorá hrabe do svojich vrecák naše veľakrát ťažko zarobené peniaze, za tie nás klame, vedie do pekla svojim modlárstvom a snaží sa nás presvedčiť o svojej opodstatnenosti pre tento svet tým, že vymýšľa svoje cirkevné pravidlá a predpisy pod tou vyhrážkou, že keď ich nebudeme dodržiavať a uctievať cirkev „svätú“ budeme všetci horieť v pekle. Všetci dobre vieme, ako to je: musíš byť pokrstený v kostole, mať prvé sväté prijímanie, birmovku….. inak sa na Teba Boh bude hnevať. Pôjdeš do pekla. A to isté sa týka spovedí, sobášov, pohrebov….. Ale za to všetko musíš v kostole zaplatiť! Boh od nás peniaze nepýta, pomôže nám bez platby. Stačí len prosba a modlitba k Nemu, ak bude Jeho vôľa tak nám pomôže, ak nie môžeme dať do kostola aj milión euro, nebude nám to nič platné. Myslím, že netreba poukazovať na to aká je cirkev bohatá. Ale kňaz Ti bez platby ani na ten pohreb nepôjde. Nedávno mi Vlado od Laury rozprával príbeh, ktorý mu rozpovedala jedna pani. Zomrel jej otec, ktorý dožil pomerne vysokého veku. Celá rodina boli katolíci, ale otec chodil do kostola málo, posledné roky svojho života skoro vôbec, lebo bol už starý, unavený a chorľavý. Krátko pred jeho pohrebom šla táto jeho dcéra na faru požiadať farára len o takú maličkosť, nakoľko otec nechcel mať cirkevný pohreb, aby mu len keď dohrá muzika na kostolnej veži chvíľu zazvonili, kým sa pohrebné zhromaždenie rozíde. Treba uviesť že to bol človek veľmi dobrý a v širokom okolí veľmi obľúbený, lebo ako povedala, toľko ľudí na pohrebe už roky nevidela ako mal na pohrebe jej otec. Farár jej s chladnou tvárou na jej žiadosť o zvonenie povedal, že jej otec málo chodil do kostola, ku koncu už vôbec a preto mu nikto zvoniť nebude!!! Keď som tento príbeh počul, škrípal som od zlosti zubami. Milí čitatelia povedzte mi, o čom vlastne tá cirkev je? Keď nedokážu splniť posledné prianie, čo aj vskutku bolo jeho posledné prianie, aj keď cirkev na pohrebe tento človek nechcel, aby mu splnili len takú drobnosť, že mu pri jeho vložení do hrobu na konci zazvonia. Jeho dcéra na farárove odmietnutie mu povedala toto: Ja verím že ak Boh existuje o čom nepochybujem a počúva tento náš rozhovor, tak neviem čo sa stane, či nejaký zázrak alebo čo, ale zvony na otcovom pohrebe sa rozozvučia. A predstavte si čo sa stalo. Po smútočnom príhovore a keď doznel posledný tón muzikantov ZVONY Z KOSTOLNEJ VEŽE ZAČALI ZVONIŤ. Pritom z miesta pohrebu na kostol ani jeho vežu nebolo vidno, nemohol dať nikto zo smútiacich nejaký signál na kostolnú vežu niekomu, aby začal zvoniť. Lebo stalo sa presne tak, ako si nebožtík za svojho života želal pred smrťou, aby zvony začali zvoniť hneď keď dohraje muzika. A TAK SA AJ STALO! Neviem ako Vy, ale ja čumím!!!…. Vrátim sa späť k mojej známej. Nepresvedčil som ju. Mal som aj mnoho iných argumentov, ktoré tu nechcem všetky vypisovať – nechcem Vás unavovať. Rozišli sme sa v dobrom. Mal som ale silný pocit, že som jej mylné presvedčenie nalomil logikou a zdravým rozumom ako znova opakujem 2+2=4, ale ona už len z princípu svojej ješitnosti a pýchy nechcela pripustiť, že by mohla žiť celý svoj doterajší život v omyle, byť takto kruto klamaná. Podľa môjho názoru by sa hanbila sama za seba a pred sebou, že na to neprišla skôr ona sama a toľké roky verila klamstvu – cirkvi. No bude to musieť nejako rozdýchať a ak má nejaký charakter a česť sama pred sebou, bude si musieť priznať a vstrebať pravdu o cirkvi a o skutočnosti, že ňou bola kruto celý život podvádzaná. A teraz je to na nej! Buď bude pyšná a hlúpa, alebo úprimná, čestná sama k sebe a múdra?!

 

miro reaguje: 

Daniel ahoj, ja presne viem o čom hovoríš, keď sa stretnem s takým človek ako ty s tvojou vyštudovanou katolícky osprostenou kamarátkou, tak ja až pením od zúrivosti. Ked počujem z ich úst tie dristy a ako sú o tom oni skalopevne presvedčení že farár má pravdu, oni tým žijú, to je fakt neuveriteľné že človek - tvor zmýšľavý, rozumný dokáže byť tak sprostý.
Ja nemám niekedy veľa argumentov na takých ľudí, vždy mi Boh dá samozrejme správne argumenty, až sa sám čudujem ako to pekne vysvetľujem a tí ľudia nič. Akoby boli hluchí. Tak znova, počkám kým dohovoria. Pozrem sa im do očí a pomaličky zopakujem pravdu o Bohu ako o jedinom Bohu tohto sveta a o falošnosti a zbytočnosti cirkvi. A oni stále to svoje. Ja už neviem ako toto zmeniť, som fakt zúfalý, ked zaútočíme zprava na farárov, schematizmy a diecézy, nič sa nestane, len zopár farárov mi odpíše trápne maily a tí zvyšní "statočnejší", vlastne som chcel povedať sprostejší, tí sa začnú navážať priamo do pani Laury. Potom ma to mrzí. Ked zaútočíme zľava na hlúpe davy a šírim pravdy pred kostolom odkazmi od Boha, je to to isté. Návštevnosť stránky sa viditeľne zvýši a pár týždňov pribúdajú cirkevní dementi ako palmer a spol. navážajú sa zase do pani Laury. Potom dajú pokoj. Ale vždy to scyhytá ona. Už neviem, ako to máme robiť. Otče Bože pomôž nám, ako to robiť. Myslím že najviac si to zaslúžia chorí ľudia, lebo takí si to dokážu ceniť. Asi treba zaútočiť odzadu:-) do nemocníc. Tam sú ľudia, ktorí by dali doslova život keby ho mali za to aby ho mali. No viete ako som to myslel... Neviem, zúfalstvo ma chytá keď pomyslím koľko tupých ľudí žije okolo nás a nedajú si povedať. Ach! Bože pomôž. Miľúbený môj Tatinko, ukáž nám smer, kade zaútočiť na davy, kade šíriť pravdu. Prosím. Ďakujem!