Alergia ohrozujúca život človeka spôsobená kliatbou duše.

19.03.2015 21:04

Alergia ohrozujúca život človeka spôsobená kliatbou duše.

Poprosila ma o pomoc raz jedna žena, ktorá trpela silnou alergiou, ktorá keď dostala alergický záchvat sčervenela jej pokožka na celom tele vo forme fľakov, opuchla najmä v tvári a začala sa dusiť, mala problémy dýchať. Všade so sebou musela nosiť v kabelke injekcie s nejakým antialergénom. Záchvaty boli tak ohrozujúce jej život, že keď si do minúty až dvoch rýchlo nepichla injekciu mohla zomrieť. Ja som sa nášho láskavého Pána Boha pýtala na príčinu a následnú pomoc v tomto jej probléme. Božia odpoveď bola, že táto žena je prekliata. Keď sa chcela bližšie dozvedieť od koho kliatba prišla, dostala od nášho láskavého Boha takú odpoveď, že kliatba bola smerovaná na jej matku od jej kolegyne v práci. Jej matka bola v svojej práci úradníčky úspešná a zároveň sa často kolegyniam chválila akú má dobrú a sporiadanú rodinu, manžela a najmä deti na ktoré bola veľmi pyšná. Preto niektorá z jej kolegýň ju prekliala kde kliatba dopadla na jej dcéru a spôsovala jej tieto zdravotné život ohrozujúce problémy, aby matka tejto dcéry nebola až taká šťastná, spokojná a hrdiaca sa všetkým dobrým v živote a najmä rodinou nie. Od nášho všemocného láskavého Boha dostala táto chorá žena pomoc na odstránenie kliatby z jej duše. Zdravotné problémy zmizli. Injekcie mohla zahodiť a nič viac na svoje uzdravenie nepotrebovala.

Milí čitatelia, na tomto príbehu vidíte ako môžu zlé myšlienky nenávisť, závisť, neprajnosť medzi ľuďmi, pokiaľ sú moc silné, spôsobiť mnohé trápenia ako aj choroby v živote, lekármi neodstrániteľné, lebo príčina choroby nespočíva v ochorení tela ale duše, ktorá je prekliata. Choroba tela je už len následok. Preto lekári v mnohých prípadoch nevedia chorobu vyliečiť, lebo liečia len následok a duševnú príčinu tohoto následku nevedia odhaliť. Ale Pán Boh áno, ktorý vždy lieči príčinu, následok v mnohých prípadoch odíde sám.