Si mojim všemohúcim Bohom, láskavým Otcom, trpezlivým Učiteľom, mojim Doktorom.

18.08.2016 17:14

Si mojim všemohúcim Bohom, láskavým Otcom, trpezlivým Učiteľom, mojim Doktorom.

Peter T. | 18.08.16  

Pane, chcem využiť čas potrebného odpočinku Tvojho posledného proroka Laury a prihovoriť sa Ti za svoje duševné uzdravenie: 
Si mojim všemohúcim Bohom, láskavým Otcom, trpezlivým Učiteľom, mojim Doktorom, verným Priateľom. Milujem Ťa a posielam Ti svoje pocity do neba, do Tvojho nebeského kráľovstva. Posielam Ti však aj svoje ospravedlnenie a vieru v ďalší boj a nápravu seba a svojho okolia. Bol som Tebou poctený dozvedieť sa o sebe viac, ako si možno moja duša zaslúži. Ďakujem Ti za to z celého srdca Bože Otče. Pri pomyslení na poctu, ktorej sa mi od Teba toľkými Tvojimi odkazmi dostalo, som stále dojatý a šťastný, že som Tvoj Bože, že na mňa neustále vzhliadaš pozorným, láskavým Božím okom. Ďakujem Ti aj za svoju manželku, za odkaz pre ňu, aj za ochranu mojich detí. Prosím Ťa, daj mojim slovám pravdu a odvahu, mojim skutkom činy a mojej duši nezlomnú vieru vo víťazstve dobra nad zlom. Lebo Ty Bože zvíťazíš a ten kto prehrá bude diabol a zlo, ktoré rozsieva. Pomôž mi prosím Ťa naučiť všetkých ľudí v mojej blízkosti - na mojej životnej ceste, že život tu na zemi nie je o matérii, o mamone, o úspechoch, o kariére, užívaní si slastí…., ale že je o náprave svojich osudov, svojich pokleskov, chýb a neviditeľnej karme minulých životov nesúcich nenápadne, no o to viac bolestivejšie na svojich chrbtoch. Že Ty náš Stvoriteľ a Pán, jediný BOH všetkého živého tvorsta aj neživej súčasti celého vesmíru, si jediná cesta k náprave, k záchrane, k uzdraveniu a k následnej duševnej a fyzickej rovnováhe so všetkým navôkol nás. Pomôž mi prosím Ťa vštepiť ľuďom pocit odovzdania sa do Tvojich Božích rúk, aby pochopili, že život tu na zemi, ktorí sme od TEBA dostali, je darom v každom slova zmysle a za každých okolností v akých sa nachádzame. Mnohokrát nám pripadá, že sme od TEBA do vienka dostali tzv. „zlé karty“ v podobe rôznych chorôb, chudoby, nešťastia. Nazdávame sa, že s takýmito kartami sa predsa v živote hrať nedá, viníme všetko a všetkých okolo seba, že prečo Tí druhí dostali tak veľa a to nás vedie k závisti, nenávisti, odsudzovaniu, čo je mor tejto doby. Tak ako ctižiadostivosť a honba za úspechom a uznaním, za životom, aký majú Tí druhí. Mor, ktorý ničí náš svet, približuje našu zem a existenciu k poslednému dňu, ktorý sa nenávratne blíži. Otče Bože láskavý, viem čo je moja úloha. Neviem, či som na ňu už dostatočne pripravený. No sľubujem Ti Bože, že budem každý deň čakať, na nové a nové situácie, prekážky, ľudí a ich životy, ktoré mi do cesty privedieš. Budem sa snažiť z celých svojich síl pomáhať, opravovať, učiť a naprávať tak ako ma to učíš Ty. 
Môj život bol donedávna kráčaním vzad…ustal v Tvojom Božom odpustení, záchrane, uzdravení…. a ja…. som pripravený Otče, posunúť ho vpred, vykročiť za Tvojou vôľou v službe druhým, amen = „Nech sa tak stane.“ 

 

Edo | 18.08.16  

Milý Peter. A ni nevieš ako som šťastný, že si šťastný...z duše Ti to prajem a jasám nad veľkosťou Pána Boha nášho láskavého. Drž sa a bojuj...každý máme svoj údel a cestu...