Urinoterapia.

28.03.2014 00:28

urinoterapia liečebné účely

Urinoterapia.

Anulka

Bože Otče milovaný! Má urinoterapia - čiže pitie vlastného moču je pre zdravie nášho znečisteného tela prospešná, ako sa o tom píše? Mám na mysli formu očisty, prinavrátenie zdravia. Ďakujem Ti Dobrotivý Pane a pani Laure tiež za prijímanie a odovzdávaní Božích odpovedí!!

 

Božia odpoveď:

Kroky tejto falošnej ponúknutej liečebnej metódy dušiam dobrému zdraviu strateným, podliehajúcej veľkej beznádeji sa nestávajú správnou cestou k ich úspešnému vyzdraveniu a vstrebanosťou vylúčených škodlivých látok močom späť do svojeho tela zakódujú v príkaze svojeho škodlivého moču celý imunitný systém do prestavby v celej jeho doterajšej a prináležiacej funkčnej štruktúre do premeny takej, že prestane rozlišovať kto sa stáva pre telo priateľ a kto nepriateľ, ako dostal od Boha v svojej úlohe dané ale poznávať začne doterajších priateľov ako nepriateľov, čo pre vaše celé telo bude znamenať to, že začne bojovať sám proti sebe, čo do neskorších rokov môže spôsobiť vo vašom tele neliečiteľné auto imunitné ochorenie, keď svoje bunky bude považovať za nepriateľské a bude ich starostlivosťou svojej funkčnosti likvidovať. Tak toto zapríčiňuje vaša nesmierne odporúčaná moderná liečebná metóda zvaná urinoterapia, do dôsledkov ktorej ďaleko rozsiahlych poškodení správnej funkčnosti tela by vaše duše ani jedna nechcela poznať chorobopisný zoznam z následkov požívania vlastného moču ako zázračného liečiva pre choré telá. Táto samozvaná liečebná metóda nazvaná pod zaujímavým avšak doteraz vedou veľmi slabo prebádaným v jej škodlivej pôsobnosti na každé jedno ľudské telo názvom urinoterapia zasádza navždy nenapraviteľný a ničivý zásah do genetickej štruktúry každého jedinca, do ktorého sa niesla snaha jej aplikácie a to tým spôsobom, že naučí prenosové chody chromozómov kráčať opačnou cestou, do akej boli Bohom nasmerované a naučené od svojich základov, čo pre vaše pochopenie znamená, že sa od začiatku začne meniť genetická vaša štruktúra v jej danostiach správnej funkčnosti a začne opakovať tie svoje aktivity v chromozómovom fungovaní, ako keď zacítila v ohrození príchod čo len prvého hltu moču vstupom do vašeho tela, ktorého spočiatku bude považovať za cudzorodého nepriateľa ktorého bude treba z vašeho tela vyhnať, ale keď tieto vaše snahy v pití vlastného moču budú častejšie ako jeden krát, začne sa aj celá vaša genetická konštitúcia premieňať do toho smeru zmeneného, že začne takisto ako aj váš imunitný systém poznávať tohoto močového nepriateľa v jeho pravidelných vstupoch do vašeho tela ako priateľa, čo bude znamenať nenapraviteľná cesta v tomto štádiu urinoterapie do strateného navždy vašeho zdravia bez šance nápravy späť, nakoľko mnoho životne najdôležitejších systémov v svojom tele dostanete do zlej premeny v ich doterajšom fungovaní, čo sa nedá žiadnou vašou pozemskou liečebnou radou napraviť a niesť do cesty v spätnom návrate pôvodného fungovania vašeho tela. Obnova vašeho telesného systému už v tomto štádiu nebude nikdy možná a odkazom tohoto slova sa slovom jeho znenia prihováram k vašim dušiam ja Boh sám cestou príjemkyne mojej Laury v zápise jej rukou týchto mojich odkázaných varovných slov, aby nikdy a žiadna z vás nevypila ani dúšok najmenší svojeho škodlivého a v správnej funkčnosti vašeho tela vylúčeného moču, nakoľko z jeho požitia natrvalo a nevyliečiteľne ochoriete, čo môže mať priebeh v naplnenosti aj desiatky rokov, ale buďte si vedomí toho že zárodok tejto škodlivej metódy urinoterapie vniesol funkčnosť systému vašeho tela do premeny zatiaľ ešte skrytej okom nikoho nezachytenej, ale jeho zobudenosť vás postretne určite na vašej životnej ceste s príchodom choroby neliečiteľnej v ktorej nástupe jej bude váš pomýlený celý imunitný systém a genetický prenos v správaní nesprávneho postavenia chromozómov otvárať svoju zle fungujúcu náruč nie ako trvalému nepriateľovi, ale tomu za koho blízkosť vo vašom tele sa budú doslova biť a ničivostnú jeho silu chrániť svojimi pomýlenými riadiacimi funkciami, čo bude pre vaše telá koniec dobrého zdravia v nenávratnom jeho oživení znamenať, ak budete proti vôli Boha dostávať do svojeho tela to, čo správnosťou svojej dobrej funkčnosti vylúčilo aby ochránilo vaše telo od prichádzajúcej budúcej možnej choroby. Do láskavej tejto otázky odoslal odpoveď samotný Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.