Vedzte, že koniec sveta v svojej ukončujúcej sile príde.

02.02.2020 17:49

Vedzte, že koniec sveta v svojej ukončujúcej sile príde a snažte sa aj vy duše všetky túto skazu zastaviť svojou láskou ku mne a vierou duše, že Boh existuje.

3.06.2014

Veď pochopte, že vaša existencia je z mojej vôle. Koľko dôkazov chcete odo mňa, aby nenastala apokalypsa tohoto sveta? Čoho sa držíte tak pevne svojimi rukami, aby ste v svojej moci tejto udalosti zabránili? Prečo mlčíte a neuvažujete nad tou situáciou, ktorej blízky príchod vaše duše neminie! Ku tomuto odkázanému mojemu slovu šírte reklamu jeho veľkostnej sily takou rýchlosťou, v akej spadáva na vašu zem hviezdny prach, ktorého dotyk dopadu na svoje telá nevidíte, ale on účinkuje. Príchod mojeho spravodlivého dotyku na vašu zem bude prichádzať v dlhodobých suchách a po nich nečakaných potopách. Veď rozmýšľajte vy všetky duše moje, že Boh sa na váš svet už hnevá a nebude náhoda, ktorá by vašu zem zachránila, ak včas nepochopíte to, že kráčate proti svojemu Bohu, ktorého silu moci podceňujete a neustále dôverujete snahám tých, ktorí sa nazývajú meteorológmi. Do čej sily chcete veriť aby ste prežili a boli istí v svojom ďalšom pokračovaní? Nebudem milosrdný voči zlým, duše dobrých jedincov odmenou svojej lásky zachránim. Bude nastané pršanie, ktoré neustane žiadnou meteorologickou predpoveďou. Kvapka po kvapke bude vsakovať na vašu zem pokiaľ ju nezatopí ako zlá povodeň a toto pre celé ľudstvo pripravujem a zastavím až v čase keď budem vidieť, že svojeho Boha milujete. Pozerajte na oblohu v ktorej obraze svojeho pohľadu vidieť dokážete toho, kto jej tvár namaľoval. Pozerajte na mesačnú lunu a rozmýšľajte kto krásu jej oslnivosti pre váš zrak vymodeloval. Chcete povedať že celý váš svet v ktorom žijete stvorila náhoda? Veď každý váš dotyk so živým alebo neživým sa moja láska pre vaše šťastie ukázané volá. Čo mám ešte urobiť, aby som tento svet zachránil vašim prebudením z nesprávneho, keď moje meno nevidí nik? Aj keď ja Boh plačem nad vašou nevedomosťou čo vašu zem čaká, vždy nájdem k vašim dušiam cestu do zobudenia mojeho ústami odkazovanými proroka a je to tá moja Laura, ktorej meno postu váš svet zakopáva. Čo si myslíte, že by som čo len krátkou svojou zabudnutou myšlienkou varoval váš svet od skazy, ktorej blízkosť sa stáva bližšia ako predpoveď vašich slávnych meteorológov. Šírte moju odovzdanosť slova ďalej, lebo Noemova archa má istú kapacitu nosnosti a nedať avízo ostatným, ktorých tvoja duša pozná sa stáva hriech. Kľačte, proste, milovať moju existenčnosť začnite, lebo vašej záchrane nepomôže nik len Boh. Ku tvojej duši príkladom hovorím, táto správa zaletela ako vy smrteľníci hovoríte uletená, uvažuj chceš žiť alebo skončiť tam kde sa pravda stáva pochopená. Rozmýšľajte vy všetci, lebo času moc nazvyš nemáte a večerná rozprávka cieľom strašiť malé deti to nie je. Nastane tma a potom budete hľadať všetci žiariaci signál z mojej sily vyrobený čo slnko sa volá. Ku tejto odpovedi som vašim dušiam odkaz dal ja Boh sám. Amen.