Boh do potrebnosti cirkvi dostaný v svojom zložení z troch rodinných súčastí.

24.06.2014 02:40