Skolióza hrudnej časti chrbtice spôsobená úbytkom vápnika.

16.12.2013 15:30

Skolióza hrudnej časti chrbtice spôsobená úbytkom vápnika.

Bože do Tvojej pomoci sa láskou duše svojej k Tebe utiekam slovami tejto prosby, ktorou zdravie späť svojej chrbtici pýtam, ktorá sa stala  stratou vápnika tak oslabená, že sa začala kriviť od svojej pôvodnej polohy. Do každého dňa staň sa Ty sám lekárom tela môjho, ktorý dokážeš jediný na celom svete svojou všemohúcnosťou zastaviť postupnosť vykrivovania mojej chrbtice z nebeských výšin. Svojou láskou sa k Tebe o pomoc s dôverou  obraciam a sľubujem Ti Bože, že za vďaku Tvojej pomoci sa stanem celý svoj život len Tebe oddanou služobnicou, ktorá svoju lásku Ti prejavovať ako najväčšiu dušou cítenú každý deň  bude slovami láskavých modlitieb do Tvojej blízkosti odosielaných. Len Teba Bože celý svoj život velebiť a milovať budem a Tvojim prikázaniam sa dušou nikdy ich pravde neodkloním. Amen.