Biblia.

25.04.2016 11:13

Biblia.

miro | 24.03.2013
Dobrý deň pani Laura, ďakujem za všetky odpovede, poproste prosím otecka Boha o odpoveď, či sa máme riadiť Bibliou?
 

Božia odpoveď:
Do biblického pravdivostného odovzdaného slova sa to najsprávnejšie a v histórii pravde neporušenej nazýva starý zákon, do textov čítanosti ktorého boli pravdivo dejiny všetky zapísané a aj do tejto doby ponechané v nezmenenej pravde. No zákonné slovo v novej verzii nenesie pravdivostný ani najmenší dych Božej pravdy do textov ktorého správny podklad Božieho vkladu cirkevní kompiláti svojou mocou pozmenili do takej ich moci prináležiacej pravdy, že do čítanosti jeho slov veďte spiatočný chod svojim všetkým krokom, lebo budete do pravdy Božej zavedení a oklamaní, keď nový zákon môžem povedať ja Boh sám cirkev vo svoj mocenský prospech zmenila v žalmových kapitolách do takej jeho podoby, že autorstvo môžem povedať že právom vlastníckych práv patrí len jedinej cirkevnej moci v takých jeho úpravách, že do čítanosti jeho slov sa skôr dostanete do hriechu ako do pochopenosti dávnej histórie cez žalmy čítané. Do biblie Boh jej učenie schvaľuje jedine v čítaní starého zákona, ktorého žiaden text cirkevná žiadna moc od pravdy dostanej od Boha nezamenila za lživé slová svoje. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.