Záchrana duše.

19.06.2015 12:51

Záchrana duše.

miro | 29.05.2015

Pozdravujem všetkých Božích bojovníkov bojujúcich na rôznych frontoch ale za tú istú dobrú vec! Našiel som v archíve pani Laury jeden veľmi krásny odkaz od Boha, bolo to v Božích radách na Magnéziovú kúru, Boh tam síce odkazuje že ľudstvu chýba magnézium, ale v druhej časti tohto odkazu zrazu píše ako máme v živote správne kráčať, aby sme sa ničoho nebáli keď držíme za ruku Boha, On nás nikdy nepustí, kým nepustíme my Jeho...

Tu je tá časť, ktorá je možno ešte dôležitejšia ako samotné magnézium:-) Záchrana duše je to najdôležitejšie aj keď tu na zemi na to veľa ľudí zabúda...

Mnoho ľudí na vašej planéte zomiera na následok zvaný v pomenovaní mnohých pre vás známych chorôb, čomu chcem zabrániť aspoň pre tých, ktorých duševný záujem cez odkázané Božie slová moje nesený je do viery ku mne a každú dušu do ktorej snahy nesené je milovať moju Božiu existenčnosť a držať sa napĺňanosťou všetkých pokynov v mojich Božích radách budem svojou náručou pevne držať v svojich Božích rukách a požehnávať jej všetky duševné kroky vykročené počas každého dňa na tej ceste jej osudového predurčenia, ktorej koniec nepozná a našľapuje v svojom poznaní do prázdna a takúto dušu Boha milujúcu budem doslova viesť po tejto jej kráčanej životnej ceste za ruku a každý jej v kroku opatrný nášľap bude smerovať do správneho miesta položenia jej nohy, nakoľko vaše všetky duše nesmierne milujem a aj tie, čo nechcú poznať moje Božie velehlasné meno lebo viem ja Boh sám, že cestu k jeho osvetleniu raz nájdu aj v neskorom svojom prebudení ale keď nie tu na zemi tak v mojej duševnej ríši pri stretnutí so mnou v udeľovaní spravodlivého trestu pre ne na poslednom Bohom vykonanom súde za skutky napáchané v celom ich pozemskom živote, na ktorého tribunáli tohoto najvyššieho súdu bude Boh sudcom jediným a ktorého existenčnosť Božiu už žiadna duša v takejto chvíli nezaprie svojim tvrdením nevereckým, keď uvidí v poslednom Božom súde moju Božiu tvár priamo pred svojim pohľadom a vtedy sa takejto duše opýtam, či neexistuje Boh ako po celý svoj život tvrdila v svojich prejavoch pred svetom zapretím mojej existencie, len aby svoju tvár v úcte pred ním nestratila a hanby nepribrala k tomu, čo na svete v svojom poste pracovnom dokázala úspešnosťou. No tomu verte, že každá jedna duša na poslednom Božom súde moju Božiu existenčnosť nikdy nepoprie a veľmi každá jedna ľutuje toto svoje duševné na zemi schybenie no ale už neskoro pre ňu je, lebo za tento svoj omyl musí podstúpiť svojej duši očistenie ako to vy na zemi nazývate pomenovaním odíde do očistca v ktorého domovskom obývaní bude tento svoj omyl duševný odčiňovať každá jedna podľa svojich zásluh žitia na zemi. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

 

Dana K. | 30.05.2015

Pozdravujem Ťa Mirko, Boží bojovník a tak isto všetkých Boha milujúcich bojovníkov. Hľadala som tento odkaz od Boha a nemohla som ho nájsť, lebo tak mi prišla myšlienka o tom magnéziu, že by som si to mala prečítať....ďakujem Ti, že si to sem napísal.... nie je to náhoda ...viem, že to riadi Pán Boh :-) Mám taký pocit keď čítam články aj od ostatných, milujúcich Boha láskavého jediného, že myšlienky pocity a slová, ktoré vyjadrujete tu na tejto úžasnej Laurinej a Božej stránke sú v jednote myslenia nás všetkých Boha milujúcich, úžasne, veľmi ma to rozradostňuje a napĺňa šťastím. Mám Vás rada Boží bojovníci ....a najviac na celom svete Teba Pane Bože ....navždy... a samozrejme našu láskavú dvojicu pani Lauru s manželom. Prajem Vám všetkým krásny Boží deň.