Úloha ženy.

02.05.2020 04:22

Úloha ženy.

Monika D. | 28.05.2013
Drahý Bože, drahá pani Laura. Aká je úloha ženy v súčasnej spočnosti? Srdečná vďaka za všetky rady a odporúčania.
 

Božia odpoveď:
Bolo toto danosťou ženského duševného predurčenia postavenie ženského celého vašeho pokolenia nastoleného Bohom do správnej životnosti samotným ľudstvom zmenené a zamenené za úlohu životného postu mužov, čo sa Bohu nepáči. Keď to čo na svojich silných ramenách by mal niesť správne chlap, odnáša v svojej krehkej telesnej konštitúcii žena, čo následne zanáša do ich tiel nespočetné množstvo ochorení do ktorých by sa priblížiť určite nemuseli, keby zastávali svojim postavením v rodine danosťou od Boha danú úlohu ženy v domácom postavení a bez hanby čo sa týka živenosti jej hladného krku a detí hladových, nakoľko bolo toto v Božom cielenom riadení celého vašeho duševného sveta rozdeleného na dve pohlavia muža a ženy určené v Jeho vôli do ktorej nespadá zadelenie ženskej úlohy do žiadneho odvetvia žiadnej výroby ani do obyčajného šitia odevov, cez čo zodierajú chrbty úbohých žien do úplného bezvedomia ich fabrickí zamestnávatelia za tak lacný peniaz ohodnotenosti ich práce, že z ich výslužky platovej odmeny si na seba ani ten odev nekúpia ktorý vyrábajú a stavajú vymodelované prepychové zámky v zahraničných oblastiach tým, ktorým oddanosťou svojej práce šikovnosťou svojich pracovitých rúk slúžia zdravím navždy dobrým stratené a k dôchodkovému veku putujúce ako občianky invalidné. Tak takýto výmenný obchod v postavení muža a ženy urobila celá vaša spoločnosť s návrhom ktorej nesúhlasí Váš Boh a do zodpovedanosti tejto tázanosti nesie túto stručnú odpoveď v obraze ktorej vidíte postavenie žien vyššie ako v mužskom poste u mnohých, čo však správne nie je a odmenou platby za túto ženskú prestížnosť sa stávajú nespočetné ochorenia telesných schránok žien na ktorých existenčnosti si svoj pevný pilier buduje farmaceutický veľkopriemysel, ktorého životnosť by bola zaniknutá vtedy, keby spoločnosť fungovala podľa nádelu Boha, čo by predstavovalo ženu zaradenú do starostlivosti o svoju rodinu a do žiadnej jej duševnej zaťaženosti starať sa o matériu do získanosti ktorej nadelil telesnej sily a zdatnosti do schránok všetkých telesných každému mužovi samotný Boh, do ktorej vlastníctva nadelenosť dostal merítkom jedného metra nameranú čo znamená, či sa ukazuje konštitúciou telesnej schránky v pohľade muž menšieho vzrastu a tenký vlastní rovnaké veľké množstvo sily ako ten, čo preťahuje do každého dňa svoje svaly činkovým cvičením a konzumuje veľa potravy menovaný ako Goliáš alebo Valibuk, lebo zdroj náboja životodárnej sily má každý mužský jedinec v svojom tele vložený číslom zmerateľnej sily rovnaký a netreba ani tú ženu ktorá chce pracovať v tejto snahe jej duševného myslenia podporovať mužským pohlavím, nakoľko sa lepšie stane žiť hoc aj chudobnejšie pre každú ženu ako v úspechu pracovnej jej zaradenosti, finančnej uspokojivej zabezpečenosti ale zaručene chorým telom do jej ženského staršieho veku, keď za peniaze tvrdou prácou zarobené zaplatí strateným zdravím a platbami za lekárske zákroky a ak sa náhodou dožije dôchodkového veku v podlomenom už svojom zdraví, tie peniaze ktoré jej telo do choroby nečakanej dostali poctivo zarobené už bude mať preinvestované nie do životných potrieb, ale nakŕmenosťou farmaceutických koncernov ich platbou za liečivá, ktoré bude od nich kupovať aby bola zdravá, čo sa volá vo vašom vedátorstve medicínskeho skúmania a výsledného konečného efektu ich snaženia doba navždy a nekonečná z ktorej východisková cesta vykúpenia bude pre takto chorú ženu lepšia smrť rýchla ako dlhoročná pomalá v bolestiach v užívaní liekov, no istá a neodvratná. Zomierajte prirodzenou cestou, nenáhlivo, nie zbytočne vy všetky ženy tie ktoré svoje poslanie v úlohe ženy nespĺňate podľa Božích cieľov a obráťte obraz svojeho pohľadu záujmom celého vašeho záujmu len o svoju rodinu a nikdy nie o matériu, do získanosti ktorej má svoju postovú úlohu na zemi spĺňať váš manžel v svojej od Boha nadelenej duševnej a telesnej sile.
Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.