Zlá myseľ človeka.

03.05.2020 00:26

Zlá myseľ človeka.

16.04.2013

Stavte otvorenosť svojeho srdca do každého duševného svojeho nepriateľa nie zlými myšlienkami do jeho blízkosti zasadenými, ale v poznanosti jeho zlých úmyslov voči vašej duši zasadenými. Nesnažte sa jeho zlobu svojou ešte väčšou duševnou zlobou odmeňovať, nakoľko sa stáva pre vašu dušu každý váš skrytý hnev nebezpečne rýchlo šíriaci sa plev, ktorý rozožiera dušu vašu neustále svojou rozpínavosťou, čo smeruje aj keď si takúto skutočnosť neuvedomujete, že sa nevedomky stávate kliatobníkom tej duše, na ktorú svoj každodenný hnev prenášate, čoho dôsledkom ste v svojom energetickom poli rozohrali súboj zlom ovládaných energií, ktorých nabitosť energetického vibračného poľa vašu dušu vťahuje do víru zla, z ktorého sily sa vymaniť bez Božej pomoci nedokážete nikdy a stávate sa v celom svojom živote bezbranní a začudovaní z toho, čo sa to s vami deje, veď nikomu nič zlé nerobíte, zákony Božie neporušujete a ani náhodou vás nenapadne, že všetko to zlé čo prežívate vašim životom, spôsobila obyčajná zlá myseľ na svojeho blížneho, hoc aj nepriateľa, lebo temné snahy a úklady pekelného kráľa satana, nesené sú všade tam v jeho neustálej prítomnosti, kde hrozia duševné nesúlady a zobúdzajúca sa nevraživosť medzi ľuďmi, do blízkosti ktorých duší sa doslova nasťahuje v svojej neviditeľnosti aj s plejádou démonických bytostí, do riadenia poslušnosti ktorých sa stáva celým peklom korunovaný do mocenskej svojej sily, čo pre vaše duše v tomto poučení to znamená, aby nemysleli ste zle ani na svojeho úhlavného nepriateľa, lebo ku tomuto zlému myšlienkovému svojemu prenosu priam sťahujete peklo samé na zem, aby do vašich myšlienok nepriateľských svoj pekelný žiar vpečatili, z ktorého iskierok narastie oheň živelný, do veľkosti ktorého páľavy budete celými dušami vtiahnutí a neschopní z neho úniku do späť slobody. A treba svojeho nepriateľa najlepšie stratiť navždy zo svojeho zorného poľa, ako čo len na krátku chvíľu na jeho dušu zle myslieť, keď aj peklo má s vašimi dušami na zemi svoj skrytý plán, ktorý doteraz mnohí z vás napĺňajú slepo a poslušne, no ale od tejto chvíle už viete aké je nesmierne nebezpečné pre vaše duše zle a neprajne myslieť, čo sa ku moci satana stáva vo vašej nevedomosti vaša duševná prehra a jeho víťazstvo. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

 

Komentáre:

 1. Daniel | 29.07.2018

  Chodím po svete už dosť dlho, nemám 20 rokov. Moja práca je dosť o styku s ľuďmi, navyše často beriem informácie pri rozhovoroch s Laurou a jej manželom. Reagujem na tento Boží odkaz Zlá myseľ. Bezpochyby že to je pravda, lebo je od Boha. Moje presvedčenie a reakcia na tento článok je taká, že hoci je článok pravdivý a dobre mienený, zle mysliaci ľudia sa aj tak nezmenia a ponaučenie si z neho nezoberú. Jedná sa hlavne o kliatobníkov, ktorí na druhých ľudí myslia tak zle, až z toho vznikne kliatba. Tieto duševné trosky už sú tak silno a hlboko v satanovej papuli, že to sami svojou vôľou nedokážu a sám satan už keď ich raz v svojej papuli má, tak si ich zo zovretia svojich čeľustí nepustí. Vidím to na svojom okolí, na ľuďoch ktorí sú zlí. Nemenia sa za dlhé roky. Dokážu sa len pretvarovať a klamať svoje okolie, akí len sú dobrí, čestní a charakterní. Ako hovorí môj kamarát Vlado, charakter sa nedá naučiť, ani nijako získať počas života, buď ho v sebe máte alebo nie. Nehovorím, že sa nenájdu výnimky, ale je ich veľmi málo. Viem od našej pani Laury, že boli v minulosti tí, čo sa rátali medzi Božích bojovníkov, ktorí pravidelne zlyhávali zlými myšlienkami na pani Lauru a Boh im zakaždým odpúšťal. Zlyhali a mali odpustené aj 5, 7, niektorí aj 10 krát. Až nakoniec zlyhali tak svojou nenávisťou voči tej, ktorá im pomáhala, že už nad nimi Pán Boh zlomil palicu a dostali zákaz nadosmrti sa s pani Laurou kontaktovať. Takže o čom to je? Pán Boh stále odpúšťa, dáva stále nové a nové šance a ľudia sa aj tak nemenia. Nie je to Božia chyba, práve že je to na Božiu chválu že je tak milostivý a dáva nové šance aj zradcom. Chyba je na strane týchto ľudských duševných zloduchov, ktorí sa nedokážu a podľa mňa ani nechcú vymaniť zo satanovho zovretia. Tí čo ste na tej správnej strane a čítate tieto riadky, vidíte koľko ľudí čo do tejto stránky prispievali nádherným ospevovaním pani Laury a už do tejto stránky dávno nepíšu, stíchli, lebo načisto prepadli diablovi. Je to smutné, že ľudské duše dokážu byť tak pokrivené a dokážu sa za roky Božej pomoci odmeniť iba zlým. Ja si myslím, že zlé duše ostanú navždy zlé. Málokto sa dokáže napraviť. Títo ľudia sa poväčšine k Bohu modlia, najmä keď ho spoznali cez túto stránku, ale modlia sa iba preto, lebo Boha potrebujú. Chcú ho len využiť na to, aby boli v svojom živote zdraví, šťastní a spokojní. Hovoria Bohu ako ho milujú, ale ich láska nie je úprimná. Je to len ich zištnosť v svoj prospech. Ako mi pani Laura veľakrát opakovala slová z jednej modlitby, ktorá na tejto stránke nie je, ale ja ju mám.
  Citujem: "Láska k Tebe Bože sa bude odzrkadľovať skrz moju dušu láskou k všetkým ľuďom, ktorých slová moje a skutky moje nebudú nikdy viesť do trápenia nikoho, skrz pochopenie Božej spravodlivosti, ktorú cítim ako nekonečnú studnicu pravdy a lásky každej duši posielanej do správnosti svojho žitia tu na zemi. Amen."
  Zlé myšlienky v tejto vete spomínané nie sú, ale je tam spomínaná láska ku všetkým ľuďom, z čoho je logické, že keď niekto na druhého zle myslí, tak tým pádom lásku k tomuto človeku určite necíti. Ako môže človek v modlitbe vyznávať lásku k Bohu a zároveň zle myslieť, nedajbože preklínať niekoho kto mu v živote neublížil, ba naopak iba pomohol. Pán Boh nám káže nepreklínať ani tých, čo nám v živote ublížili a už vôbec nie tých, čo nám nikdy neublížili ale iba pomohli. Môj osobný názor: Nemyslím si, že takéto ľudské svine si dokážu získať lásku a priazeň Božiu. Boh nie je žiaden hlupák, ale tá najvyššia a najväčšia spravodlivosť. Pani Laura mi povedala. Náš láskavý Pán Boh aj keď je láskavý, modlitby za svoje šťastie a životnú spokojnosť od takýchto ľudí nepočúva!

 2. Peter K. | 29.07.2018
  Bože otecko náš, Ty máš vždy pravdu a upozorňuješ nás aby sme vždy vo svojom živote činili len dobro a nezišli zo správnej cesty Tebou danou Bože. Je dôležitý tento odkaz od Teba daný,lebo sa týka bezpochyby mnohých, ktorý zle myslia na svojich blízkych aj na svojich nepriateľov a podobne.Pani Lauru a pána Vladimíra poznám už dlho a za tú dobu mi nikdy nijako neublížili, ale práve naopak v mojom najväčšom trápení mi vždy s láskou a ochotne odovzdali pomoc od nášho všemocného Pána Boha a vždy ma láskavými slovami podporili v mojom trápení a snažili sa mi vždy len a len pomôcť byť zdravým a šťastným človekom.A viem veľmi dobre, že tak isto pomáhali a pomáhajú aj ostatným ktorým Pán Boh odovzdal pomoc a zaslúžia si Božiu pomoc.Preto je ako Nám Boh jediný v tomto odkaze ukazuje smutné, že práve Tí čo Bohu najviac v pokore slúžia a pomáhajú svojim blížnym, musia znášať najviac zloby a zlého myslenia aj keď si zaslúžia našu obrovskú vďaku za pomoc ktorú nám od Pána Boha vždy odovzdali.Ja sa samozrejme nepovažujem za niekoho svätého,niekoho kto bol vždy ten silný a nebojácny a ten kto vždy naplnil od Pána Boha do bodky všetko čo mi s láskou odkázal.Boh je ale láskavý a dobrotivý a chce nám len pomôcť, aj keď mnoho krát je to pre nás veľmi ťažké a nepredstavitelné, ale ja dobre viem že Boh sa nikdy nemýli a vždy má pravdu.Každý z nás má nejaké trápenie a tak isto aj ja v tejto dobe, ale je to všetko za naše chyby a naše zlyhanie.Pani Laura len odovzdáva to čo jej Pán Boh do písma dá a to je čistá pravda Bohom daná.Veru treba sa naozaj zamyslieť nad tým, kto nám naozaj v živote pomáha a ukazuje jedinú správnu cestu k Pánu Bohu a to je naša drahá pani Laura. Je mi ľúto, že tak ako pán Daniel píše mnohý zlyhali aj viac krát a nedokázali sa poučiť, veď čo je čistejšie a krajšia ako táto krásna Božia stránka a na nej dané všetky pravdy Bohom dané...V mojom trápení vždy budem len Boha prosiť o pomoc a ďakovať jemu za nekonečnú pomoc pre moju dušu, ktorú mi odovzdal cez našu drahú pani Lauru, lebo viem kto ma zachránil a kto mi s láskou túto pomoc odovzdal a na to ja nikdy nezabudnem.Tak ako už písal pán Daniel vo svojom krásnom príspevku minule, vážme si drahú pani Lauru aj jej láskavého manžela a vždy len pekne o nich rozprávajme a modlime sa za nich v tomto zlom svete, lebo pravda je len jedna jediná a to u pána Boha daná na tejto krásnej Božej stránke .A vždy keď príde na nás ťažké životné obdobie, vždy len v svojom trápení prosme Pána Boha o pomoc v pokore svojej duše a plačme pred Bohom láskavým za svoje zlyhania a priznajme si svoje chyby tak ako nám Boh otecko odkazuje v tomto odkaze a nemyslime zle na toho, kto nám len s láskou pomáha a odovzdáva pomoc od samotného Pána Boha, ako naša drahá pani Laura ,ktorú nám ako dar pre tento pomýlený svet zoslal samotný Boh otec všemohúci.

 3. Renata R. | 30.07.2018
  Veľmi ma bolí keď čítam riadky od p. Daniela ale zamyslime sa nad nimi lebo sú také pravdivé ako na tomto svete kráčame každý deň nášho života . Len láska k BOHU bola vždy a bude tá najsilnejšia zbraň proti zlu a vždy Tí čo mali pravdu / p. Laura a p. Vladimír/ boli Tí najhorší. Ľudia sa nevedia poučiť na svojich chybách ale veľmi dobre hľadať na tých druhých. Nevedia sa pozrieť do svojho taniera pravdy a v tom druhom vždy niečo nájdu. Láska je zbraň najsilnejšia a k BOHU ju treba odosielať tak často ako vládzeme pomáhajme si navzájom a prejavujme záujem milovať aj tých najslabších lebo toto by nás malo napĺňať a tá zloba , ktorá v nás prebýva nás bude stále viac a viac pohlcovať. Ja BOŽE milovaný úprimne a s láskou verím v tvoju božiu pomoc a prosím ťa každý deň o zmilovanie božie pre nás všetkých veď ani ja nie som tá naj ale snažím sa a nedovolím aby ma ten satanský hajzel dobehol stále čelím ale vždy s tvojou pomocou a viem že to zmysel má lebo vidím , cítim a pomáham. Túto ťarchu bolestí , ktorú musí p. Laura znášať pred Vami všetkými , ktorí ste sa akože klaňali a potom prekliali je to najväčšie zlo od Vás , lebo ste dobre vedeli čo pre Vás p. Laura urobila a teraz sa tváriť že to tak nebolo môže iba BOH sám odpustiť . Ja osobne som bola človekom , ktorý nikdy neveril v BOHA lebo som nepoznala lásku ale otočila som sa a vážim si čo všetko BOH a p. Laura pre mňa spravili ja nikdy nebudem poklonkovať k neláske a ohováraniu a už vôbec k preklínaniu človeka. Som vďačná a to je len slabé slovíčko lebo život mám ako z rozprávky v ktorej aj bolesť sídli ale ja nedovolím aby moja láska k BOHU milujúcemu táto bolesť prekročila hranicu . Áno niekedy je silnejšia ale ja si poviem nevadí aj to musí byť veď by som zabudla na bolesť aby som si mohla vážiť lásku Božiu. Zoberiem silu a idem ďalej ale stále stým presvedčením že všetko bude dobré a ja to viem. Boh mi dal veľa lásky a ja mu ju budem oplácať aj keby sa stalo čo koľvek lebo všetko je tu preto lebo tok tak funguje čo zasadíš to pozbieraš. Ja p. Lauru ľúbim a nezabúdajme prosím na pomoc , ktorú nám všetkým pomocou BOHA odovzdala veľmi Vás prosím neubližujte tejto žene plnej lásky k BOHU a p. Vladimírovi nezaslúžia si to sú to oddaný a milujúci ľudia plný lásky a presvedčenia . Ďakujem Vám za všetko s láskou a radosťou v srdci.

 4. Erika | 30.07.2018
  Všetky tieto komentáre sú naozaj krásne.Ja som pani Lauru spoznala pred mnohými rokmi.Vždy mi pomohla,a nielen mne.Celej mojej rodine.A odkazy vždy neboli len také ,ktoré sa mne páčili.A bolo by nespravodlivé ,aby som priala,niečo zlé žene,ktorá tu na tejto našej zemi ,ukazuje správnu cestu.Iba cez pani Lauru,som sa mohla dozvedieť čo je správne a čo nie.Ja osobne som nesmierne vďačná,že som pani Lauru a pána Vladimíra spoznala.Lebo neviem kde by som teraz bola.Musíme bojovať,nebáť sa bojovať .Pretože Boh Nám poslal pani Lauru a ja si ju budem hájiť.Vážme si ju všetci.

 5. Zuzana | 31.07.2018
  Otecko nám odkázal veľmi dôležitý odkaz. Kto ho pochopí a žije s ním má vyhrané. Všetky komentáre sú veľmi pekné a trefné k odkazu . Priznám sa , žiaľ aj ja som bola jednou s tých duší , ktorá zlýhala. Vladkov odkaz, že zle myslím na nich som si nechcela pripustiť no Pán Boh sa nikdy nemýli. Keď som sa hlboko zamyslela zistila som, že som zlá duša a prišlo mi to veľmi ľúto, že ja, ktorej pani Laura a Vladko pomáhali veľmi veľa krát , na nich zle myslí. Dodnes s tým žijem a mám strach, aby som zas nezlýhala.
  4 roky predtým ako som spoznala túto prenádhernú stránku som sa začala hnevať na svoju krstnú, lebo ma veľmi oklamala a spravila zo mňa debilka. Nepriala som jej nič zlé, len nech sa jej všetko vráti a nerozprávala som sa s ňou . Omotala si okolo prsta aj svoje sestry, ktoré sa tiež postavili proti mne, no vedela som, že hlavná vo všetkom je moja krstná. Môj hnev narastal a trval viac ako 4 roky . Krsná začala byť chorá. Potom som našla túto prekrásnu stránku s prečítala som si o kliatbe, pretože prvá návševa u pani Laury bola, keď mi oznámila, že mám kliatbu na duši. V ďalšom odkaze od Otecka som sa dočítala , že máme odpúšťať svojím nepriateľom aj tým na ktorých sme sa v minulosti nahnevali hoc aj pre nejakú hlúposť, no vo vnútri je stále to zlé myslenie na blížneho a vlastne keď oľutujeme všetky tie zlé myšlienkové prenosy na blížneho, tak pomôžeme aj sebe. Vtedy som si uvedomila, že krstná začala mať zdravotné problémy po našom incidente. Hneď som prosila Otecka, aby mi odpustil, že sa už na ňu nehnevám a ani na žiadnu tetu, nech odplaví všetky tie moje zlé myšlienky, že ak som jej mojím myšlienkovým prenosom spôsobila zdravotné problémy. Vtedy som pocítila Otecka na celom tele a vedela som, že je to tak a ja som jednou s príčin jej zdravotného stavu. Prosila som silno o odpustenie. Musím povedať, že dovtedy som skoro 5 rokov nespala, lebo ma prenasledovaly nočné mory ako si mohla môjmu srdcu blízka osoba zo mňa tak vystreliť. Každú, každučkú noc za tých 5 rokov som preplakala a zlé myšlienky na krstnú smerovala. No potom,ako som prosila Otecka o odpustenie a úprimne som odpustila aj ja krstnej, nočné mory zmizli a ja som začala kľudne spávať. Odvtedy sa snažím nemyslieť zle na nikoho, ale niesom dokonala a aj ja zlyhávam. Je to presne tak ako Otecko odkázal v tomto odkaze, že keď človek pustí do svojej hlavy zlú myšlienku tak má veľmi veľký problém sa jej zbaviť a len narastá a narastá... viem o čom hovorím ...
  Milá Laurika vyprosujem u Otecka pre vás aj Vladka len to najlepšie. Nech vás žehná pri napĺňaní najťažšieho poslania tu na zemi a to je otvárať oči a duše všetkým blúdnym dušiam. S láskou Zuzana