BERMUDSKÝ TROJUHOLNÍK.

05.11.2019 09:17

BERMUDSKÝ TROJUHOLNÍK.

Krútňave medzičasopriestorovej expanznej dimenziálnej presile do časových náhlych premien podlieha táto oblasť Bermudského trojuholníka svojou polohou nie náhodného miesta do prechodu pozemského otvoreného v dimenziálnom otvore zvanej bráne, pred dvere ktorej nečakaní a nikým nepozvaní návštevníci ako hostia nič netušiaci keď vstúpia, dostanú okamžite naplnené v ich neznaní pozvanie na prechod do dimenzie druhej, v ktorej zvítaní nových obyvateľov sa toto nové miesto ich pobytu ich dušiam opustiť ani náhodou nechce a dobrovoľne spoločný domov s nimi obývať chcú učiac sa múdrosti zvanej dušiam ich Bohom nadelenej genialita. Ku žiadnemu stratenému objektu, čo sa týka náleznosti jeho miesta v Bermudskom trojuholníku sa nenesie záujem tejto civilizácie vlastniť jeho vašu vedeckú vymoženosť, nakoľko sa v ich pohľade stáva hodný do zberu surovín zbytočných a nepotrebných a zaujímajú sa najviac o vaše pozitívne myslenie, ktoré je náučnou formou vašej vedy naučené, ale nie vytvorené samovoľne samotným postupom učenlivosti každého jedinca v plynulosti náučných rokov jeho života a všetci tí, čo myslia pozitívne ako títo dimenziálni jedinci, buď sú nadmieru bohatí, ktorých bohatstvo v ich dušiach zalepí všetky bolesti ktoré prináša život alebo naučení z prosperujúcich narastajúcich ziskov profesionálov, ktorých pracovná činnosť stojí na týchto emočných pilieroch duševných výuk ľudí k tomu, ako napríklad Silvova metóda a ďalšie iné, ktorých je vo vašom svete veľmi moc ako vás naučiť pozitívne myslieť, čo však tieto dimenziálne bytosti majú darom v sebe už kódami výuky Božej nadelené a vstrebané, keď do svojeho otvoreného pohľadu nesú do každého dňa obraz svojeho Boha ku ktorému jedinému sa klaňajú a vami ohodnocovaný cit lásky ako zbytočný a nepotrebný cenia za hranicu výšky celého svojeho existenčného bytia, keď to čo ovláda celý váš svet nazvaním peniaze oni nepotrebujú, lebo do takejto vysokej duchovnej úrovne sa dopracovali sami svojim správnym myslením a najmä čistou láskou k Bohu a preto satan dostal z mojich úst zákaz vstupu do tejto dimenzie odmenenej láskavým Bohom spokojným ich duševným životom za úprimnosť viery a lásky len k Bohu jedinému. Ku odstránenosti tohoto priechodzieho bodu v mieste Bermudského trojuholníka dostať nedokáže nikto z vašeho pozemského sveta náplasťou vynálezom svojim dať, nakoľko toto tak byť musí z vôle Boha a pre určitý vašim dušiam nikdy nepochopiteľný Boží plán, čo predstavuje prekračovať túto rizikovú oblasť čo najdlhším svojim krokom, lebo stať sa môže, že vašim vstupom do tejto záhadnej očami nikoho nevidenej dimenziálnej prechodnej brány sa z pohľadu svojeho okolia navždy nenávratne bez stopy stratíte odstránenosťou zo zemského povrchu, prechodom do sveta inej dimenzie nepoznanej obrovskou veľkosťou svojich rozmerov vašim svetom. 
Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

Pridať komentár