Závislosť na automatoch, hazardných hrách, alkohole.

01.01.2013 11:57

Závislosť na automatoch, hazardných hrách, alkohole.

Veľmi dávno, ešte v začiatkoch tejto mojej Božej práce ma navštívil jeden pán z okolia Trnavy a pýtal pomoc pre svojeho syna, ktorý ho veľmi trápil svojim nezriadeným a nezodpovedným životom. Nechcelo sa mu chodiť do práce a stýkal sa v svojom okolí s tými nesprávnymi ľuďmi, ktorých životným krédom bolo nepracovať, mať sa v celom živote dobre a to na úkor tých dobrých a zodpovedných. Všetky úspory tohoto staršieho pána sa vďaka synovemu zhýralému žitiu stenšovali a deň po dni strácali, mizli mu z domova aj cennosti a domáce spotrebiče, ktoré bez výčitiek pred otcom predával a peniaze za ne získané vkladal do hracích automatov a na alkohol. Ťažko sa mi slová užialeného otca počúvali a moju dušu boleli nad jeho trápením, z ktorého mu nikto nevedel ukázať východiskom cestu von. Šťastím v nešťastí tohoto starého pána bola jeho úprimná viera v Boha a duševné presvedčenie to, že jedine Jediný Boh v svojej všemoci dokáže pomôcť jeho ubolenej a utrápenej duši v tomto probléme ,ak to bude ovšem vôľa Božia. Na moje prekvapenie sa dokázal tento človek úplne odovzdať do vôle Božej pomoci. A táto jeho bezmedzná viera netienená slabosťou myslenia o slabej moci Boha mu dokázala vrátiť syna späť do otcovskej náruče zásahom Božej moci veľmi skoro. Veď zmeniť nesprávne duševné myslenie a nesprávne životné smerovanie, nedokáže v svojej ani tej najväčšej kvalifikovanosti žiaden smrteľník v svojom profesnom obore, žiaden medikament do trvalostných svojich účinkov, ale jediný Boh ,ktorý naše telá stvoril a dych života do nich svojou všemocou vložil. Prijala som pre neho od nášho láskavého Boha na pomoc „len jednu jedinkú modlitbu „ pre jeho dušu, v ktorej slovách nadiktovaných Bohom presne slovo od slova, tak ako Boh potreboval od neho počuť aby ich cieľ vyslyšal  sa ju mal tento starý pán denne s dôverou modliť. Keďže tento prípad sa stal v dávnych začiatkoch mojej liečiteľskej ešte veľmi krátkej praxe veľmi som sa bála, či len jedna modlitba otca za zlého syna k Bohu dokáže tomuto starému pánovi pomôcť, lebo jeho syn by ku mne žiadať o pomoc nikdy neprišiel, nemal záujem a ten život ktorý žil ,ho doslova bavil a páčil sa mu. Tak prečo by ho mal zmeniť. Po dlhom čase som sa dozvedela úplnou náhodou cez známych ľudí tohoto starého pána, že syn sa mu veľmi zmenil. Prestal hrať automaty, okrádať otca, našiel si prácu a žije svoj život tak zodpovedne v svojom prístupe k nemu akou dôverou a s akou presvedčenosťou o Božej pomoci a sile nekonečnej Božej moci tento starý pán Bohu denne svoje prosebné slová trpezlivo odosielal. Týmto príbehom Vám chcem milí čitatelia poukázať na to, že tu by ťažko pomáhal ten najlepší psychológ, psychiater, či lekár, lebo syn tohoto pána by ich v živote nikdy nenavštívil pre cítenie toho, že on žiadnu pomoc od nikoho nepotrebuje. Ba naopak, skôr by podľa neho potreboval pomoc jeho stále nespokojný a nariekajúci otec nad životom.V takomto nesprávnom myslení a presvedčení on  dlhé obdobie svojeho života žil a otca nesmierne svojim zlým životom trápil. Tomuto starému pánovi by svoju odbornú pomoc pre jeho syna  bez jeho návštevy u nich dať žiadni lekári nedokázali. A toto všetko, čo nedokáže v svojom ľudskom postavení v svojej tej najprofesnejšej odbornej kvalifikácii žiaden smrteľník tak náš LÁSKAVÝ A VŠEMOCNÝ BOH ÁNO !!! Preto si vezmite tento môj príbeh pre svoje duše ako poučenie do života a pochopenosť toho, že Boh existuje, miluje Vás a veľmi rád Vám vždy pomôže. Stačí Mu len počuť Váš prosebný hlas v trápení, ktoré keď mu odošlete vždy ho vypočuje a odstráni svojim Božím jeho vyriešením. Modlite sa k nášmu láskavemu Otcu Bohu každý deň, lebo tak všemocný, silný, múdry, spravodlivý a dokonalý ako jediný BOH  nie je na celom tomto svete nik.