Vesmír.

01.05.2020 23:22

Vesmír.

Monika D. | 13.05.2013
Drahý Bože, drahá pani Laura. Existuje iná civilizácia mimo našej Zeme niekde vo Vesmíre?
Ešte raz vrelá vďaka za možnosť pýtať sa.

 

Božia odpoveď:
Boh do žitia na zemskom povrchu vložil k existenčnému bytiu jedinú vašu civilizáciu, ktorej nepatrí žiaden súrodenec zo žiadnej dimenzie pridelený vo vašom spoločnom súžití, čo znamená, že ste na celom galaktickom svete na vašej zemi jediné žijúce duše. Do spoznanosti ďalšieho bytia v iných nepoznaných civilizáciách nemáte nikdy šancu vniknúť do ich ďalekého sveta, hoc sa nesú vzdialené od vás milióny svetelných rokov sú prepojení v svojej paralelnosti s vašim svetom len zmeneným časovým pásmom. Čo znamená, že ich máte vlastne pri sebe neustále doslova za rohom vašeho pohľadu, keď oni na rozdiel od vás dokážu vidieť každého jedného z vás, počuť čo hovoríte a aj vašej reči porozumieť, lebo sú to bytosti vsadené žitím láskavým Bohom do ďalekých dimenziálnych svetov ďaleko, čo sa týka k vašemu pochopeniu na svetelné meracie vzdialenosti a ich inteligenčná vysoká úroveň presahuje mozgové kapacity celého vašeho pozemského sveta, lebo keby ste sa chceli naučiť vy, to čo ovládajú oni aj svojou mysľou, k takému vysokému pozemskému veku by ste sa nikdy nedopracovali. Keď aj ukážkový vek Matuzalema by bol na túto ich múdrosť počtom rokov malý. Do tejto obyvateľskej štruktúry som vložil veľa dôvery do správnosti v pochopenosti ich žitia. Obdaril som ich poznanosťou Boha, múdrosťou, inteligenciou a všetkým, čo potrebovali dostať aby prežili a nechal som ich pozorovaných mojim Božím okom žiť. Čo však nemajú a máte len vy, sa nazývajú peňažné odmeny. Za čo však robia a z čoho žijú sa určite opýtate vo svojom vnútri? Žijú z lásky cítenej k Bohu, lásky vzájomnej a z cítenej duševnej radosti keď pomôžu druhým. Ich rozum a genialita ich dušiam nahradila celú matériu sveta. Veď čo nedokážu pochopiť ani neexistuje v ich myslení, na všetko vedia okamžitú odpoveď a aj počutú od Boha radu, ktorou si vždy pomôžu. Môžem vám to pripodobiť akoby na tejto planéte bol nebeský raj, nakoľko sa všetky duše znášajú, nerobia si protivenstvá a najmä neuzatvárajú medzi sebou manželstvá, ktoré nepotrebujú uzatvárať na to ako činíte vy, aby všetku lásku obsahujúcu v prašný popol premenili. Tam sa láska cíti a prejavuje skutkami, tam sa o nej nehovorí ako na vašej zemi celkom zbytočne. Bolo by dobre vašim dušiam dostať tú pochopenosť, že nie ste sami ako civilizácia v celom vesmíre, ale čo sa týka ich spoznania, nikdy nedosiahnete stretnutie so žiadnou z nich, nakoľko nie ste na takýto duševný stret s nimi svojimi dušami prispôsobení, keď vaša planéta zem dostáva toho správneho pomenovania- očistec, v ktorej žití všetky do jednej trpíte a karmickú tiaž zhadzujete alebo nabaľujete do váhy ešte väčšej, keď satanovu blízkosť cítite jeho pekelným dychom pri svojich dušiach každý deň a nechávate svoje duše ovládať jeho záludnosťou, lebo tie lákadlá ako sladké cukríky pre nevinné deti ktoré vám ukazuje sa vám všetkým páčia a chcete sa ich dotýkať a byť ich vlastníctvom majiteľ a preto nebola vaša civilizácia Bohom obdarovaná do takého myslenia aké majú veľkosťou inteligencie ďaleké civilizácie, ktorých duševné zásluhy sa nesú na vysokej úrovni a majú karmický najväčší základ poctivo odpracovaný a odstránený do nízkej karmickej hladiny. Preto sa nemôžu s vašimi dušami dovolením Boha stretnúť, lebo tento stret by bol vo vašom pochopení ako živelnosť vody a ohňa do jedného živla vložená, čo by nefungovalo v naplnenej funkcii správne a najlepšie bude pre trápené všetky vaše duše na zemi nesnažiť sa spoznávať pátraním druhé ďaleké civilizačné svety ale učiť sa spaľovať všetky svoje karmické tiahy najviac na zemi a v duševnom svojom predurčení k vašemu duševnému bytiu na zemi každej duši pridelenom naučiť sa milovať len Boha jediného a za Boha aj Jeho meno považovať. Činiť dobré skutky na zemi na pomoc druhým a trápeným, nie pre svoje zásluhy, ale pre duševnú cítenú radosť a spokojnosť, že napĺňate to, čo Boh vašim dušiam láskou svojou káže, nehanbiť sa za toho Boha, ktorého všemoc dych vašim životom vniesla, veď aké zásluhy od Boha získaš, keď v svojom súkromí skryto miluješ Boha nesmierne a prosíš o pomoc Jeho jedinečnosť, nakoľko viera duše v Boha, ktorá takto koná sa stáva pre Boha stratená, lebo sa nedokáže v stratenej svojej odvahe pred ostatným svetom postaviť za svojeho Boha, ktorého lásku a vieru v neho zapredáva za dobré spoločenské hodnotenie od svojeho okolia, čo Boh akceptuje v jej slobodnom prejave, ale netoleruje ďalej v jej živote darovanou svojou Božou pomocou, nakoľko sa Boh takejto farizejskej duše púšťa a ponecháva ju jej osudu, žitím ktorého naďalej bez Božej pomoci, sama musí na to prísť cez pády životné, v čom schybila. Či tým vôbec Boha neurazila a preberať sa začne zo svojeho skĺznutia, keď sadá na jej tvár zemský prach v nánose, pádom na zem od trápenia v živote, ktoré ju dostane vždy do pádu na kolená na holú zem bez pomoci Boha. Spoznávajte v svojich túžbach nie ďaleké civilizácie nepoznané, ale skrytosti svojej duše. Objavujte v nich to, čo odstrániť ako karmickú tiaž musíte. Spovedajte sa jedinému svojemu Bohu v prejavenej a vypovedanej ľútosti duševnej zo všetkého, čo obalilo vašu dušu oblakom nesňateľnej tmavej karmy každý deň a vedzte tomu, že ani jedno vypovedané láskavému Bohu slovo ľútosti vašej duše za napáchané všetky hriechy nebude zbytočne vypovedané, čo dokážete už časom krátkym pociťovať na zlepšenosti vašeho pozemského bytia, lebo Boh vás miluje a všetky počúva, len máloktorá z vás odhaľuje svoje hriechy pred tvárou Boha. Odkazujte mojej Božej tvári všetko čo vás trápi, lebo len ja jediný Boh som ten, ktorý vás všetky pravostne miluje a vždy pomôže aj v tom trápení, do odstránenosti ktorého odobratosť z vašej duše nikto na zemi dať nedokáže. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.