Ježiš Kristus - Boží odkaz.

Ježiš Kristus - Boží odkaz.

Ježiš Kristus.

19.02.2013

Odkaz od Boha:

Ku duši tohoto slávneho generáciou každej zeme poznaného proroka sa nesmierny omyl v uznávaní jeho postového mena stal, keď celý váš svet s hlavou na zemi pokorne kľaňajúc sa jeho na kríži umučenej tvári vysiela k jeho menu svoje prosebné slová ako k tomu, čo stvoril celý váš pozemský svet a umučenie jeho každá odroda cirkvi považuje za obrovskú obetu jeho duše prejavenej láskou k svojemu a jedinému Bohu, čo neni pravdou ako píšu cirkevné zákony a slávni cirkevní hodnostári hlásajú veď to čomu vaše duše učia sa volá klaňať sa modlám môžete sa rovnako klaňať svojemu domácemu zvieraťu alebo čomukoľvek bude to považované za hriech, čo znamená pokľaknite vždy len na krásnom a pokojnom mieste s prejavenou dostatočnou úctou a duševnou pokorou vždy len pred tvárou mojou Božou. Kto sa odteraz aj po prečítaní týchto odkázaných slov naďalej bude klaňať so všetkou úctou Kristovej tvári zaseje si na svoju dušu môj Boží hnev odmenou svojej nepochopenosti a neverectva v post vnesený mojou Božou vôľou duši zvanej Laura do postu ktorého sa pravé a správne pomenovanie volá Bohom poslaný posledný a jediný prorok na celej vašej zemi a prečo je to tak tak nad tým sa nezamýšľajte, lebo aj tak do pochopenosti mojej Božej riadiacej vôle celý váš pozemský svet nikdy neprídete, nakoľko som vaše mozgové centrá zasadil len do funkčnosti a pochopenosti vašich pozemských úvah no nikdy do mojich Božích skrz isté ich zlyhanie cez snahu vašu chápať Božiu pravdu hlbokú nie a vedzte tomu, že tá ktorej meno spochybňujete a v poste haníte vnášaním do jej mozgových centier choroby schizofrénie je moja duša Laura tá ktorej schopnosti mojou vôľou darom odmeny za jej duševnú čistotu nadelené bude zachraňovať celý váš do apokalyptickej záhuby blížiaci sa deň po dni svet, keď to čo dostať vy všetky duše do nápravy v svojom duševnom pochopení potrebujete sa nazýva oprava všetkých cirkevných schybení a falošných hlásaní čomu som v svojom výbere povolal v právomociach tohoto postu jedinú moje dieťa Lauru do sily ktorej obrovských schopností nepoznáte ich hraničnej veľkosti ani ona ešte sama v cítenej skromnosti a pokore svojeho veľkolepého predurčeného mena a preto nasledujte bez obáv všetky jej odovzdané z mojej Božej náruče varovné slová ktoré prijíma do každého dňa zápisom na biely papier počutým zreteľne mojim Božím slovom, ktoré vám všetkým poslušnosťou svojej duše odovzdáva vo varovaniach ktoré budú vždy všetky do jedného a toho posledného naplnené, lebo ich jej duši diktujem pre vás všetky duše z lásky k vám ja Boh sám a nešpiňte jej duševnú čistotu ani najmenším hanlivým slovom k tomuto jej predurčenému postu, lebo cez jej ústa v slovách vyslovených preriekam ja Boh sám. Do križovanej a mučenej duše Krista Boh túto pravdu doteraz nikým neodhalenú vašim dušiam odosiela duševným príjmom skrz moju Lauru a naslúchajte jeho významu pozorne.
Do postu Krista som veľké nádeje vkladal a neustále obrovskú tiahu tohoto jeho zodpovedného duševného bremena nadnášal svojou Božou silou, aby svoj predurčený krok v cieľom mojich k vašej zemi nezastavoval a naplnil to čo jeho duši predurčila moja Božia vôľa do ďalekej doby, keď ešte ľudstvo nepoznalo výdobytky doby v jej napredovaní technického smeru. Obdaril som dušu Krista silou z mojej všemoci, aby v hlásaní Božej pravdy činil pred zrakmi nevedomých a prostých ľudí veľkolepé zázraky vďaka ktorým bol nesmierne uznávaný a vážený a dobre hodnotený aj v pohľade mojom, čo bolo však ale príčinou toho, že nie žiaden apoštol ako biblia slovom káže ale on sám niekoľko krát v zbabelosti zaprel meno moje Božie za čo som neodsúdil jeho dušu ihneď a ponechával mu čas k duševnému zobudeniu a duševnej náprave čo však nevyužil pre dobro svojej duše a začal žiť svoj život obdivovaný všetkým v tej dobe prostým národom a aj vtedajšími kráľmi v nesmiernej pýche a samoľúbosti, keď odmenou za môj Boží dar v činení zázrakov žal obrovské úspechy a obdiv u všetkých. Do môjho varovného počutím jeho dušou Božieho hlasu neniesol posluchom naplnenia a začal sa topiť v sláve svojeho mena ktorej silu veľkosti neuniesol a v tej dobe sa doslova sám sebe klaňal v blaženosti svojej duše, čo on všetko nedokáže a môj Boží všemocný post si privlastnil v svojom práve uznávaný svetom. Keď v jeho duševnom schybení nebolo nádeje na jeho duševné prebudenie zabudol som vedome na jeho samoľúby post a prestal som jeho dušu chrániť, čo skončilo jeho dobrovoľným ukrižovaním však nikdy za hriechy nikoho na vašej zemi ale za hriechy svoje páchané v duševnom jeho blúdení dovolil som tento strašný pre vaše duše akt, aby som jeho dušu včas zachránil od tej záhuby ktorej sa blížila a to sa zatratenosť večná za napáchané hriechy a nepoučiteľnosť duše volá, čo pre poučenie vás všetkých to znamená, že sa celý váš svet klania duši tej ktorá v svojej slabosti nesmierne schybila a v dôležitých momentoch svojeho existenčného bytia svojeho Boha zaprela slovom že neverí v jeho existenčnosť a všetci tí ktorí o tejto nečakanej pravde odhalenej pochybujete sa stávate dušami vinnými, keď to čo doteraz nevedeli ste a dostali ste mojim slovom do pravdy cez dušu Laury odkázané spochybňovať budete tak niesť na svojich dušiach bremeno takej sily budete až do tej doby v ktorej neoľutujete pred mojou Božou tvárou svoje duševné schybenie. Do Kristovej smrti sa neniesol cieľ jeho duševného vykúpenia za vaše všetky napáchané hriechy ale jeho duševné vykúpenie za hriechy svoje nezlúčiteľné v spojení duše a tela životom. Do Bohom odoslanej tejto Božej odkázanej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

 

Komentáre:

  1. Elena | 21.03.2018
    Bože Otče milovaný ďakujem, že si medzi nás zoslal z Tvojej laskavej Božej náruče vzácnu Lauru, posledného Božieho proroka na tuto prekrásnu, ale cirkevnými klamstvami zamorenú zem. Ďakujem, že nám odhlaľuješ pravdy. Len z Tvojej Božej vôli, požehnania mohol Ježiš uzdravovať ľudí, konať zázraky. Bola to Tvoja všemocná sila, ktorá uzdravila. Bez Teba by Ježiš neurobil nič. Boh je všemohúci, nezomiera, všadeprítomný. Ježiš bol len na určitom území , ako človek na zemi nemohol byť na každom mieste v celom vesmíre, tak isto zomrel, ako zomrieme my všetci, len duša je večná. Ježiš nie je a nikdy Bohom nebude. Keby nás Ježiš vykúpil, ako šíri cirkev, tak by tu neboli choroby, trápenie, bolest. Nebol by dôvod, lebo by sme boli duše čisté, bez karmického záťaže. Je tu bolest, choroby, žiaľ , lebo sme duše hriešne a jediná naša duševná záchrana je očisťovanie. Každý svoj kríž si nesieme samy a len s Božou milosrdnou laskavou pomocou to zvládneme. Tak ako Ježiš neniesol naše hriechy, zlyhania, tak ani Ježišove zlyhania nenesieme nikto z nás. Každý si svoj batoh hriechov nesie sám a je len na nás, našej slobodnej vôli , akou cestou budeme kráčať. Cirkevným modlárstvo , alebo cesta k jedinému Bohu , čo teraz v tuto dobu mame nesmiernu možnosť , lebo mame Boží dar , vzácnu Lauru , Božiu stránku absolútnych Božích právd.
    Láskavý môj milovaný Bože, nekonečne ďakujem, že si moju cestu nasmeroval k Tebe a prosím smeruj každý môj nášľap k Tebe. V Tebe Bože mám isotu aj túžobný duševný cieľ.
    Vzácna Laura veľké ďakujem za vašu obetavú , náročnú prácu , ktorú pre nás s laskou, pokorou , ochotou , trpezlivosťou pre naše hriešne duše vykonávate aj Vladkovi.

  2. Erika | 13.03.2018
    Milý čitatelia tejto stránky,verte čo je v tejto stránke napísané.Je to čistá pravda od Pána Boha.Pani Lauru si Boh vyvolil za božieho proroka a to je neomylná pravda.Ja o tom nepochybujem ako aj o tomto odkaze -kde Nám Pán Boh odkazuje pravdu o Ježišovi Kristovi.Prestaňte sa modliť k hluchým sochám.Ďakujem Bože za tento odkaz.Zobudte sa už konečne všetci.

Pridať komentár