Artróza - zápal kolena.

16.12.2013 15:32

Artróza - zápal kolena.

Bože dostaň silou svojej všemohúcnosti tok sily do kolenného môjho kĺbu, lebo tá sila, ktorú potrebuje cítiť,sa z jeho útrob stratila a krok pevný nedokáže stratenosťou chýbajúcej  sily učiniť. To, čo krvným zápalom bolestivosť môjho kolena spôsobilo, veď láskavý Bože svojou silou z môjho tela preč bez cesty spätnosti návratu okamžikom vyslyšania slov mojich prosebných, lebo len Tvoja dokonalosť a múdrosť môže odstrániť tento bolestivý problém z môjho tela, ak bude láskavý Bože Tvoja vôľa túto moju duševnú prosbu naplniť.  Len Teba láskavý Bože po celý svoj pozemský život budem svojou láskou vďačnosťou k Tvojej milosrdnej pomoci odmeňovať, lebo to, čo dokážeš Ty, nedokáže nik a ja len Tvojej sile verím, ktorej pôsobnosťou  sa navždy stratí bolesť môjho kolena. Amen.