Utorok

30.06.2018 14:44

UTOROK

Pred začatím celého cvičenia je potrebné pokrižovať svoje telo a poprosiť našeho láskavého Pána Boha o požehnanie liečivých účinkov dnešného cvičenia, aby splnilo svoj cieľ pre naše telo a zároveň sa Pánu Bohu poďakovať za liečivú silu týchto cvikov.

Ako prvý cvik treba začať v tento deň úvodný cvik nabíjajúci organizmus kozmickou energiou a potom k nemu pridať tieto štyri cviky.

 

1. cvik

V stoji krúžiť vystretými rukami najskôr smerom dopredu 12x a potom dozadu tiež 12x. Pohyb rukami smerom nahor je nádych, pohyb smerom dole výdych.

Liečivé účinky:

  • liečba pľúc a celého dýchacieho systému

 

2. cvik

V ľahu na chrbte ruky sú pri tele dlaňami smerom k zemi. Dvíhame pravú nohu do výšky s nádychom 24x za sebou, potom ju necháme ležať voľne na zemi a to isté urobíme s ľavou nohou tiež 24x.

Liečivé účinky:

  • liečba ľadvín od nánosov

 

3. cvik

V ľahu na ľavom boku, ruky ležia pozdĺž tela, zanožovať pravou nohou s nádychom 24x. Potom sa pretočíme na pravý bok a s nádychom zanožujeme ľavou nohou tiež 24x.

Liečivé účinky:

  • ochorenia a náprava lumbálnej chrbtice

  • poruchy chrbtice ktoré vychádzajú väčšinou z ľavej strany a bolesti sa prejavujú na strane pravej

 

4. cvik

V stoji s rukami vystretými nad hlavou, krúžiť trupom najskôr do ľava, tj. proti smeru hodinových ručičiek 12x a potom do prava v smere hodinových ručičiek tiež 12x.

Liečivé účinky:

  •  lieči choroby srdca

  •  lieči poruchy lymfatického systému a látkovej výmeny