5 tibeťanov.

14.01.2014 10:17

5 tibeťanov.

Elena | 20.11.2013

Láskavý náš Bože, chcela by som sa spýtať, či je toto himalájske cvičenie naozaj také prospešné, že harmonizuje energetické centrá v tele, dodáva energiu a omladzuje organizmus. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, aj Vám pani Laura za krásnu stránku.

 

Božia odpoveď:

Ku praktikovaniu tohoto cvičebného súborného programu bude postačujúce každému jedincovi vykonávaných snáh jeho cvičebného prevedenia aplikovať svojemu telu obyčajnú a nesmierne liečivú jogu, do cvičebného programu ktorej aktéri zostrojených cvičebných osnov vložili cvičebný program pre všetkých cvičencov napísaný od potrebného prvotného základu k cvičebným normám až po jeho bod dôležitý posledný, čo toto himalájske cvičenie v atribútoch zdravotných nespĺňa a bolo cvičebnou osnovou pripravené pre konkrétne choré telo, ktorému do zdravia späť pomohlo, čo neznamená že bude v svojich úlohách pomáhať všetkým na ochorenia, ktoré ich trápia. Bolo toto himalájske cvičenie napísané a pripravené pre telesný problém konkrétneho jedinca a aj ním aplikované do navrátenia dobrého zdravia. Čo znamená, že obsahová jeho štruktúra nespĺňa zdravotné pre všetky telá napĺňania kritériá od Boha a vôbec neprináša do odnesenia chorôb ako to predkladá v svojich liečivých cieľoch nič a najcíteľnejšie účinky sa ukazujú hlavne pre telá tých, ktorých telesné aktivity boli zaspaté dlhým časom a až príchodom choroby najdúc toto himalájske cvičenie začali ohýbať konečne svoje telo, čo doteraz nerobili a preto dokázateľné jeho liečivé účinky cítia najmä všetci jedinci do akejkoľvek športovej aktivity leniví a až príchodom nečakanej choroby do pohybovej aktivity zobudení. Do praktikovania tohoto cvičenia nedostane žiaden očakávajúci jedinec svoje okamžité vyzdravenie, ale to pochopenie aké je pre jeho choré telo nesmierne potrebné každodenné cvičenie, vďaka ktorého správnemu výberu nemusí nachádzať útočisko nádeje v tomto cvičení pre svoje navrátené dobré zdravie, ale v akomkoľvek pravidelnom cvičebnom pohybe, ktorý si do výberu svojej slobodnej vôle vyberie ako pre neho zaujímavé, chcené a od účinkov naplnenosti jeho telu liečivé. Do láskavej tejto otázky odoslal odpoveď samotný Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.