A hneď je všetko ešte jasnejšie.

27.03.2015 09:47

A hneď je všetko ešte jasnejšie.

Daniel |17.2.2015

A hneď je všetko ešte jasnejšie. Prečo židovskí kňazi – rabíni kričali na Pontského Piláta ukrižuj ho! Ukrižuj ho!? Dobre vedeli židovskí rabíni, že Boh je jediný a na nebesiach a Ježiš Kristus Bohorúhač! Prečo na kríži nad Kristovou ukrižovanou hlavou je nápis INRI? Čo v preklade znamená Ježiš Nazaretský kráľ židovský. Preto, lebo bol národom tak oslavovaný a ospevovaný ako nejaký panovník – kráľ, za zázraky ktoré robil darovanou silou od Boha. Žiadna pokora a skromnosť! Prečo žiaden z Božích prorokov, ktorých je v Starom aj Novom zákone menovaných mnoho nezomrel tak mladý ako Kristus – 33 rokov a takou ťažkou a bolestnou smrťou? Pravdepodobne a nie je o tom zmienka v žiadnej cirkevnej historickej literatúre nezomrel tak mladý a netrpel tak kruto žiaden z nich, lebo jediný Ježiš Kristus ako Boží prorok takto veľmi mladý zblúdil a zradil Boha. Napríklad Matuzalém tiež ako Boží prorok dožil vysokého veku. Nie nadarmo sa hovorí „ je starý ako Matuzalém.“ Mohamed zomrel na tú dobu v ktorej žil v pomerne vysokom veku a prirodzenou smrťou po krátkej chorobe – netrpel veľmi. Nebudem menovať všetkých Božích prorokov a ich skon. Ale z histórie dokonca aj cirkevnej je nad slnko jasné, že za celé tisícročia takto kruto a tak mladý nezomrel nik, iba Kristus. Som presvedčený, keďže náš láskavý Pán Boh je spravodlivý, tak by nikdy nedopustil aby niektorý Jeho Boží prorok ktorý celý svoj život tu na zemi hlásal Božie pravdy, viedol ľudstvo k láske v Boha, robil dobré skutky a ktorý bol pokorný pred Bohom, aby zomrel takouto hroznou smrťou. Z toho je nad slnko jasnejšie, že Kristus nezomrel na kríži za naše hriechy, ale preto lebo sám seba povýšil na Boha a nechal sa oslovovať Bohom. Ako vždy píšem, stačí obyčajná sedliacka logika a rozum: 2+2=4 aby sme odhalili cirkevné klamstvo a podvod na celom ľudstve. Mohol by som uviesť viacej argumentov na potvrdenie pani Laurou zachyteného Božieho odkazu o Kristovej zblúdenosti a následnom cirkevnom využití Kristovej samoľúbosti, ale nechce sa mi moc rozpisovať. Je tragické pomyslenie na to, koľko miliónov ľudí za dve tisícročia cirkev doviedla do temnoty svojim zlým a mylným učením. Cirkev krátko po Kristovej smrti, v dávnych vekoch využila ako náš láskavý Pán Boh píše v svojom odkaze prostotu, chudobu a tým pádom nevzdelanosť celých národov, keď jediná vzdelanosť existovala iba v cirkvi a jej chrámoch. Bolo preto veľmi jednoduché jednoduchým ľuďom nahovoriť čokoľvek. Jednoducho cirkev povedala a to platilo. Len ako príklad: v Egypte faraónovi veľkňazi označili každého žijúceho faraóna za Boha, ľudia tomu verili a stavali im pyramídy. Mali Bohov preto niekoľko desiatok, podľa toho, koľko faraónov v tej dobe po sebe nasledovalo, čo samozrejme postráda akúkoľvek logiku. Jednoducho cirkev povedala a tak bolo. Nikto z pospolitého ľudu sa nad tým nezamýšľal a nehľadal v tom žiadnu logiku. Brali to ako nemennú skutočnosť. To isté v tej dobe robilo aj kresťanstvo a jeho cirkev. V tej dobe keby cirkev povedala, že sa treba klaňať nielen Kristovi ako Bohu, ale aj somárovi na ktorom pár krát prechádzal z miesta na miesto po miestnom kraji, uznávali by kresťania a najmä katolíci „tú skutočnosť“ ako nemennú, že Pán Boh je štvorjediný „Boh, duch svätý, Ježiš Kristus a somár na ktorom Ježiš cestoval po kraji“. A to z toho dôvodu, lebo posvätná nie je len pôda po ktorej Kristus kráčal, ale posvätná je aj pôda po ktorej kráčal aj somár, lebo na ňom Ježiš sedel a cestoval. Myslíte si, že preháňam? Vôbec nepreháňam! Keď som bol na svojich cestách v Indii, kde sa všeobecne vie, že u nich je krava posvätná, som sa veľmi čudoval že kravu ako božstvo neuctieva len obyčajný „nevzdelaný ľud“, ale aj Indovia v ich kastovom systéme zaradení do vyšších priečok, ktorí sú na vysokej vzdelanostnej úrovni. Pýtal som sa ich prečo? Odpoveď bola: jednoducho je to tak, krava je u nich posvätná. Vždy to tak bolo a aj bude. Preto si myslím, že kresťanstvo a katolícka cirkev keby chcela, tak za celé tie dlhé stáročia svojej neopodstatnenej existencie by do svojich ovečiek dokázala vtĺcť aj to, že somár je zviera posvätné ako v Indii krava do dnešných čias. STOKRÁT OPAKOVANÁ LOŽ SA STÁVA PRAVDOU. KATOLÍCI ROZMÝŠĽAJTE! Aj tak viem, že nebudete a budete naďalej hltať farárove nezmysly, lebo vás takto učili rodičia a týchto rodičov zas ich rodičia atď….Dostanete rozum až na druhej strane, bojím sa že aj tam budete samotného Boha opravovať a tvrdiť mu že je trojjediný a že svet nestvoril Boh, ale Kristus. 
PS: Toto všetko Vatikán vie, ale zatajuje a takto vás katolíkov udržiava v nevedomosti, poslušnosti a zblúdenosti.

 

Komentáre:

 • Jana

  Pekný, ale hlavne pravdivý príspevok Daniel. Veď práve ide o to, že už jednoduchšie sa to všetko ani nedá vysvetliť na to, aby to už tí kresťanskí zablúdenci pochopili a začali kráčať iným smerom. A popritom stačí si len trocha veci prečítať a zamyslieť sa nad tým, lebo tu na tejto jedinečnej Božej stránke je všetko tak pekne jednoducho napísané a vysvetlené, že len hlupák nepochopí. A netreba na to ani vysoké vzdelanie, ale úplne základné vedieť čítať. Ale vidím, že práve to mnohým robí problém, lebo prečítajú aj možno len nepochopia. Alebo skôr asi nechcú pochopiť. Tak už potom čo s takýmito hlupákmi? Asi len toľko Daniel, že komu niet rady tomu niet pomoci. A hoc ťa Daniel nepoznám som rada, že sme s tebou v tejto našej Božej rodine božích bojovníkov. S láskou Jana

 • Rado

  Daniel klobúk dole!
  Ako vždy tvoje vyjadrenia sú trefné a písané od srdca! Drž sa chlape fandím ti:
  Si najväčší bojovník!
  Pán Boh nech ti dáva silu.

 • Oliver

  V prvom rade ďakujem nášmu láskavému Pánu Bohu za Jeho nepochybne pravdivé objasnenie života a smrti Ježiša Krista. V žiadnom prípade nepochybujem o tom, že je to pravda od Boha preto, lebo som sa niekoľkokrát presvedčil o tom, že čo naša milá pani Laura dostane do písma od nášho Pána Boha je vždy tak ako je napísané bez omylu a jedinej chyby.
  Daniel výborne a pravdivo ako vždy. Miro do cirkevných fanatikov bodá kopijou, ja do nich tnem mečom ale Ty do nich rovno páliš húfnicou a pravdou takej veľkosti, sily a ráže, že prerazí každý cirkevný pancier akejkoľvek hrúbky a svojou logikou musí zasiahnuť srdce a myseľ každého rozumného človeka.

 • Daniel

  Ďakujem mojim Božím spolubojovníkom za podporu môjho článku, ale musím sám seba opraviť a trochu aj Vás. Inšpiroval som sa Oliverom, lebo ten sa na prvom mieste poďakoval Bohu za tento Jeho pravdivý odkaz a až potom vyjadril podporu mne. HANBÍM SA, lebo najskôr som mal poďakovať nášmu láskavému Pánu Bohu, že bol tak milostivý a dal nám tento historický pravdivý obraz o Kristovi, jeho zlyhaní a Božom treste. V prvom rade patrí obrovské poďakovanie nášmu Pánu Bohu, že vôbec si dal tú námahu a nám nevedomým objasnil túto historickú skutočnosť, potom dlho, dlho nič a až potom poďakovanie mne ako človeku a ostatným bojovníkom podporujúcim nie môj článok, ale nádherný a poučný Boží odkaz pre ľudstvo. To náš všemocný Pán Boh páli húfnicou nábojmi pravdy veľkej ráže do cirkvi, aby týmito nábojmi rozbil tmu v dušiach zblúdilých ľudí, ktorá pohltila komplet celú katolícku cirkev na čele s Vatikánom. Aj tak sa ešte raz chcem poďakovať za to, že ste mne ako osobe vyjadrili podporu svojimi komentármi. Vážim si to. ALE V PRVOM RADE ALELUJA A CHVÁLA TEBE BOŽE AŽ NA VEKY VEKOV. AMEN!!!!!!!

 • Lenka

  Ďakujem Pánu Bohu za Jeho odkaz pre nás nevedomých ľudí o tom, ako to bolo s Kristom. Vedela som, že Kristus na konci svojho života robil veľké chyby a zradil Boha, prečo aj umrel na kríži. Ale stále som nevedela ako schybil, čo zlé také urobil že musel takouto bolestnou smrťou skončiť. Už teraz viem a ďakujem Ti Otče Bože za to, že nám prostredníctvom našej pani Laury viac a viac odhaľuješ cirkevné klamstvá. ĎAKUJEM!!!

 • Zuzana

  Ako vždy pán Daniel super príspevok. Neviem kam na to chodíte, ale vo vašich príspevkoch je vždy veľa poučného a aj vtipného. Viete to tak podať, že len hlupák nepochopí. Ďakujeme Ti Pane Bože, že si odkryl pre nás tak podstatnú vec o schybení Tvojho proroka. Možno teraz, keď Vatikán číta tieto príspevky tak toho somára aj vysvätí za svätého. :-) Pretože vo Vatikáne je všetko možné, keď ho riadi samotný satan. 

Kontakt