Ako upevniť manželský vzťah a nájsť spoločnú cestu životom?

31.08.2020 20:06

Ako upevniť manželský vzťah a nájsť spoločnú cestu životom?

26.05.2018
Božia odpoveď:
Stalo sa šťastie týchto manželov zastavené trápením zdravotného stavu tejto ženy, ktorá sa stala svojmu manželovi silou ich množstva stratená záujmom telesnej lásky, ktorú svojimi chorobami dostala do straty príťažlivosti jeho duše. Keď sa týmto slovám zamyslí tak určite zistí, že jej manžel je duševný slaboch, ktorý sa trápeniu svojej manželky odmenil svojou neláskou k nej. Do budúcnosti sa tento vzťah skončí silou šťastia, ktoré dostávať jej muž od inej ženy bude. Do tohoto zachránenia svojho manželstva sa jej snaha zbytočná ukazuje, lebo láska sa z duše jej manžela  k nej celkom stratila a stal sa z neho duševný sebec ktorý buduje svoje šťastie v živote len do vlastnej spokojnosti a stáva sa trápením partnera unavený do narušenia svojho šťastia jeho utrpením spôsobeným stratou zdravia. Svojou snahou zachrániť lásku manžela nedosiahne pozitívne výsledky svojho úsilia, lebo charakterové vlastnosti jeho duše sa zahubili narastajúcim jeho egoizmom ktorý ho natoľko ovládol, že sa stal každý pocit šťastia cíteného pomoci druhému človeku pre neho veľmi bolestný a nepríjemný. Svoje šťastie cítiť pri tomto mužovi nedokáže, lebo láska sa z jeho duše celkom vytratila. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.