Alergia ohrozujúca život človeka spôsobená kliatbou duše.

01.09.2020 11:20

Alergia ohrozujúca život človeka spôsobená kliatbou duše.

Poprosila ma o pomoc raz jedna žena, ktorá trpela silnou alergiou, ktorá keď dostala alergický záchvat sčervenela jej pokožka na celom tele vo forme fľakov, opuchla najmä v tvári a začala sa dusiť, mala problémy dýchať. Všade so sebou musela nosiť v kabelke injekcie s nejakým antialergénom. Záchvaty boli tak ohrozujúce jej život, že keď si do minúty až dvoch rýchlo nepichla injekciu mohla zomrieť. Ja som sa nášho láskavého Pána Boha pýtala na príčinu a následnú pomoc v tomto jej probléme. Božia odpoveď bola, že táto žena je prekliata. Keď sa chcela bližšie dozvedieť od koho kliatba prišla, dostala od nášho láskavého Boha takú odpoveď, že kliatba bola smerovaná na jej matku od jej kolegyne v práci. Jej matka bola v svojej práci úradníčky úspešná a zároveň sa často kolegyniam chválila akú má dobrú a sporiadanú rodinu, manžela a najmä deti na ktoré bola veľmi pyšná. Preto niektorá z jej kolegýň ju prekliala kde kliatba dopadla na jej dcéru a spôsovala jej tieto zdravotné život ohrozujúce problémy, aby matka tejto dcéry nebola až taká šťastná, spokojná a hrdiaca sa všetkým dobrým v živote a najmä spkojnou rodinou nie. Od nášho všemocného láskavého Pána Boha dostala táto chorá žena pomoc na odstránenie kliatby z jej duše a aj kódovú liečivú modlitbu. Zdravotné problémy zmizli. Injekcie mohla zahodiť a nič viac na svoje uzdravenie nepotrebovala. Milí čitatelia, na tomto príbehu vidíte ako môžu zlé myšlienky, nenávisť, závisť, neprajnosť medzi ľuďmi, pokiaľ sú moc silné, spôsobiť mnohé trápenia ako aj choroby v živote, lekármi neodstrániteľné, lebo príčina choroby nespočíva v ochorení tela ale duše, ktorá je prekliata. Choroba tela je už len následok. Preto lekári v mnohých prípadoch nevedia chorobu vyliečiť, lebo liečia len následok a duševnú príčinu tohoto následku nevedia odhaliť. Ale Pán Boh áno, ktorý vždy lieči príčinu, následok v mnohých prípadoch odíde sám. Tí ktorí sa liečite na alergiu u lekárov dlhé obdobie a bezúspešne zamyslite sa nad týmto príbehom a začnite rozmýšľať, či zdravotný problém ktorý máte tiež podobný ako táto žena, nemôže byť spôsobený kliatobnou duševnou záťažou. V mnohých prípadoch sú mnohé choroby ľudí spôsobené kliatbou duše a hoc sa aj lekári v tej najlepšej svojej snahe podaním tých najsprávnejších liekov snažia človeka uzdraviť, ich snaha je zbytočná a neúspešná. Lebo v tele človeka, ktorého duša je zaťažená kliatbou a preto nútená poslušnosťou napĺňať všetky jej zlé želania do splnenia kliatobných cieľov odosielateľa jej slov, tak tam sa lekárska veda stáva úplne bezmocná a chorý človek je buď do konca svojeho života na liekoch alebo zomiera na chorobu, ktorú mu spôsobila kliatba, lebo dostáva zbytočné a neúčinné lieky na uzdravenie tela, ktoré mu však nikdy nezaberú a pritom najviac chorá je jeho duša, čo však oko žiadneho hoc najskúsenejšieho lekára s dlhoročnou praxou nevidí. Kto z Vás má podobné zdravotné problémy ako táto mladá žena nech začne rozmýšľať ak váš zdravotný alergický problém trvá nesmierne dlho a liečený je neúspešne, či nie je aj vaša duša kliatobnou záťažou zasiahnutá a v tomto prípade dokáže poskytnúť tú najsprávnejšiu a najúčinnejšiu pomoc jediný náš láskavý všemohúci Pán Boh. S láskou Vaša Laura