URIEKNUTIE.

06.04.2014 16:37

Drahá pani Laura, rada by som sa drahého nášho otecka opýtala na otázku urieknutia od ľudi. Neviem či sa vyjadrím správne, ale už aj staré babky hovorili o tom že ľudia vedia urobiť z očí - urieknuť, uhranúť.... každý tomu hovorí inač a potom je dospelým, deťom,zvieratám veľmi zle. Sama som to nejeden krát zažila a aj moje deti. Ľudia to pociťujú ako bolesti brucha, je im na odpadnutie, zíva sa im, točí hlava. Ľudia proti tomuto hovoria že sa má nosiť červená šnúrka okolo ruky, alebo si má človek obliecť niečo naopak.... rôzne rady. Ja však neviem či je to ozaj pravda a čo hovorí na to náš pán Boh. Možno je dôležité nosiť červenú šnúrku okolo ruky ale ja poverám neverím a tak sa radšej pýtam teba láskavý pane Bože. Ako sa my všetci ktorý sa ku tebe utiekame máme chrániť. A ako máme chrániť naše deti aby im nezostalo zle od ľudí. Niečo čo by nás chránilo. Ďakujem.

Odpoveď od láskavého Pána Boha:

Boh k duši tejto ženy odpoveď týmto odoslaným slovom cez duševný príjem svojej duše Laury posiela.
Ku zídeniu z očí netreba poverami osvedčené akože účinné receptúry z prachu oprašovať nakoľko sa v žiadnej z nich neskrýva dlhodobá účinná sila a odstraňujú v svojich účinkoch následok porobenia ako vonkajší telesný prejav čo dokáže odstrániť hocikto kto veľa literatúry študoval a chce cez získané dobré rady svojimi poznatkami robiť liečiteľa. Žiaden očistný proces použitý liečivom z bylín a obradmi magickej techniky naštudovanej sa nenesie v svojej moci pre žiadnu uhranutú dušu najlepším a zaručeným liečivom po zbytok celého jej ďalšieho pozemského života nakoľko bol tento z uhranutia problém zapríčinený vždy okolnosťami každej duše nesenosťou tých okolností do akej veľkej miery má ona duševný obal svoj oslabený a do akej sily čo treba vždy konzultovať s Bohom a nie druhotnými liečiteľmi v ktorých dušiach mnohých sa skrýva úmyselnosť klamom všetkých svojich skrytých cieľov získať len svoju finančnú obohatenosť a slávne meno. Ku tej najlepšej ochrane od urieknutia sa nestáva nikdy žiaden overený dlhoročnými tradíciami artefakt žiaden známy menom liečiteľ ale Boh jediný sa stáva ten kto dokáže už v skorom predstihu danú dušu od blížiaceho sa nebezpečenstva ochrániť čo znamená že táto duša pod Jeho všemocným menom Božím chránená nebude nikdy žiadne dôsledky v telesných symptómoch potrebovať odstraňovať lebo im nebude v ochrane Božej svojej duše a zároveň v jej nedotknuteľnosti pred každým nevideným duševným nepriateľom podliehať. Chyba v dnešných nevedomých dušiach sa nesie tá že skoro všetky nesú v liečenostnej pomoci svojich snáh od uhranutia svoje rýchle kroky do tej nesprávnej v smere zaradenia ich cesty koľaje a stávajú sa poväčšine odchytenou obeťou ľstivosti a šikovných maniérov falošných liečiteľov ktorým plnia odmenou svojej vďaky za poskytnutú v tomto probléme pomoc vrecká náhradné v objeme finančnej matérie do ktorých dostanú za chvíľu odloženia a opäť vyberú do vkladu nové a poloprázdne ľútosti k ich chudobe vyvolanej dušiam prosiace ich pomoc. A vedz tomu duša láskavá do tázanosti ktorej Boh touto chvíľou odpoveďou diktuje duši Laury do sily sluchu svoje slová žiadneho urieknutia sa nikdy tvoja duša ani žiadna iná nemusí obávať ak skôr ešte než opustí svoj domovský príbytok vyrečie k láskavému mojemu Božiemu menu tieto prosebné slová v ktorých znení sa nesie kódová šifra pridelená čo znamená že takúto dušu po vyrieknutí týchto slov nedokáže nikto uhranúť a ani iným spôsobom skrytých zlých myšlienkových prenosov ublížiť. Do láskavej od Boha odoslanej tejto Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

 

Modlitba k Bohu proti urieknutiu.

Bože Otče môj dobrotivý odnášaj z blízkosti celej mojej duše touto chvíľou skrytú útočnosť všetkých k mojej duši postavených nepriateľov aby mlha sadla dotykom na ich nevyrčené slová energetický myšlienkový prenos smerovaný ku mne a zakryla všetko zlé smerované k duši mojej v svojej do široka rozpínajúcej sa hmlovine z ktorej vnútra žiaden mojej duši nepriateľ v oslabenosti svojej sily nevyjde. Do láskavej Božej ochrany v tejto chvíli duševný svoj chrám odovzdávam a verím že náručím Tvojej Božej sily moja duša ukrytá sa nestane nikdy útočnosťou nikoho zbavená svojej slobody zastretosťou očného pohľadu ktorého jas a čírosť bude odrážať v svojej hĺbke neustále len svetlo jasu Božieho ochranou. Amen.

 • Vďaka Pánu Bohu za zbavenie urieknutia.

  Michaela|16.02.16
  Náš syn má rok. Od jeho narodenia, resp. od kedy sme s ním začali chodiť von, medzi ľudí, musím povedať že zakaždým sme po príchode domov riešili jeho nevysvetliteľný plač, nepokoj...
  Keďže pochádzame z východu, u nás sa tomu ľudovo hovorí " z očí " inak urieknutie. Jediné čo stále zabralo bolo hádzanie zápaliek, uhlíkov. Je síce pravda že mu to skutočne vždy pomohlo, ale len pokiaľ sme s ním nešli opäť niekam. Až po rozhovore s pani Laurou sme sa dozvedeli, že by sme to robiť nemali. Neriešili sme prečo je to tak, jednoducho sme poslúchli pani Lauru a Pána Boha a začali sa modliť modlitbu proti urieknutiu(ktorú sme našli na tejto Bohom požehnanej stránke) zakaždým keď sme sa so synom niekde chystali. Pomodlili sme sa, dali mu krížik na ochranu a v priebehu 3 týždňov sa mu to nestalo ani raz.
  Týmto chcem z celého srdca poďakovať Pánu Bohu, pani Laure a v neposlednom rade aj Vladkovi za pomoc. Za pomoc nám, ale hlavne nášmu synovi. S modlitbami neprestaneme, vo viere v jediného Pána Boha samozrejme tiež nie. Je mojou povinnosťou šíriť to ďalej. Šíriť aká veľká je sila modlitby a viera v Pána Boha. Ešte raz Ti Bože z celého srdca ďakujeme.

 • Poďakovanie Bohu za vyslyšanie modlitby proti urieknutiu.
  Marta M.|27.02.16
  Stalo sa to síce už pred pár týždňami, ale nepodelila som sa o to s čitateľmi a verejne som nepoďakovala Bohu a som mu to dlžná. Približne od septembra 2015 som skoro každý deň pociťovala bolesť hlavy a nevoľnosť na žalúdku. Nevedela som dôvod, ale domnievala som sa, že ma niekto uriekol. Keďže som z východu, u nás sa tomu vraví "z oči". Dala som si urobiť uhlíky a pomohlo, ale vždy len na ten deň. Mesiace ubiehali a ja som to akosi neriešila. Až v januári na naliehanie okolia som zavolala k pani Laure. Problém bol však v tom, že začiatkom februára som mala letieť do USA a keďže už nebol voľný termín u pani Laury nemohla ma prijať. Pán Vladko s pani Laurou mi však veľmi ochotne poradili, že si nemám robiť žiadne uhlíky (nepýtala som sa prečo, nemám, tak nebudem), ale že si mám nájsť na stránke nejakú modlitbu na bolesť hlavy a poprosiť Boha, aby mi pomohol nájsť tú správnu, keďže som nevedela 100% príčinu. A keď sa vrátim, tak sa môžem objednať. Našla som si modlitbu proti urieknutiu a niekoľkokrát som sa ju pomodlila. Odvtedy ma ešte ani raz nebolela hlava a to už prešli skoro dva mesiace. Božie modlitby vždy zaberajú na 100% a s neuveriteľnou rýchlosťou. Ďakujem Ti Pane Bože, že mi vždy a vo všetkom pomáhaš a Vám pán Vladko a pani Laura za Vaše rady a odkazy od Boha. Marta M.