Božie križovanie.

Božie križovanie.

Božie križovanie:  

Otče Bože láskavý, žehnám svoju dušu v Tvojom Božom mene a sláva Tebe až na veky vekov. Amen.

Vyššie uvedené križovanie som pred dávnym časom dostala od Boha do písma ako to najsprávnejšie a najúčinnejšie s týmto následným vysvetlením: cirkvou vymyslené a stanovené – V mene Otca i syna i ducha svätého nie je správne podľa Boha a navyše zavádzajúce. Bolo mi Bohom povedané, že On nie je trojjediný, nikdy nebol a ani nikdy nebude! Boh je len jediný a to On sám. Neni tvorený ešte aj synom a duchom svätým. To sú len cirkevné bludy a výmysly. Ako som už v iných sekciách mojej stránky písala Bohom môžeme nazvať jedine stvoriteľa vesmíru, slnka, zeme, nás ľudí a všetkého živého a neživého na nej a toho, kto nám dáva a berie život a to môže len jediný náš láskavý BOH. Syn ani duch svätý nič z vyššie uvedeného nestvoril a nedokáže nám život dať a ani zobrať. V desatoro Božích prikázaniach ako prvé stojí: Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Ako vidíte v tomto prvom a základnom Božom prikázaní nie je Kristus ani duch svätý spomenutý, ba naopak sme varovaní, aby sme sa okrem samotného a jediného Boha nikomu inému neklaňali! Preto Boh je jediný, len On sám všemocný a milostivý náš Stvoriteľ. Všetko ostatné je bohorúhačstvo. Preto jediné správne križovanie (prežehnávanie sa) je to čo som uviedla a ktoré znie:

"Otče Bože láskavý, žehnám svoju dušu v Tvojom Božom mene a sláva Tebe až na veky vekov." Amen.