Sobota.

31.08.2017 01:57

Prichádza ďalšia skladba zo série 10-tich Božích prikázaní. Táto je v poradí k tretiemu Božiemu prikázaniu ktoré znie: "Spomni si na sobotný deň, aby si ho zasvätil! Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha...." Tak, to povedal Boh Mojžišovi a ľudu, ktorý viedol....Zdieľajte a šírte ďaľej...ide o pravdu o Bohu....neveríš???? škoda....toto nieje žiadna demonštrácia, toto sú fakty....buď pochopíš alebo nie......