Zoznam článkov.

15.04.2018 00:00

 1. Prečo Pán Boh odmietne niektorým ľuďom odoslať Božiu pomoc cez moju dušu?

 2. Zlá myseľ človeka.

 3. Ľúbiš Boha?

 4. Odkaz od Boha pre tých z Vás, ktorí dokážu jeho odkázanosť prijať pochopením a nevymenia za snahu choromyseľnej získať prestíž!

 5. K duševnej zlobe nepriateľov mojej Laury Boh ja sám toto slovo odosielam.

 6. Keby tvoja duša existenčnosť Boha skôr poznala.

 7. Koľko času venovať modlitbám k Bohu?

 8. Varovanie od Boha pre svet.

 9. SATAN.

 10. Obete Bohu.

 11. Satanove diela.

 12. Koniec sveta.

 13. Stratené duše.

 14. Môže sa mŕtva schránka človeka spáliť alebo len pochovať?

 15. Stratenosť cíteného tvojeho šťastia ako nájsť.

 16. Duša v komatickom spánku svojeho tela.

 17. Kliatobná záťaž ma zabila.

 18. NICE.

 19. Odkaz z druhej strany.

 20. Odkaz od duše nebohého otca z druhej strany pre žijúcu dcéru.

 21. Úloha Slovenska.

 22. Odvíja sa povaha človeka od dátumu narodenia?

 23. Postihnutie.

 24. Horoskopy.

 25. Veľká voda.

 26. Úloha ženy.

 27. KRÍŽ.

 28. Narušenie vysielania v roku 1977.

 29. Dúha.

 30. Láska.

 31. Vesmír.

 32. Koncentračné tábory.

 33. Ako sa správne rozhodnúť.

 34. Vzhľad.

 35. Duše zvierat.

 36. Rodinné konštalácie.

 37. Biblia.

 38. RASA.

 39. Počasie.

 40. Pomoc svetu.

 41. Samoupálenie.

 42. Pomoc ľuďom.

 43. Rodičovská karma.

 44. Zimomriavky a slzy.

 45. Masturbácia a predmanželský sex.

 46. Prečo?

 47. Existuje osud?

 48. Sny.

 49. Pôst.

 50. Záhrobné duše.

 51. Meno Božie.

 52. Homosexualita.

 53. Význam horoskopov.

 54. Mnohoženstvo.

 55. Urieknutie.

 56. Meteorický dážď.

 57. Modlitby k Bohu odriekané iba v našej mysli.

 58. EDGAR CAYCE - prečo zomrel tak mladý?

 59. Dušičky.

 60. Vdýchnutie duše.

 61. Ako sa ochránime pred katastrofou?

 62. Budúcnosť.

 63. Je Slovenský národ prekliaty?

 64. Ako je na tom Slovensko čo do počtu kliatobných duší v porovnaní s ostatným svetom?

 65. Deň dušičiek je deň satana?

 66. Zemetrasenia na Slovensku.

 67. Modlitba za druhých.

 68. Rozbité zrkadlo 7 rokov nešťastia?

 69. Hrobka Ježiša Krista.

 70. Rok 2016.

 71. Hnutie Hare Krišna.

 72. Slovo Boha do duševných nepriateľov mojej Laury.

 73. Všetkým mojim duševným nepriateľom.

 74. Deň 26.01.2016

 75. Prežijú tí čo Boha milujú.

 76. Vedzte, že koniec sveta v svojej ukončujúcej sile príde...

 77. Ja láskou svojou Boh sám, vašej duši každej Božie toto odkázané slovo cez príjem duševnej mojej služobnice odosielam.

 78. Ochranná sila kríža.

 79. Boh ja sám odosielam tomuto celému svetu varovné slová od konca jeho existenčnosti...

 80. Kruhový náhľad profilového prierezu ukázanosti mesačného splnu.

 81. Sloboda v láske cítenej zatopenosťou jej pravosti v svojom smilstve.

 82. Božia definícia lásky.

 83. Božie prikázania.

 84. Čo je v poslednej dobe príčinou zväčšujúceho sa zla medzi ľuďmi na našej zemi.

 85. Čo znamená pokora v ľudskom poňatí.

 86. DUŠEVNÉ SLABOSTI SA ODDÁVNA TIETO STÁVAJÚ.

 87. Modlitby.

 88. Od Boha prijatý odkaz pre tých duše všetkých...

 89. Od Boha zapečatené Božie tajomstvo odkrytím pre tento celý váš pozemský svet.

 90. Odkaz Boží pre duše všetky tie, ktoré neprestali niesť svoje kroky životné cestou ku Božej sláve.

 91. ODKAZ OD BOHA PRE MOJU DUŠU POSLANÝ.

 92. KORÁN.

 93. KOMUNIKÁCIA S DUŠOU.

 94. Všetko škodlivé.

 95. Výhry a peniaze.

 96. Boží odkaz slovného prepojenia k tým, čo smer svojej správnej cesty stratili.

 97. Som ja Boh moc nahnevaný, že moje dieťa oslablo pre zlobu nevercov.

 98. Odkaz od Boha pre dušu Laury v jej cítenej duševnej únave.

 99. Boha nikdy tvoja duša neoklame falšou svojeho duševného myslenia.

 100. Zradcov Boh nemiluje.

 101. Čas je krátky ale pre vaše neverecké duše v ponímaní asi nekonečný.

 102. SATAN.

 103. Ja láskou svojou Boh sám, vašej duši každej Božie toto odkázané slovo odosielam.

 104. Božie zákony pre ľudstvo.

 105. Živelné pohromy v Tatrách.

 106. Pobyt duší z iných galaxií na našej zemi v našom časovom horizonte.

 107. Trest smrti zo zákona.

 108. Pohľad do zrkadla.

 109. Na Svätojánsku noc majú zlé sily veľkú moc?

 110. Každodenná oslabenosť vašeho zemského povrchu nárastom presily zla nad láskou.

 111. CIVILIZÁCIA.

 112. EDGAR CAYCE.

 113. DUCHOVIA.

 114. Prírodná katastrofa na Filipínach.

 115. BERMUDSKÝ TROJUHOLNÍK.

 116. EXISTUJE OSUD?

 117. Čo ďalej?

 118. KONIEC SVETA.

 119. Odkaz Boží pre duše všetky tie, ktoré neprestali niesť svoje kroky životné cestou ku Božej sláve.

 120. Odkaz od Boha pre tých z Vás, ktorí dokážu jeho odkázanosť prijať pochopením.

 121. Vedzte, že koniec sveta v svojej ukončujúcej sile príde.

 122. VEŠTENIE.

 123. DUŠEVNÉ SFÉRY.

 124. SATANOVE NÁSTRAHY.

 125. ANJELI A ARCHANJELI.

 126. Komunikácia s anjelmi.

 127. Kartárky a výklady z kariet.

 128. Liečenie cez fotku.