Božie križovanie.

Božie križovanie.

Božie križovanie:  

Otče Bože láskavý, žehnám svoju dušu v Tvojom Božom mene a sláva Tebe až na veky vekov. Amen.

Bohom môžeme nazvať jedine stvoriteľa vesmíru, slnka, zeme, nás ľudí a všetkého živého a neživého na nej a toho, kto nám dáva a berie život a to môže len jediný náš láskavý BOH. V desatoro Božích prikázaniach ako prvé stojí: Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Boh je jediný, len On sám všemocný a milostivý náš Stvoriteľ.