Temnota mi vnáša zlé myšlienky pre ktoré sa veľmi trápim a z ubolenej duše cítim bolesti v celom tele.

28.03.2014 00:43

Temnota mi vnáša zlé myšlienky pre ktoré sa veľmi trápim a z ubolenej duše cítim bolesti v celom tele.

Túto liečivú modlitbu pre dušu som dávnejšie prijala pre jednu ženu, ktorú trápili časté bolesti tela a prosila ma o prijatie Božej pomoci na ich zastavenie. Môj láskavý Pán Boh jej duši poslal slová tejto modlitby a žiadnu inú receptúru pre svoje ubolené telo nedostala. Lebo liečiť potrebovalo nie telo tejto ženy, ale jej ubolená a oslabená duša, do ktorej vnášalo temné zlo nesprávne a bolestivé myšlienky, v dôsledku ktorých strácala duševnú slobodu. Výslednosťou tejto jej duševnej slabosti strácania duševnej slobody cítila táto žena nevysvetliteľné bolesti v svojom tele. Nie vždy keď nás niečo v tele bolí, musí to byť spôsobené jeho ochorením. Už na druhý deň mi dotyčná pani zavolala a povedala, že zázrak sa stal a ona už necíti žiadne bolesti. Povedala mi, že sa túto modlitbu modlila k Bohu s láskou a silnou vierou svojej duše v jej Božie vyslyšanie, ktoré od láskavého Boha aj dostala. Pamätajte na to milí čitatelia, že peklo na čele so svojim náčelníkom satanom prenasleduje najviac dobrých ľudí, oddaných láskou k Bohu a utiekajúcich sa k Bohu každý deň o Božiu pomoc v modlitbách. Preto najviac utrápených duší je dobrými ľuďmi v živote, milujúcich Boha. Satan chce dokázať ľuďom to, že Boh neexistuje a keď existuje, že je nespravodlivý. Aby si ľudia veriaci v Boha povedali: „ Kde je Boh a Jeho spravodlivosť, keď v Neho verím, prosím Ho o pomoc a stále sa v živote trápim?" Zlých ľudí satan už má v svojej moci odchytených a o tých sa už nemusí snažiť, lebo tých už dostal. Preto z Vášho pohľadu sa zlí ľudia nemilujúci Boha majú dobre, netrápia sa tak veľmi ako chudáci dušami dobrí a svojeho Boha milujúci. Satan ako ja nazvem zlých ľudí "týmto zloduchom" dopriava všetky ich túžby a sny, spĺňa im ich sny mať v tomto živote moc nad ostatnými, byť ľuďmi bohatými a v kariérnom živote úspešnými. A preto sa ľudia, ktorí sú životom trápení ale Boha milujúci čudujú, že ľudia zlí a v Boha neveriaci sa majú dobre. Ale netreba zabúdať, že aj po smrti je spravodlivosť a najmä po smrti na druhej strane. Tam platí biblické „prví budú poslední a poslední budú prví".

Mnoho mojich pacientov s rôznymi telesnými problémami malo od Boha diagnostikovanú chorú a slabú dušu, na čo vždy dostali ako liek od Boha liečivú modlitbu a niektorí dostali aj poučenie, čo robia v svojom živote nesprávne a čo by mali naprávať, aby sa bolesť z ich duše neprenášala do ich telesných schránok príchodom rôznych telesných bolestí a nečakaných chorôb.