Amalgámová plomba je pre človeka nebezpečná, či zdraviu škodlivá?

17.05.2020 11:04

Amalgámová plomba je pre človeka nebezpečná, či zdraviu škodlivá?

24.01.2014

Bola zubárskou metódou vynálezov táto zubná náhrada pre telesnú schránku každého človeka dobrému zdraviu nesmierne nebezpečná už pri čo len najmenšom obsahovom jej množstve položená do zuba, nakoľko sa toxicitou z nej otravuje organizmus každého človeka veľmi nenápadne, keď za čas dlhých rokov získava takýto jedinec obrovské množstvo v svojom tele nevylúčiteľných kovov, do snáh ktorého schránky telesnej otrávenosťou celého organizmu do podanosti do zdravia späť žiaden liek vo vašej medicíne neexistuje a jedinec deň po dni chorľavie z amalgámovej plomby, do príčinnosti ktorej zlého toxického vyžarovania žiaden lekár nediagnostikuje následnosť jej pôsobenia na vzniknutú príčinu jeho nečakaného ochorenia, do vylúčenia ktorého by musela byť ako prvotná základná liečebná pomoc táto plomba z úst chorého človeka okamžite odstránená až do poslednej v celej jeho ústnej dutine a až potom by bolo potrebné detoxikovať celé jeho telo, čo máloktorý lekár dokáže činiť v svojich lekárskych postupoch a najčastejšie pátra v odkrytosti príčinnosti ochorenia človeka v neznámych vodách a preto radšej odstraňuje z tela chorého jedinca dôsledok príčinnosti jeho ochorenia, čo sa nesie osudová chyba pre telesnú schránku učinená zlým lekárskym postupom do nevyliečenosti jeho chorého tela lekárom. Všetky amalgámové plomby by zubní lekári všetci do jedného mali navždy odhodiť zo svojich ordinácií, nakoľko vedú týmto ošetrujúcim svojim postupom svojich všetkých pacientov do záhuby dobrého ich zdravia navždy strateného a dokázateľnosťou vašej medicíny neliečiteľného. Božie odoslané slovo bolo správnosťou  zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.