Ďakujem Ti Bože

Gitka | 19.10.2018

Láskavý môj milovaný Otče Bože, ďakujem Ti za ďaľšiu krásnu a veľmi účinnu modlitbu, ďakujem Ti za Tvoju pomoc a starostlivosť o nás. Milujem Ťa Bože najviac na celom svete. Ďakujem našej vzácnej Laure za odovzdanie modlitby, za jej lásku, ochotu a obetavosť. Láskavo Ťa prosím dobrotivý Bože o pomoc pre pani Lauru, ochraňuj a pomáhaj jej, požehnaj jej dobré zdravie, veľa síl a energie do každého dňa života.

Pridať nový príspevok